31 Μαρτίου 2011

Πως θα πάρετε επίδομα ενοικίου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Αυστηρότερα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου
Αυστηρότερα γίνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για το επιδομα ενοικίου που χορηγεί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά από τις 18 Απριλίου και έως τις 29 Ιουλίου.

Ποιοί δικαιούνται το επίδομα

Οι ανύπαντροι με εισόδημα έως 6.000 ευρώ λαμβάνουν 100 ευρώ μηνιαίως, έως 9.000 ευρώ 80 ευρώ και έως τα 12.000 ευρώ στα 60 ευρώ αντιστοίχως.

Οι δικαιούχοι έγγαμοι με εισόδημα έως 6.000 ευρώ θα λάβουν επιδότηση 125 ευρώ, έως 9.000 ευρώ 105 ευρώ και έως τα 12.000 ευρώ στα 85 ευρώ αντιστοίχως.

Για τους δικαιούχους με ένα προστατευόμενο μέλος εισοδήματος έως[.....]

8.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 150 ευρώ, έως 11.000 ευρώ στα 130 ευρώ και έως τα 14.000 ευρώ στα 110 ευρώ αντιστοίχως.

Για τους δικαιούχους με δύο προστατευόμενα μέλη εισοδήματος έως 10.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 175 ευρώ, έως 13.000 ευρώ στα 155 ευρώ και έως τα 16.000 ευρώ στα 135 ευρώ αντιστοίχως.

Για τους δικαιούχους με τρία προστατευόμενα μέλη εισοδήματος έως 12.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 200 ευρώ, έως 15.000 ευρώ στα 180 ευρώ και έως τα 18.000 ευρώ στα 160 ευρώ αντιστοίχως.

Για τους δικαιούχους με τέσσερα προστατευόμενα μέλη εισοδήματος έως 14.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 225 ευρώ, έως 17.000 ευρώ στα 205 ευρώ και έως τα 20.000 ευρώ στα 185 ευρώ αντιστοίχως.

Για τους δικαιούχους με πέντε προστατευόμενα μέλη εισοδήματος έως 16.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 250 ευρώ, έως 19.000 ευρώ στα 230 ευρώ και έως τα 22.000 ευρώ στα 210 ευρώ αντιστοίχως.

Για τους δικαιούχους με έξι προστατευόμενα μέλη εισοδήματος έως 18.000 ευρώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 275 ευρώ, έως 21.000 ευρώ στα 255 ευρώ και έως τα 24.000 ευρώ στα 235 ευρώ αντιστοίχως.

Για τους δικαιούχους που προστατεύουν πλέον των επτά παιδιών, το όριο εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ ανά παιδί και κατά περίπτωση και το ποσό επιδότησης προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ ανά παιδί. Υπενθυμίζεται πως ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, όπως προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2010

nooz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: