18 Νοεμβρίου 2019

Περί Αποδοτικότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών από τους Δήμους Και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του ΔΚΒ για το Έτος 2018

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Γράφει ο Οικονομολόγος Γιάννης Σκούφιας – 17/11/2019

Οι Δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο ΝΠΔΔ και αποτελούν τον 1ο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα που συστήνονται από το Κράτος. Έχουν δική τους οργάνωση, προσωπικό και περιουσία. Διοικούνται από Αιρετούς Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινωνιών.
Με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – ν. 3852/10 – μέσα από ευρύτερες συνενώσεις προέκυψαν 325 Δήμοι. Σκοπός ήταν να καταστήσει τους Δήμους βασικούς συντελεστές της τοπικής ανάπτυξης.
Προς επίτευξη του σκοπού μεταφέρθηκαν πολλές αρμοδιότητες στους Νέους Δήμους, κυρίως στους τομείς Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής των Πολιτών, Εύρυθμης Λειτουργία των Πόλεων, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας, Πολιτισμού και Πολιτικής Προστασίας.
Αυτή, όμως η ανάληψη πρόσθετων αρμοδιοτήτων, δεν συνοδεύτηκε από τους αντίστοιχους πόρους που απαιτούνται για την άσκηση τους [λόγω οικονομικής κρίσης]. Έτσι, για πετύχουν στην αποστολή τους οι Δήμοι οφείλουν να εξορθολογήσουν τη διαχείριση ώστε να εξοικονομήσουν πόρους.

Για το εξορθολογισμό της διαχείρισης, ο ν.3852/10, κατέστησε υποχρεωτική την επιστημονική καταγραφή, παρακολούθηση και έλεγχο των οικονομικών δεδομένων δηλ. εισήγαγε αρχές οικονομικής παρακολούθησης του ιδιωτικού τομέα, το διπλογραφικό σύστημα, χ ω ρ ί ς όμως να καταργήσει το μέχρι τότε ακολουθούμενο απλογραφικό σύστημα.
A. Το απλογραφικό σύστημα Ταμειακής Βάσης [Προϋπολογισμός και Λογιστική] δηλ. καταγραφή των δεδομένων όταν γίνεται η πληρωμή των δαπανών και η είσπραξη των εσόδων.
B. Το διπλογραφικό σύστημα Λογιστικής Δεδουλευμένης Βάσης δηλ. καταγραφή των δεδομένων την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων δαπανών ή εσόδων.
 Παράδειγμα:
 Ο Δήμος αγοράζει υλικά και ο προμηθευτής του εκδίδει τιμολόγιο με ημερομηνία 17/11/2019 το οποίο ο Δήμος το εξοφλεί 15/1/2020
 Με το σύστημα [Α] η δαπάνη θα καταγραφεί το έτος 2020
 Με το σύστημα [Β] η δαπάνη θα καταγραφεί το έτος 2019

Έτσι σήμερα οι δήμοι εφαρμόζουν 2 συστήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα δηλ. η διοίκηση, λόγω απλούστευσης, ακολουθεί το [Α] σύστημα και η Οικονομική Υπηρεσία ενημερώνει το [Β].

Και θα αναρωτηθεί κάποιος: Είναι «κακό» αυτό;
Κατά την άποψή μου: NAI, διότι το Σύστημα Ταμειακής Βάσης είναι ανασταλτικός παράγοντας εξορθολογισμού των οικονομικών δεδομένων των Δήμων.
Πως συμβαίνει αυτό;
 Στo απλογραφικό σύστημα της Λογιστικής Ταμειακής Βάσης: ως ΕΣΟΔΑ θεωρούνται όλες οι εισπράξεις (ταμειακές εισροές) που γίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και ως ΕΞΟΔΑ θεωρούνται μόνο οι πληρωμές με μετρητά (ταμειακές εκροές) που γίνονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.
Η διοίκηση δηλ. εστιάζει την προσοχή της στην ταμειακή παρακολούθηση των εργασιών του Δήμου. Η προσοχή της είναι προσανατολισμένη στον έλεγχο των εισπράξεων και των πληρωμών και δίνει μεγάλη σημασία στη σύνταξη, την έγκριση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σε ταμειακή βάση).
Βασική παράμετρος είναι ότι για κάθε δαπάνη θα πρέπει να γίνεται [α] έλεγχος αν βρίσκεται εντός των ορίων του προϋπολογισμού (αλλιώς απαιτείται αναμόρφωση εφόσον δεν επιτρέπεται υπέρβαση των πιστώσεων) και [β] έλεγχος νομιμότητας, δηλ. αξιολογείται εάν έχουν ακολουθηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες.
 …
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν παρέχεται κανένα κίνητρο για εξοικονόμηση πόρων δηλ. βελτίωση της αποδοτικότητας. Ακολουθείται η πολιτική της εξάντλησης του προϋπολογισμού προκειμένου ο Δήμος να εξασφαλίσει αντίστοιχες τουλάχιστον πιστώσεις στο μέλλον. Και εδώ βρίσκει πρόσφορο έδαφος η διαπλοκή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Δήμοι είναι οι πρωταθλητές στη διαφθορά ….
ΥΣΤ
• Έχουν αναρτηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις του έτους 2018 του Δήμου [ΔΙΑΥΓΕΙΑ]
• Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι:
• https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%A53%CE%A9%CE%9A1-%CE%96%CE%A9%CE%A5
• Επειδή για κάποιον μη ειδικό είναι δύσκολο να τις διαβάσει για να δει την «φωτογραφία» του Δήμου μας στις 31/12/2018, έκανα μια προσπάθεια να τις κάνω όσο πιο απλές μπορούσα [αναμόρφωση χωρίς να επηρεάσω το αποτέλεσμα] ώστε με λίγη προσπάθεια να γίνουν κατανοητές.
• Συνημμένα υπάρχουν 3 αρχεία σύμφωνα με τη ΛΔΒ και 2 αρχεία με τη ΛΤΒ

------------------------------------
2018 - 1 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2018 - 1 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2018 - 2 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
2018 - 3 - ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Σ
2018 - 4 - ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Α

Διαβάστε περισσότερα...

11 Νοεμβρίου 2019

Δήμος Καμένων Βούρλων – Πονάει κεφάλι … κόβει κεφάλι

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Με ευθύνη του ο Δήμος μας, έκλεισε και σφράγισε την Παιδική Χαρά του Καινούργιου.

Μπράβο σας ρε λεβέντες, αφού το διαπιστώσατε (έστω και αργά) ότι είναι επικίνδυνη, καλά κάνατε και την σφραγίσατε για λόγους ασφαλείας, μέχρι να γίνουν οι επισκευές.

Βέβαια εμείς φωνάζουμε για τις παιδικές χαρές, χρόνια τώρα, Ιούνιος του 2017 και Μάιος του 2018, αλλά ας μην το κάνουμε θέμα, κάλιο αργά παρά ποτέ.

Το θέμα είναι, ότι η παιδική χαρά είναι πάνω από δυο - τρεις μήνες σφραγισμένη και τα πιτσιρίκια είναι στα κάγκελα στην κυριολεξία.

Και να έλεγα ότι δεν έχετε λεφτά για τις επισκευές, αφού βρε εσείς, δεν χρειάζεται να βάλετε το χέρι στην τσέπη (στο ταμείο του Δήμου δηλαδή) για να επισκευάσετε 3 κούνιες και 2 τραμπάλες (γιατί περί αυτού πρόκειται), μιας και είναι τις πάση γνωστό ότι το ‘Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Δήμων Φιλόδημος ΙΙ’ δίνει τα κονδύλια για επισκευές.
ΑΛΛΑ, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, τα πράγματα εκεί στο δημαρχείο, ΔΕΝ πάνε και τόσο καλά, και δεν προχωράει τίποτα , αν ένα έργο δεν έχει ‘ζουμί’ … που λένε και στην πιάτσα ‘επί τω λαικώτερον’.

Πάω λοιπόν να κάνω εύλογες ερωτήσεις, που θα τις έκανε ο κάθε δημότης, και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος που σέβεται τον εαυτό του.
1.Πότε θα επισκευάστε ρε λεβέντες τις παιδικές χαρές του Δήμου και θα επαναλειτουργήσουν για τα παιδάκια?
2.Γιατί δεν έχετε σφραγίσει και άλλες παιδικές χαρές που είναι επικίνδυνες, όπως αυτή των Καμένων Βούρλων δίπλα στο Δημαρχείο?

Αγαπητοί τοπικοί άρχοντες, δήμαρχοι – αντιδήμαρχοι – δημοτικοί σύμβουλοι και λοιποί αρμόδιοι υπάλληλοι κάντε την δουλειά σας σωστά, γιατί ακούω και βλέπω τα χειρότερα.

ΥΓ
Δήμαρχε πότε θα κάνεις (που μας την χρωστάς 4-5 χρόνια τώρα) την ‘Ειδική Συνεδρίαση Έκθεσης Πεπραγμένων’ για να μας ενημερώσεις για τα έργα του Δήμου (που θα έπρεπε να κάνεις κάθε χρόνο όπως προβλέπει το άρθρο 217)??
Εσείς αντιπολίτευση γιατί δεν κάνετε τίποτα για αυτό, όπως προβλέπει το άρθρο 95 ??? (μπας και είστε και εσείς για τον γάιδαρο καβάλα?)

Διαβάστε περισσότερα...

07 Νοεμβρίου 2019

Μώλος: Εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις χωρίς κόστος μέσω τηλεϊατρικής

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Χάρη στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Μώλου μπορούν να κάνουν εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις χωρίς κόστος και χωρίς να μετακινούνται από τον τόπο τους.

Βασικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, σπιρομέτρηση, οξυμετρία, μέτρηση πίεσης, ζαχάρου, ολική χοληστερόλη και τριγλυκερίδια, θα πραγματοποιεί η ειδική γενική γιατρός Αλεξάνδρα Βεντούρη - Νασοπούλου στο Περιφερειακό Ιατρείο Μώλου μέσω του προγράμματος τηλεϊατρικής.

Το Πρόγραμμα στηρίζει τους γενικούς ιατρούς, ενώ προάγει την προληπτική ιατρική. Συμβάλλει στην πρόληψη ασθενειών μέσα από την έγκαιρη διάγνωσή τους και παράλληλα καλύπτει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα συστηματικού ελέγχου της κατάστασης της υγείας τους, στον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

Δίνει τη δυνατότητα καταγραφής όλων των εργαστηριακών εξετάσεων και αυτών που  πραγματοποιούνται μέσω του προγράμματος, αλλά και των εξετάσεων που ο ίδιος ο ασθενής κάνει, με αποτέλεσμα να υπάρχει φάκελος για τον κάθε ασθενή, ο οποίος είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της καθημερινής ζωής των συνανθρώπων μας σε απομακρυσμένες περιοχές, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.

Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Στυλίδας όπου υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο Μώλου, με την υποστήριξη της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

lamiareport.gr

Διαβάστε περισσότερα...

04 Νοεμβρίου 2019

Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αδιανόητο να είναι ανεκμετάλλευτος ο μαστογράφος στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Στα κιβώτια βρίσκεται ο μαστογράφος του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων την ώρα που πολλές γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε απαραίτητες εξετάσεις στον τομέα της πρόληψης.

Το θέμα καταγγέλλει ο πρώην υφυπουργός Υγείας Θανάσης Γιαννόπουλος προκειμένου να φτάσει η είδηση στον υπουργό Βασίλη Κικίλια, ενώ ως πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Αθανασίου Γιαννόπουλου «Κοινωνική Παρέμβαση και Δράση» έχει και συγκεκριμένη πρόταση στο ζήτημα της στελέχωσης του μαστρογράφου με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό.Διαβάστε όλο το άρθρο και δείτε το video στο tvstar.gr

Διαβάστε περισσότερα...

29 Οκτωβρίου 2019

ΑΠΟΨΗ - Το έργο της Τηλεμετρίας του Δικτύου Ύδρευσης στο ΔΚΒ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Γράφει ο Οικονομολόγος Γιάννης Σκούφιας –  28/10/2019


Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η πολιτική της αληθινής ζωής, των αληθινών προβλημάτων, και άρα των αληθινών λύσεων. Γιατί εδώ μετράει το χειροπιαστό και το πρακτικό. Η αιρετή διοίκηση οφείλει να φροντίζει για «τον Πολιτισμό της Καθημερινότητας» που είναι το Άλφα και το Ωμέγα : Καθαριότητα, Ασφάλεια, Δημόσιος Χώρος.

Αυτά είναι τα πρωτεύοντα που πρέπει να κάνει μια αιρετή διοίκηση που σέβεται την ψήφο των δημοτών.

Στο δικό μας Δήμο, όμως, τα πράγματα κυλάνε ανάποδα.

Η αιρετή διοίκηση του Δήμου μας για το μόνο που νοιάζεται και για το οποίο εργάζεται είναι για το «φαίνεσθαι» και για τις δημόσιες σχέσεις. Την νοιάζουν μόνο αυτά, και πως μέσω αυτών θα διατηρήσει τις εντυπώσεις. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου, δεν νοιάζεται στο ελάχιστο για την ουσία δηλ. για τον πολιτισμό της καθημερινότητας και για το πώς θα «γιατρέψει τις ανοικτές πληγές» όπως π.χ. το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ, κλπ, για τα οποία ενδιαφέρεται η τοπική κοινωνία. Για αυτά αδιαφορούν, δεν κάνουν τίποτα, ούτε πρόκειται να κάνουν. Αντιθέτως φροντίζουν να κάνουν έργα εντυπωσιασμού.

Ένα τέτοιο έργο, είναι και το έργο της τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης για το οποίο ο Δήμος υπέγραψε σύμβαση ύψους 1.402.043,82 € και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όταν διάβασα την σχετική ανάρτηση στο blog έγραψα ένα σχόλιο θέτοντας κάποιες ερωτήσεις προς την διοίκηση του Δήμου τις οποίες και παραθέτω.
1.      Το κριτήριο ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα είναι η χρηματοδότηση [να μην χάσουμε τα χρήματα] ή είχατε έτοιμη μελέτη σκοπιμότητας και ψάχνατε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να την εντάξετε;
2.      Υπάρχουν στο Δήμο τα κατάλληλα  δίκτυα νερού; Αν όχι, πως πάτε να βάλετε σύστημα τηλεμετρίας; Δεν πρέπει πρώτα αλλάξετε τις σωλήνες και εφόσον υπάρχει οικονομική ευχέρεια να κάνετε και την τηλεμετρία; [Στον Αγ. Κων/νο  πίνουν νερό που διέρχεται από σωλήνες αμιάντου]
3.      Έχει ο Δήμος το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό μηχανικών [τμήμα τηλεμετρίας] ώστε να μπορεί να ελέγχει το αυτοματοποιημένο πλέον δίκτυο ύδρευσης και να αναγνωρίζει τις βλάβες ;
4.      Έχει ο Δήμος το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό που θα κάνει την Επιδιορθωτική Συντήρηση των Συστημάτων Τηλεελέγχου και Τηλεμετρίας  ;
5.      Ή  θα αναθέσετε τα [3] και [4] σε εργολαβία ;  Αν ναι ποιο το ετήσιο κόστος αυτής ; Και πως θα χρηματοδοτηθεί ; Από Ανταποδοτικό Τέλος;
6.      Έχετε αξιολογήσει τη σχέση κόστους/οφέλους ;

Επειδή, η διοίκηση του Δήμου μας δεν συνηθίζει να απαντά σε ερωτήσεις δημοτών, ανέτρεξα στη βοήθεια φίλου που είναι Δήμαρχος σε άλλο Δήμο της Χώρας μας και πληροφορήθηκα τα εξής :
§  Η Ελλάδα έχει 332 Δήμους και από αυτούς μόνο 71 έκαναν χρήση του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ. 
§  Σε ερώτησή μου γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν οι υπόλοιποι  261 Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο δικός σου Δήμος, η απάντησή του ήταν : «Το περιεχόμενο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ δεν συμβαδίζει υποχρεωτικά με τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων. Για το λόγο αυτό πολλά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ είναι έργα βιτρίνας και δεν αφορούν βασικές υποδομές που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες». Και συμπλήρωσε : «Όταν ένας Δήμος έχει προβλήματα σε βασικές του υποδομές, όπως ο δικός μου,  ο Δήμαρχος οφείλει να προσπαθεί να δώσει λύση σε αυτές και μόνο σε αυτές. Το να τις παρακάμπτει και να ασχολείται με δευτερεύοντα ζητήματα, μη ουσιαστικά – έστω και χρηματοδοτούμενα -  δίνει άθελά του λαβή για ψιθύρους περί εκμετάλλευσης της θέσης εξουσίας  που κατέχει προς ίδιον όφελος»

Αυτή η φράση του φίλου μου «περί εκμετάλλευσης της θέσης εξουσίας  που κατέχει προς ίδιον όφελος» με έκανε να θυμηθώ ένα άρθρο που διάβασα στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, έψαξα και το βρήκα και αντιγράφω ένα μικρό απόσπασμα: «Οι δήμοι αποτελούν τις κύριες εστίες διαφθοράς στον δημόσιο τομέα για ακόμα μία χρονιά, όπως προκύπτει από την Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) για το 2017, ενώ οι περισσότερες παρανομίες-παρατυπίες που εντοπίστηκαν αφορούσαν αναθέσεις έργων, προμήθειες, σύναψη συμβάσεων, δόμηση και χωροταξία, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης αδειών σε καταστήματα υγιειονομικού ενδιαφέροντος. Από τους 60 συνολικά ελέγχους περιουσιακής κατάστασης  που διενεργήθηκαν την περίοδο 2015-2017, προέκυψαν συνολικά 13 εκ. € που δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα των ελεγχθέντων»

Επίλογος
Ως ένας απλός πολίτης, αξιολογώντας τα λεχθέντα από τον φίλο Δήμαρχο και το άρθρο της Καθημερινής, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το έργο, είναι έργο βιτρίνας, και η αιρετή διοίκηση οφείλει και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να ασχολείται με έργα ουσίας που πρέπει να εκτελεστούν για να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη [προαπαιτούμενα] και να δώσει έμφαση στο πως θα εκτελεστούν τα προαπαιτούμενα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτά με 3 βασικές προϋποθέσεις:  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Σε διαφορετική περίπτωση ο τόπος θα οδηγηθεί σε μη αναστρέψιμη πορεία.

------------------
ΥΣΤ
1.      Η τηλεμετρία είναι η επιστήμη που επιτρέπει την συλλογή δεδομένων εξ αποστάσεως. Συνήθως πρόκειται για επιστημονικά δεδομένα. Με τον όρο τηλεμετρία εννοείται συνήθως η ασύρματη μετάδοση δεδομένων με χρήση πομποδεκτών μεγάλης ή μικρής εμβέλειας, τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων κλπ, αλλά και η καλωδιακή μετάδοση δεδομένων κυρίως σήμερα μέσω δικτύων όπως το ίντερνετ ή μέσω τηλεφωνικού δικτύου.
2.      Για να υλοποιηθεί και να εγκριθεί ένα project σε ένα Δήμο απαιτείται μελέτη σκοπιμότητας δηλ. η αξιολόγηση της πρακτικότητας ενός προτεινόμενου project. Τα μέρη/κριτήρια της μελέτης είναι … [α] Λειτουργικό  (θα έχει αποτέλεσμα;) … [β] Οικονομικό (κόστος και οφέλη) και … [γ] Τεχνικό (μπορεί να κατασκευαστεί;).  Τα δε αποτέλεσμα της μελέτης καθορίζει κατά πόσον η λύση είναι εφικτή από όλες τις παραπάνω απόψεις και, κατά συνέπεια, αν θα πρέπει να υλοποιηθεί.
----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα...

28-10-2019 - Η Μαθητική Παρέλαση στα Καμένα Βούρλα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Με κάθε επισημότητα και με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό, πραγματοποιήθηκε η Μαθητική Παρέλαση στην παραλιακή οδό Γερασίμου Βασιλειάδη στα Καμένα Βούρλα μπροστά απο τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα.

Πλήθος κόσμου και επίσημοι, χειροκρότησαν τους μαθητές που παρέλασαν με εθνική υπερηφάνεια.

Παρών ήταν ο Δήμαρχος Δήμου Καμένων Βούρλων κ. Γιάννης Συκιώτης, ο Αντιδήμαρχος κ. Αντύπας Αντύπας, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Καμένων Βούρλων κ. Δημήτρης Καραμανώλης, δημοτικοί σύμβουλοι, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Γεωργία Μπήτα, εκπρόσωποι της αστυνομίας με τον Διοικητή του Α.Τ. Καμένων Βούρλων κ. Αποστόλη Στεργιόπουλο, της εκκλησίας, οι οποίοι και κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο πλησίον της εκκλησίας για να τιμήσουν τους αγωνιστές του 1940.
Δείτε όλες τις φωτογραφίες στο fonografos.net

Διαβάστε περισσότερα...

27 Οκτωβρίου 2019

27/10/2019 - Αλλαγή ώρας: Τα ξημερώματα γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η επόμενη αλλαγή της ώρας θα γίνει τον Μάρτιο του 2020. Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια για τελευταία φορά.

Μία ώρα πίσω θα γυρίσουν τα ρολόγια τα ξημερώματα της Κυριακής, 27 Οκτωβρίου, καθώς περνάμε από τη θερινή στη χειμερινή ώρα.

Συγκεκριμένα, όταν ο δείκτης δείξει 04:00 τα ξημερώματα, θα πρέπει να τον γυρίσουμε στις 03:00 ..«κερδίζοντας» έτσι μια ώρα ύπνου.

Η επόμενη αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2020, όταν οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μία ώρα μπροστά.

Οι αλλαγές ώρας θα τερματιστούν το 2021 μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ελήφθη τον περασμένο Μάρτιο.

Η ώρα τώρα είναι ...

Οι χώρες της ΕΕ που θα αποφασίσουν να διατηρήσουν την θερινή τους ώρα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την τελική τους αλλαγή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2021.

Αυτές οι οποίες προτιμούν να διατηρήσουν την χειμερινή τους ώρα μπορούν να προσαρμόσουν οριστικά τα ρολόγια τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από τα μέλη του ΕΚ με 410 ψήφους υπέρ, έναντι 192 κατά και 51 αποχών.

Πηγή:ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε περισσότερα...

26 Οκτωβρίου 2019

Τηλεμετρία για τις διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Καμ. Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων, την Πέμπτη 24/10/2019, υπέγραψε σύμβαση ύψους 1.402.043,82 € και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ», η χρηματοδότηση του οποίου, προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ (Ε.Π. – ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Το έργο της τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Καμένων Βούρλων θα εγκαινιάσει μία νέα εποχή, η οποία, συμβαδίζοντας με τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά και τεχνολογικά πρότυπα, θα προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων τόσο για τους πολίτες όσο και για τις
υπηρεσίες.

Πιο αναλυτικά, μερικά από τα πλεονεκτήματα του έργου είναι:
 η άμεση πρόληψη, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του δικτύου
 ο έλεγχος και η προσφορά υψηλής ποιότητας νερού στους πολίτες
 η εξοικονόμηση ενέργειας, χρόνου και πόρων με την αποδοτικότερη χρήση αυτών
 ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 ο αυτοματοποιημένος έλεγχος της λειτουργίας του δικτύου
 η απομακρυσμένη εποπτεία και έλεγχος των εγκαταστάσεων από ένα σημείο
 η καταγραφή όλων των γεγονότων και των δεδομένων που αφορούν σε βλάβες άλλα και στην καθημερινή λειτουργία του συστήματος.

Με το σύστημα τηλεμετρίας, οι τεχνικοί και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, θα μπορούν να ελέγχουν όλο το αυτοματοποιημένο πλέον δίκτυο ύδρευσης από ένα σημείο και μόνο, εκτελώντας χειρισμούς για την άμεση αναγνώριση και αποκατάσταση των τυχόν βλαβών.

Συμπληρωματικά με το νέο έργο, θα εκτελεστούν και εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και διαρκής λειτουργία του νέου συστήματος.

lamiafm1.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση από το Σύλλογο Καρυάς «Αγία Τριάδα»

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Πρόσκληση από το Σύλλογο Καρυάς «Αγία Τριάδα»
την Κυριακή 27 Οκτωβρίου
για επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων 
«υπέρ πίστεως και πατρίδος»


Διαβάστε περισσότερα...

25 Οκτωβρίου 2019

Το νόμιμο, δεν είναι πάντα ηθικό!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

Δήμαρχος των Καμένων Βούρλων είναι ο Ιωάννης Συκιώτης που απέσπασε 56% από την πρώτη Κυριακή, όμως … νομιμοποίητε ο Ιωάννης Συκίωτης να είναι δήμαρχος, φιλοσοφικά προσεγγίζοντας το θέμα?

Για μένα όχι, γιατί ρίχνοντας μια ματιά στα τελικά αποτελέσματα των εκλογών που τα διάβασα εδώ http://kamena-voyrla-news.blogspot.com/2019/05/blog-post_31.html διαπιστώνω ότι μόνο το 1/3 (ένα τρίτο) περίπου, των εγγεγραμμένων, ψήφισε τον Συκιώτη.

Σίγουρα αυτή η αριθμητική προσέγγιση δεν δείχνει καθολική αποδοχή μιας και απέχει παρασάγγας από το 50%.

Και ok, είναι δήμαρχος, σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά στην συμμετοχή των ψηφισάντων, για την τελική εκλογή στις εκλογές, που ήταν μόνο 68% ΑΛΛΑ … κατ εμέ …

Δεν νομιμοποίητε ο Γιάννης Συκιώτης, να υποθηκεύει την περιουσία του δήμου και των δημοτών αλλά και να παίρνει αποφάσεις που έχουν ορίζοντα πέραν της θητείας του, από την ηθική πλευρά του θέματος.

Το λιμάνι ας πούμε, με συνοπτικές διαδικασίες και για ένα κομμάτι ψωμί το ξεπούλησε για 30 χρόνια, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι.

Καταγγέλλω λοιπόν την όποια προσπάθεια χαλιναγώγησης και διάθεσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του δήμου, από το παρόν δημοτικό συμβούλιο, πέραν του 2023, πλην της περιπτώσεως που θα διενεργηθεί τοπικό δημοψήφισμα.

Διαβάστε περισσότερα...

21 Οκτωβρίου 2019

Εικόνα εγκατάλειψης στον Δήμο Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

Παντού σκουπίδια, άτυπες χωματερές και μπάζα.
Μαύρο χάλι σε βόλτα που έκανα σε ένα μόνο δημοτικό διαμέρισμα.
Αν νομίζετε ότι έτσι πρέπει να είναι τα Καμένα Βούρλα, καλά το πάτε.
Ασυδοσία από τους πολίτες, ανοχή από τις αρχές, αδιαφορία από το δήμο

Διαβάστε περισσότερα...

Ευχαριστία επιστολή προς την εταιρία AUTOVISION Καραφέρης, για την χορηγία 3 στάσεων λεωφορείου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Καμένα Βούρλα, 17/10/2019
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων, η Δημοτική Αρχή και οι δημότες της Λουτρόπολης εκφράζουν την ευχαριστία τους προς την AUTOVISION IKTEO ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΕΠΕ (www.kteokar.gr) για την ευγενική χορηγία των τριών καλαίσθητων, σύγχρονων στάσεων των υπεραστικών λεωφορείων που τοποθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στα Καμένα Βούρλα (περιοχή Πλατανέϊκα, Γ. Βασιλειάδη έναντι S/M Γαλαξίας και Βύρωνος).

Οι στάσεις αυτές εξυπηρετούν καθημερινά τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της Λουτρόπολης μας συμβάλλοντας στην ασφαλή τους μετακίνηση.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών ευχαριστεί ιδιαιτέρως την AUTOVISION IKTEO ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΕΠΕ (www.kteokar.gr) για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον νεοσύστατο Σύλλογο μας ο οποίος μέσα από μικρές παρεμβάσεις προσπαθεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανάγνου Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα...

18 Οκτωβρίου 2019

Διεκόπη η δίκη για το διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών στα Καμένα Βούρλα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η εγκληματική οργάνωση με έδρα τα Καμένα Βούρλα, είχε εξαρθρωθεί τον Ιούλιο του 2018 από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Με την κατάθεση Αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λαμίας η δίκη για τη σύσταση ομάδας εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την καλλιέργεια και τη συγκομιδή ναρκωτικών ουσιών, που είχε αποκαλυφθεί τον Ιούλιο του 2018 μετά από επιχειρήσεις των αστυνομικών σε Καμένα Βούρλα και Ελευθεροχώρι.

Συνολικά για την υπόθεση κατηγορούνται δέκα (10) άτομα εκ των οποίων τέσσερις κάτοικοι Καμένων Βούρλων, δύο Λαμίας, ένας Καινουρίου και ένας κάτοικος Ελευθεροχωρίου. Έλληνες είναι οι τρεις (δύο ομογενείς) από τους δέκα, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και βρίσκονται σε διάφορα Καταστήματα Κράτησης της χώρας (συνολικά οι εφτά).

Σύμφωνα με το μάρτυρα, είχαν περιέλθει από το 2017 στην υπηρεσία του πληροφορίες για διακίνηση χασίς 170 κιλών από τους κατηγορούμενους, σε Φθιώτιδα, Βέλγιο και Αττική.

Η φυτεία του 2017 δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί γεωγραφικά, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν μέσα στο 2018, 1802 δενδρύλλια σε τοποθεσίες στο Καινούριο και στο Ελευθεροχώρι.

Για τη μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ των πρώτων πληροφοριών και των συλλήψεων που ήρθαν στα μέσα του 2018, ξεκίνησε τις ερωτήσεις του ο Εισαγγελέας της έδρας, ωστόσο τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν στο εγγύς μέλλον καθώς η δίκη διεκόπη για τις 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9:30’ πμ.

newsbeast.gr

Διαβάστε περισσότερα...

13 Οκτωβρίου 2019

Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος - Ευχαριστούμε τους χορηγούς

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Τα λόγια είναι φτωχά για να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους χορηγούς μας που αποκλειστικά και μόνο με τη δική σας πολύτιμη βοήθεια έγινε πραγματικότητα αυτό που θεωρούσαμε αδύνατον και 240 γυναίκες στην περιοχή μας θα εξετασθούν προληπτικά δωρεάν!

Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλους εσάς τους ευαισθητοποιημένους ανθρώπους που θέλησαν μαζί μας να περάσουν το μήνυμα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας "Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ"


Διαβάστε περισσότερα...

10 Οκτωβρίου 2019

Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος στον Δήμο Καμένων Βούρλων (updated)

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

H Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σε συνεργασία με το Παράρτημά της στα Καμένα Βούρλα προσφέρουν δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο.
Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο υπολογίζεται στις 7.500.

Για να βοηθηθούν οι γυναίκες που λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων η και οικονομικών προβλημάτων, αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σε συνεργασία με το Παράρτημά της στα Καμένα Βούρλα και κατόπιν προσκλήσεως αυτού, προσφέρει δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο.

Στo πλαίσιο αυτού του προγράμματος η μονάδα μαστογράφου θα βρίσκεται:

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019. – ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019. – ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 – ΜΩΛΟ
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019. – ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Ωρες λειτουργίας 09.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ.
Τα ραντεβού θα κλείνονται με σειρά προτεραιότητας.

Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο.

• Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
• Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
• Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.
• Η γυναίκα να μην είναι σε έμμηνο ρύση (περίοδο), από 3 ημέρες πριν έως 5 ημέρες μετά.
Προσπάθειά μας είναι όλο και περισσότερες γυναίκες να εξετάζονται και έτσι να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας.
Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν.

Παρόλη την υψηλή συχνότητα της, η ασθένεια απειλεί ολοένα και λιγότερο τη ζωή και την ποιότητα της, τόσο εξαιτίας των σημαντικών προόδων της ιατρικής επιστήμης που οδήγησαν σε πιο αποτελεσματικές και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, όσο και γιατί ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.
Η καλύτερη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φθάνει το 30%. Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή.

fonografos,net

-----------------------------------------------------
Έγινε προσπάθεια σφετερισμού, και ‘πίστωσης’ της προσφοράς της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και των χορηγών της, από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Δηλαδή υπήρξαν υπαινιγμοί ότι συμμετείχε ο δήμος σε αυτή την δράση-προσφορά ή ότι ο δήμαρχος ήταν ο διοργανωτής κλπ, κάτι που δεν ευσταθεί.

Αφού το επιβεβαιώσαμε, παραθέτουμε δήλωση του αρμόδιου στελέχους της Αντικαρκινικής Εταιρείας του παραρτήματος των Καμένων Βούρλων.

«Εκ μέρους του Παραρτήματος Καμένων Βούρλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σας γνωστοποιώ ότιο δωρεαν προληπτικός έλεγχος στην περιοχή Καμ.Βουρλων , Αγίου Κωνσταντίνου Μώλου γίνεται αποκλειστικά και μόνο με πρωτοβουλία του Παραρτήματος και τα έξοδα καλύφθηκαν μόνο από χορηγίες ΙΔΙΩΤΩΝ τους οποίους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.Το παράρτημα μας προσπαθώντας να περάσει το μήνυμα ότι η "ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΏΖΕΙ ΖΩΕΣ"οργάνωσε την τετραήμερη επίσκεψη του κινητού μαστογράφου χωρίς καμία άλλη οικονομική βοήθεια εκτός των ιδιωτών .Για να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνιση επικοινωνειστε με το παράρτημά.Με εκτίμηση προς όλους.Η πρόεδρος του παραρτήματος Γιούλη Σουσώνη Κουτρουμπή.»

Διαβάστε περισσότερα...

08 Οκτωβρίου 2019

Άρχισε την λειτουργία του το ΙΕΚ στα Καμένα Βούρλα!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων καλωσορίζει τη λειτουργία του νεοσύστατου Δ.ΙΕΚ Λαμίας με έδρα τα Καμένα Βούρλα ένα χρόνιο αίτημα ικανοποιείται κατόπιν της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Με ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ των Καμένων Βούρλων τον περασμένο Ιούλιο ενέκρινε την παραχώρηση των αναγκαίων χώρων στο Γενικό Λύκειο και Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων, όπου διεξάγονται τα μαθήματα κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία των τμημάτων.

Επιλέχθηκαν και δημιουργήθηκαν ειδικότητες τουριστικού ενδιαφέροντος οι οποίες είναι απαραίτητες για την τοπική οικονομία και φιλοδοξούν να προστεθούν και νέες.

Συγκεκριμένα λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:
Στον τομέα υγείας και πρόνοιας
1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Στον τομέα του τουρισμού
2. Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα του τουρισμού
3. Τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας (υπηρεσία υποδοχής-υπηρεσία ορόφων – εμπορευματογνωσία)
4. Τουριστικός συνοδός
5. Στέλεχος θαλασσοθεραπείας / λουτροθεραπείας Spa.

Απο τις παραπάνω ειδικότητες ξεκίνησε το τμήμα για Στέλεχη Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα του τουρισμού με 30 άτομα.

lamiafm1.gr

Διαβάστε περισσότερα...

H Ιαματική Ιατρική στο επίκεντρο, στο πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο σε λίγες μέρες στα Καμένα Βούρλα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Tο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2019 στο ξενοδοχείο «Γαλήνη» στα Καμμένα Βούρλα

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν εκλεκτοί συνάδελφοι, διεθνώς καταξιωμένοι, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και εξελίξεις στην Ιαματική Ιατρική, κατά τη διάρκεια του οποίου θα υπάρχουν διαλέξεις, workshops, καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας.

Το Διεθνές Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδιοργανώνεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη, Πρόεδρο ΙΣΑ, ΕΛΙΤΟΥΡ, IHTC και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, του οποίου η συνδρομή συμβάλλει καθοριστικά στην προβολή και στην καθιέρωση διεθνώς της Ιαματικής Ιατρικής με τη χάραξη εθνικής πολιτικής για την αναβίωση του πνεύματος του Ιπποκράτη αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως θεραπευτικό και συγχρόνως εκπαιδευτικό κέντρο της Ιαματικής Ιατρικής αλλά και της Ιατρικής γενικότερα, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Θ. Σπανό, το Δήμαρχο Καμμένων Βούρλων κ. Ι. Συκιώτη, τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγητή Κ. Κουσκούκη και τον ΟΠΑΣΤΕ.

Η Ιαματική Ιατρική, με τη βοήθεια της επιστημονικής τεκμηρίωσης της θερμικής, μηχανικής, χημικής και ειδικότερα της βιολογικής και ανοσολογικής δράσης των ιαματικών φυσικών πόρων, αναδείχτηκε ως μία συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος στη θεραπευτική γκάμα της Κλασικής Ιατρικής. Οι θεραπευτικές μέθοδοι της Ιαματικής Ιατρικής είναι η εξωτερική υδροθεραπεία, η ποσιθεραπεία, η εισπνοθεραπεία, η πηλοθεραπεία, η θαλασσοθεραπεία, η σπηλαιοθεραπεία και η βιομετεωρολογική θεραπεία.

Η Ιαματική Ιατρική ως συμπληρωματική θεραπεία βοηθά στη θεραπεία, αποκατάσταση και αποθεραπεία της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας, αλλά και προληπτικά, αντιμετωπίζοντας την ασθένεια του γήρατος, με τη εφαρμογή προδιαγραφών μακροζωίας και ευζωίας. Ειδικότερα, η Ιαματική Ιατρική έχει θεραπευτική δράση σε παθήσεις μυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, αιμοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινολογικού συστήματος, καθώς και σε δερματολογικές, γυναικολογικές, αλλεργικές και ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις.

Η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα, αποτυπώνεται με τις προσδοκίες ανάδειξης της χώρας μας ως παγκόσμιο healthresort – medispa για άτομα τρίτης ηλικίας, χρονίως πάσχοντες, αλλά και προληπτικά, υπό την ιατρική πάντα κάλυψη των έμπειρων και διεθνώς καταξιωμένων Ελλήνων Ιατρών για να σταματήσουμε το “braindrain” και να αναπτύξουμε το “braingain”, καθόσον θα αυξάνεται το ενδιαφέρον διεθνώς για την αναζήτηση αναβαθμισμένων ιατρικών υπηρεσιών θεραπείας, αποκατάστασης, αντιγήρανσης και ευεξίας στην Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Κουσκούκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Δερµατολογίας – Νοµικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής, Πρόεδρος Παγκόσµιας Ακαδηµίας Κινέζικης και Συµπληρωµατικής Ιατρικής, Πρόεδρος Συνδέσµου Τουρισµού Υγείας, Αν. Πρόεδρος Τοµέα Ιατρικού Τουρισµού Ινστιτ. Επιστηµ. Ερευνών Π.Ι.Σ., Επιστ. Σύµβουλος WHO, FEΜTEC, ΚΕΔΕ

mag24.gr

Διαβάστε περισσότερα...

06 Οκτωβρίου 2019

Γιάννης Συκιώτης: Με την πρώτη βροχή σε έκτακτη ανάγκη ο Δήμος Καμ. Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα,έφεραν μεγάλα προβλήματα στην ΔΕ Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου ΚαΑμ. Βούρλων.

Νερά πλημμύρισαν υπόγεια και ισόγεια αλλά και την αίθουσα του νηπιαγωγείου.Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στον δρόμο Ρεγγίνι-Καλλίδρομος αλλά και στην Άγναντη.

Οι υπηρεσίες του Δήμου επενέβησαν για αποκατάσταση με την βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κάθε χρόνο τα ίδια προβλήματα.Θα κινήσουμε διαδικασίες να κηρύξουμε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη,δηλώνει στον FM1 o δήμαρχος Καμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης.

Συγκεκριμένα έργα στα επικίνδυνα σημεία είναι παραπάνω από επείγοντα και πλέον θα τα διεκδικήσουμε δυναμικά,σημειώνει:


lamiafm1.gr

Διαβάστε περισσότερα...

02 Οκτωβρίου 2019

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ Δημάρχου μας κ. Συκιώτη–2

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ανοιχτή επιστολή προς τους δημότες του Δήμου Καμένων ΒΟΥΡΛΩΝ 

Γράφει ο Οικονομολόγος Γιάννης Σκούφιας – 1/10/2019

Συνδημότες και Συνδημότισσες,
στο προηγούμενο άρθρο μου 27/9/2019 με θέμα : «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ Δημάρχου μας κ. Συκιώτη» εξέφρασα την άποψη ότι ο κ. Συκιώτης οφείλει να δώσει απαντήσεις σε 2 εύλογα ερωτήματα :
(α) Ενώ είναι εν ενεργεία γιατρός (παροχή υπηρεσιών) πως και δηλώνει μηδενικά εισοδήματα και
(β) πως με μηδενικά εισοδήματα έχει αυξανόμενες καταθέσεις.

Αυτά τα εύλογα ερωτήματα αποτέλεσαν το «κόκκινο πανί» για μερικούς υποστηρικτές του κ. Συκιώτη. Και ακολούθησαν σχόλια με όρους κατινιάς και αθλιότητας. Τα πάσης φύσεως ανώνυμα ανθρωπάκια έδωσαν τη δική τους παράσταση, παίζοντας τον μόνο ρόλο που έμαθαν στην ζωή τους, αυτό του πολιτικού κλακαδόρου, διατυμπανίζοντας την ιδεολογική τους μιζέρια και την υφέρπουσα φασίζουσα νοοτροπία τους. Με ένα λόγο άδειο από κάθε περιεχόμενο, που δεν ξέρεις αν το περίβλημα του είναι ένα πουκάμισο αδειανό, ή ένας ζουρλομανδύας! Την ελευθερία του λόγου την μετέτρεψαν σε ελευθερία της ανοησίας, θαρρώντας πως ο εξυπναδισμός παράγει λογικό επιχείρημα και πως η "αντίθεση" σε κάθε πρόταση, παράγει "θέση" !!!

Σ’ εσάς, όμως, που δεν ανήκετε σ’ αυτή την ομάδα, στη πλειοψηφία των πολιτών, υποστηρικτών ή μη του κ. Συκιώτη, οφείλω κάποιες απαντήσεις.
Με το άρθρο στο blog [και με τα προηγούμενα] δεν έχω στόχο να γίνω γνωστός ή να αποκτήσω αξιώματα [όπως διατείνονται μερικοί]. Δεν έχω ανάγκη να αποδείξω σε κανέναν τίποτα. Κάνω, ως πολίτης, αυτό που πρέπει και περπατάω με ψηλά το κεφάλι. Πιστεύω ότι κάνω το σωστό. Αυτό που λέει η συνείδησή μου. Έχω πολιτική θέση, κοινωνική στάση, δηλωμένη άποψη. Δεν στρογγυλεύω τα λόγια. Μιλάω πάντα με ακριβή στοιχεία, χωρίς να λειαίνω γωνίες, χωρίς να αποκρύπτω ή να υπερβάλλω. Υπηρετώ αξίες και όχι αξιώματα. Και γι αυτό δεν θα σταματήσω να εκφράζω την άποψή μου όταν κρίνω ότι έχω κάτι που πρέπει να γραφτεί και που να αξίζει να διαβαστεί απευθυνόμενος σε εσάς, στους ΠΟΛΙΤΕΣ.

Στο δια ταύτα τώρα.
Επειδή ο κ. Συκιώτης εκτός από γιατρός είναι και Δήμαρχος, και διαχειρίζεται εκτός από τα προσωπικά του και τα οικονομικά του Δήμου μας, πρέπει εμείς οι δημότες να πάρουμε μια ξεκάθαρη απάντηση:
«Ο κ. Συκιώτης είναι φοροφυγάς ή κατηγορείται για αντιπολιτευτικούς λόγους»
Και αρμόδιοι για να απαντήσουν σ’ αυτό το ερώτημα είναι οι ελεγκτικές αρχές της πολιτείας.
Έτσι σήμερα, ως ο δημότης που ξεκίνησα το θέμα, ενημέρωσα και ζήτησα τον διαχειριστικό έλεγχο των λογιστικών του βιβλίων, ως η επισυναπτόμενη επιστολή και ευελπιστώ ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα να πάρουμε μια απάντηση και να εστιάσουμε τη προσοχή μας στα καθαρώς δημοτικά δρώμενα.

Επιστολή Προς
 Υ.Ε.Δ.Δ.Ε._ Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων - ΛΑΜΙΑ
 Τηλ. 22313-53730 – Email: v.koliopoulou@aade.gr

Κοινοποίηση
1. Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ κ. Πιτσιλή Γιώργο – 210 3375707 - Εmail: gov.office@aade.gr
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Σταϊκούρα Χρήστο – 22310 30250 - Email : cstaik@parliament.gr
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣ/ΣΕ – 2413 503565 - Email : sintonistis@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ : Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ κ. Συκιώτη

Κυρία Κολιοπούλου,
Στη δημοσίευση των ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ των Πολιτικών κλπ μεταξύ των άλλων υπάρχουν και οι δηλώσεις του Δημάρχου Καμένων Βούρλων κ. Συκιώτη. Παρατηρώ ότι ο κ. Συκιώτης από την άσκηση του ιατρικού του επαγγέλματος [Καρδιολόγος - Βύρωνος 32, Λαμία Φθιώτιδας ] δηλώνει για το 2015 = 3.042,69 € και για τα έτη 2016 και 2017 μηδενικά εισοδήματα.
Στη μικρή κοινωνία που ζούμε, οι δημότες ισχυρίζονται ότι ο κ. Συκιώτης - ενώ συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμά του - δεν δηλώνει τα πραγματικά του εισοδήματα και ότι «κλέβει το κράτος δηλ. δεν πληρώνει φόρους» μιας και δεν εκδίδει αποδείξεις στους πελάτες του.
Επειδή η φοροδιαφυγή είναι αθέμιτος πλουτισμός και έγκλημα κατά της κοινωνίας, σας επισυνάπτω τις σχετικές δηλώσεις του κ. Συκιώτη (και ένα συγκεντρωτικό πίνακα) και παρακαλώ όπως κάνετε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα για έλεγχο των λογιστικών του βιβλίων, ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι είναι «φοροφυγάς» ή οι δημότες από αντιπολιτευτικούς λόγους τον κατηγορούν. Γιατί αν «κλέβει το κράτος» ποιος μας εγγυάται ότι δεν «κλέβει και τον Δήμο» μιας και λαμβάνει και διαχειρίζεται κρατικές χρηματοδοτήσεις ;

Με εκτίμηση
Γιάννης Σκούφιας
-------------------------
Συνημμένα
Δηλώσεις από το https://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epitropi-elegxou-ton-oikonomikon-ton-komaton-kai-ton-vouleftwn/dilosi-periousiakis-katastasis-arxiki
1. Δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Έτους 2016 – Εισοδήματα Έτους 2015
2. Δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Έτους 2017 – Εισοδήματα Έτους 2016
3. Δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Έτους 2018 – Εισοδήματα Έτους 2017
4. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

----------------------------------------


Διαβάστε περισσότερα...

01 Οκτωβρίου 2019

Καθάρισαν την παραλία στο νησάκι της Στρογγυλής!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά χαίρεσαι να τις κοινοποιείς!

Ομάδα εθελοντών, νέοι άνθρωποι, με την εθελοντική τους δράση δείχνουν έμπρακτα την αγάπη για τον τόπο τους, αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο και κόπο για καλό σκοπό!

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η εθελοντική ομαδα της Μαρίνας Καμένων Βούρλων πραγματοποίησε περιβαλλοντική δράση, όπου καθάρισε την παραλία από το νησάκι της Στρογγυλής απέναντι από τα Καμένα Βούρλα! Και από ότι βλέπουμε δεν είναι και λίγα τα απορρίμματα που συγκέντρωσαν!

Πολλά μπράβο και ευελπιστούμε, τόσο αυτή η εθελοντική όμάδα αλλά και άλλες της περιοχής να συνεχίσουν τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις!

“Είναι η στιγμή να θωρακίσουμε τις ακτές μας από τα απορριματα, η περιβαλλοντική δράση από την εθελοντική ομαδα της Μαρίνας Καμενων Βουρλων ας είναι η αρχή για την κινητοποίηση όλων μας Οι καθαρές παραλίες αφορούν όλους μας”, ανέφερε εκπρόσωπος της εθελοντικής ομάδας.


fonografos.net

Διαβάστε περισσότερα...

27 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ γατρού-Δημάρχου μας κ. Συκιώτη

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

Γράφει ο Οικονομολόγος Γιάννης Σκούφιας – 26/9/2019

Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - της Βουλής έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των : Πρωθυπουργού, Αρχηγών Πολιτικών Κομμάτων, Υπουργών, Υφυπουργών, Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών, Δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται ή λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, για τα έτη 2015,2016,2017.

Σ’ αυτές περιλαμβάνεται και το όνομα του δικού μας Δημάρχου-Ιατρού κ. Συκιώτη.
Προς ενημέρωση των δημοτών οι δηλώσεις του συνοπτικά έχουν ως εξής :

Αυτά που παρατηρεί κάποιος που βλέπει τον ανωτέρω πίνακα είναι :
1. Ενώ δηλώνει από την εξάσκηση του ιατρικού του επαγγέλματος εισόδημα για το 2015 = 3.042,69 € [;;;] δεν δηλώνει εισοδήματα για τα έτη 2016 και 2017. Έχει σταματήσει την εξάσκηση του επαγγέλματός του ;
2. Οι συνολικές καταθέσεις – δικές του και της συζύγου του – βαίνουν αυξανόμενες. Από πού προκύπτουν τα ποσά ; Και ειδικά οι καταθέσεις της συζύγου του ;

Αυτές είναι 2 εύλογες ερωτήσεις οι οποίες ζητούν απαντήσεις. Και ζητούν απαντήσεις διότι πολλοί συνδημότες μας καταθέτουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι είναι πελάτες του και μάλιστα ότι η αμοιβή του είναι αρκετά τσουχτερή, αδιαφορώντας και για την οικονομική κρίση που έχει πλήξει τα εισοδήματά τους και για το ότι οι περισσότεροι είναι και ψηφοφόροι του.

Προτρέπω ένα ή περισσότερους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης να κάνουν ερώτηση προς τον κ. Δήμαρχο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να απαιτήσουν απαντήσεις -- ως οφείλει να κάνει κατέχοντας το αιρετό αξίωμα του Δημάρχου -- και αν δεν δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις, οφείλουν να τον καταγγείλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στις Φορολογικές Αρχές, διότι «Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια»

------------------------------

Διαβάστε περισσότερα...

25 Σεπτεμβρίου 2019

Αγιασμός Ομίλου Παράδοσης - Λαογραφίας 2019

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Χορευτές, χορωδοί, μέλη και φίλοι του Ομίλου καλούνται στο νέο ετήσιο ταξίδι στο χρόνο, στη γνώση και στα έντονα συναισθήματα με τη μεγάλη και δραστήρια παρέα μας.
Σας περιμένουμε για να μεγαλώσουμε τον κύκλο.


Διαβάστε περισσότερα...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Άγιο Κωνσταντίνο και Καμένα Βούρλα - Πώς θα κινούνται τα οχήματα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης εξοπλισμού σηράγγων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, με σκοπό τη διενέργεια εργασιών συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τοπικών σηράγγων.

Ειδικότερα, από τις 08:00 το πρωί έως τις 19:15 το απόγευμα, θα σημειωθεί ολική διακοπή της κίνησης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο τμήμα από Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου (Λογγού) έως Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων, με ταυτόχρονο πλήρη αποκλεισμό και των ενδιάμεσων Ανισόπεδων Κόμβων Αγίου Κωνσταντίνου (Λατομείου) καθώς και Ανατολικού Η/Κ Κ.Βούρλων.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί που θα κινούνται με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου (Λογγού) και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου - Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο. Αντίστοιχα, οι οδηγοί που θα κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου - Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου (Λογγού), από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Νέα Οδός, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. «Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε περισσότερα...

23 Σεπτεμβρίου 2019

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 25/9/2019

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Γραφείο: Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καµένα Βούρλα
Τηλ.: 2235350029, 2235350037
E mail: lxondrodimou@mwlos.gr

Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 25 Σεπτεµβρίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 µ.µ., για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μπήτα Γεωργία

Θέματα

1. Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσµο ∆ήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας
2. Ορισµός αντιπροσώπων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φο∆ΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
3. Ορισµός ενός (1) εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρεία Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
4. Ορισµός ενός (1) εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
5. Ορισµός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
6. Ορισµός µελών επιτροπής εξέτασης αιτήσεων οφειλετών ∆ΕΗ
7. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών Λαϊκών Αγορών στον Γκολφοµήτσο Αθανάσιο του Γεωργίου
8. Έγκριση απολογισµού εµποροπανήγυρης Αγίου Κων/νου
9. Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων 2ου Τριµήνου έτους 2019
10. Έγκριση συµµετοχής ∆ήµου Καµένων Βούρλων στο πρόγραµµα WiFi4EU- Προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες
11. Αποδοχή χρηµατοδότησης για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055)
12. Αποδοχή ένταξης της πράξης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των ∆ήµων της χώρας»
13. 1η Αναµόρφωση και τροποποίηση του Προϋπολογισµού, του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης και του Τεχνικού Προγράµµατος του Οικονοµικού έτους 2019
14. Έγκριση αποδοχής όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.∆. ενταγµένου στο πρόγραµµα "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι" για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»
15. Έγκριση αποδοχής όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.∆. ενταγµένου στο πρόγραµµα "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι" για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»
16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
17. Παράταση της προθεσµίας για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της µελέτης και της ανάγκης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Μενδενίτσας ∆ήµου Καµένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας»

Οι φάκελοι των θεµάτων θα βρίσκονται στο γραφείο της Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κας Μπήτα Γεωργίας, προς ενηµέρωση των Συµβούλων

Διαβάστε περισσότερα...

18 Σεπτεμβρίου 2019

Καταγγελία για αγέλη με αδέσποτα !

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

Καλησπερα

Στην παραλια του Καινουργιου και πιο συγκεκριμενα στο συνοικισμο Νεο Θρονιο υπαρχουν πανω απο 60 αδεσποτα σκυλια. Κανενα ενδιαφερον απο κανεναν.

Ο δημος δεν θα πρεπει να κανει κατι? Τι αν επιτεθουν σε καποια απο τα παιδια?
Διαβάστε περισσότερα...

17 Σεπτεμβρίου 2019

Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καμένα Βούρλα, 16-9-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 7.625
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για τη Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλούμε τους φορείς που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Καμένων Βούρλων καθώς και τους δημότες και τις δημότισσες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και ειδικούς καταλόγους του Δήμου Καμένων Βούρλων, να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος έως την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 , για την εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Αναλυτικά καλούνται:
• Οι φορείς που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Καμένων Βούρλων και συγκεκριμένα:
α) οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
β) οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
γ) οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) οι σύλλογοι των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
ε) οι ενώσεις και συλλόγων γονέων
στ) οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς
ζ) οι εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών να προτείνουν με έγγραφό τους, το οποίο θα καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωτή) καθώς και τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας, για την εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

• Οι δημότες και δημότισσες Καμένων Βούρλων, εγγεγραμμένοι- εγγεγραμμένες στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων, καταθέτοντας υπογεγραμμένη αίτηση δηλώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Καμένων Βούρλων, Αγίου Παντελεήμονος 8, 35008 Καμένα Βούρλα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mwlos.gr

Η πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δήμο Καμένων Βούρλων, αρμόδιος υπάλληλος Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Χονδροδήμου Λουκία , τηλ. 2235350037.

Ο Δήμαρχος

Συκιώτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα...

09 Σεπτεμβρίου 2019

Δήμος Καμένων Βούρλων – Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των 4 Αντιδημάρχων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων δημοσιοποιεί τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων:

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων κ. Ιωάννης Συκιώτης Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ορίζει τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου
Καµένων Βούρλων, µε θητεία από 6-9-2019 έως 30-9-2020, εντός της τρέχουσας δηµοτικής
περιόδου και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής:

Α. Τον κ. Παταργιά Κων/νο, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α1. Τεχνικών Έργων

• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Υποδοµών και Τεχνικών Έργων και των αντίστοιχων υφισταµένων της οργανικών µονάδων και συγκεκριµένα των Τµηµάτων Κτιριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων, Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων και Ενέργειας

• Την λήψη µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας, τον καθορισµό χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, τον καθορισµό των αστικών γραµµών λεωφορείων, πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και γενικότερα τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων

• Την ευθύνη αποµάκρυνσης των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων

• Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.(Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τµήµατος Υπηρεσίας ∆όµησης, που έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και τον έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών

• Την εποπτεία και ευθύνη ελέγχου κατασκευών

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων , (όπως εγκατάσταση, λειτουργία συντήρηση ανελκυστήρων, άδειες εγκατάστασης , λειτουργία φωτοβόλων σωλήνων, κ.λ.π.)

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων εξοικονόµησης ενέργειας

• Την ευθύνη εκτέλεσης των απαιτούµενων τεχνικών παρεµβάσεων και δράσεων σε όλες τις Κοινότητες του ∆ήµου

• Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας

α2. Θέµατα Περιβάλλοντος

• Την ευθύνη λειτουργίας των προγραµµάτων ανακύκλωσης , επαναχρησιµοποίησης και κοµποστοποίησης

• Την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος

• Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων

• Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224 Α΄/2001)

• Την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου

• Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών

• Την επίβλεψη της µελέτης και των έργων επέκτασης του πρασίνου α3. ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

• την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.

• την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού

• τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

• τη λειτουργία των ΚΕΠ

• την λειτουργία των παιδικών σταθµών

• Την υπογραφή των παρακάτω εγγράφων:

– Κανονικές άδειες µονίµου και εποχιακού προσωπικού

– Αποφάσεις εγγραφών , µεταβολών και λοιπά έγγραφα που αφορούν τη ∆ηµοτική Κατάσταση των πολιτών

– Βεβαιώσεις βοσκοτόπων

– ∆ιαβιβαστικά κρατήσεων προσωπικού

– Έγγραφα Γραφείου Ανθρωπίνου ∆υναµικού εκτός από αυτά που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού (προσλήψεις, αποσπάσεις, µετατάξεις, απολύσεις)

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Μώλου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Μώλου

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Μώλου σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.


Β. Τον κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαο, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια

• την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και µεταναστών

• την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τµηµάτων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων

• την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και το χειρισµό των συναφών µε αυτές θεµάτων

• την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

• την λειτουργία των ∆ηµοτικών και Λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Αγίου Κων/νου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Αγίου Κων/νου

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα Αγίου Κων/νου σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.


Γ. Τον κ. Αντύπα Αντύπα και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων που αφορούν εν γένει τον Αθλητισµό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδοµών και εγκαταστάσεων του ∆ήµου

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Πολιτισµού και Νέας Γενιάς

• Την αρµοδιότητα προγραµµατισµού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου

• Την εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των φύλων

• Την διαφήµιση και τον έλεγχο των χώρων τοποθέτησης πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισµού Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Καµένων Βούρλων:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Καµένων Βούρλων

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα Καµένων Βούρλων , σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.


∆. Τον κ. Κοντοπάνο Νικόλαο, καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Οικονοµικών θεµάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής Περιουσίας, Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισµού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προµηθειών, Λογιστηρίου – ∆ιπλογραφικού, Ταµείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων

ii. Την έκδοση του τεκµηριωµένου αιτήµατος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Σχετικά με την αναπλήρωση:

α. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Παταργιά Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. .Κοντοπάνος Νικόλαος,

β. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Αντύπας Αντύπας,

γ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Αντύπα Αντύπα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαος,

δ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Κοντοπάνου Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παταργιάς Κων/νος.

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παταργιάς Κων/νος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Κοντοπάνο Νικόλαο.

fonografos.net

Διαβάστε περισσότερα...