21 Αυγούστου 2017

Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Καμένων Βούρλων.Συνέχεια στο σίριαλ ...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Στον απόηχο των όσων συνέβησαν, σχετικά με το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Καμένων Βούρλων, έπειτα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 4254/112676/2-8-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που εξεδόθη, κατόπιν προσφυγής μας, κατά της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Δημάρχου του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έγινε δεκτή, σε συνδυασμό και με την τοποθέτηση του Δημάρχου σε ραδιοφωνικό σταθμό στις 10-8-2017, ο οποίος για ακόμη μία φορά προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να υποβαθμίσει το μείζον αυτό ζήτημα, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και το αναγνωστικό κοινό, για τα ακόλουθα:

Α) Η αίτηση του Συλλόγου μας για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπεβλήθη στον Δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου στις 2-3-2017, έχουσα ως αιτήματα τα κάτωθι:

«Λήψη απόφασης για την ακύρωση του αποτελέσματος του από 12-9-2016 διεξαχθέντος ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 της Διακήρυξης, ο οποίος κατακυρώθηκε στην μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «GROUP CENTER HELLAS», ένεκα χαμηλού μισθώματος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κριτήριο κατακύρωσης ήτο η υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 3/66/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια της οποίας αποφασίστηκε η υποπαραχώρηση του Τουριστικού Καταφυγίου.

Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διαπαραταξιακής επιτροπής, με αποκλειστικό σκοπό την έρευνα εκ μέρους της για το αν ο Δήμος ως φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Καταφυγίου δύναται να λειτουργήσει και συντηρήσει αυτό, άλλως τους λόγους που αυτό δεν μπορεί να συμβεί και ποια είναι για τα συμφέροντα του Δήμου η καλύτερη ενδεδειγμένη λύση, τάσσοντας εύλογο χρονικό διάστημα στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή για τους σκοπούς της έρευνας, με την παρέλευση του οποίου θα συγκληθεί εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εξετάσει τα αποτελέσματα της έρευνας και να προβεί έπειτα στην λήψη απόφασης για την καλύτερη εκμετάλλευση του Τουριστικού Καταφυγίου και από ποιον αυτή θα διενεργείται και με ποιον τρόπο.

Την λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού χώρου στο Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων ο Φάρος», που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα, ένεκα της άρσης παραχώρησης του οικήματος στο λιμάνι, καθώς και στην καταβολή των εξόδων στα οποία υπεβλήθη το Σωματείο για την κατασκευή του οικήματος τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ».

Β) Η δε προσφυγή μας, κατά της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, ασκήθηκε στις 19-6-2017, ήτοι, πριν την αίτηση της μειοψηφίας για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 3/66/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια της οποίας αποφασίστηκε η υποπαραχώρηση του Τουριστικού Καταφυγίου, καθώς και της υπογραφής της επίμαχης σύμβασης με τον ανάδοχο.

Γ) Στις 14-7-2017, ημέρα Παρασκευή, κι αφού εκκρεμούσαν, αφενός η συζήτηση της προσφυγής μας ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφετέρου η συζήτηση της αίτησης της μειοψηφίας, σε συνεδρίαση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, υπήρξαν αντιδράσεις, οι οποίες οδήγησαν τον κ. Δήμαρχο στην υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο την αμέσως ερχόμενη Δευτέρα, ήτοι στις 17-7-2017.

Δ) Ακολούθως, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-7-2017, μεταξύ του Συλλόγου μας, του Δήμου και του Λιμενάρχη Στυλίδας και Αγίου Κωνσταντίνου, παρουσία και του αναδόχου κι αφού είχε υπογραφεί η σύμβαση, δεσμευτήκαμε για την τήρηση της νομιμότητας, υπό την έννοια της απομάκρυνσης από το λιμάνι των βαρκών για την πρόοδο των εργασιών, ενώ, ενώπιόν μας δεσμεύτηκε και ο ανάδοχος με την φιλότιμη προσπάθεια του κ. Λιμενάρχη Στυλίδας, για την ύπαρξη πρόνοιας προς τους δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Καμένων Βούρλων, σχετικά με την αξία του τιμολογίου ελλιμενισμού και της παραχώρησης ορισμένων θέσεων ελλιμενισμού.

Ε) Στις 24-7-2017, ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συζητήθηκε η αίτηση της μειοψηφίας (τελευταίο θέμα) σε σύνολο 28 θεμάτων κι αφού ετέθησαν σε αργία δύο (2) δημοτικοί συμβούλοι για προφανείς λόγους, ενώ κάποιοι άλλοι είτε δεν προσήλθαν είτε προτίμησαν να καθίσουν έξωθεν της αίθουσας συνεδριάσεως, αρνούμενοι να ψηφίσουν, επετεύχθη η πολυπόθητη πλειοψηφία (13 έναντι 9) και διατηρήθηκε σε ισχύ η υπ’ αριθ. 3/66/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την πύρρειο αυτή νίκη της δημοτικής αρχής ήρθε να επισκιάσει η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία και υποχρεώνει την Δημοτική Αρχή να συγκαλέσει εκ νέου Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να συζητηθεί η από 2-3-2017 υποβληθείσα αίτησή μας, στην οποία περιλαμβάνονται συγκεκριμένα αιτήματα.

Ως εκ τούτου, όσο και αν ο Δήμαρχος επιμένει να ισχυρίζεται δημόσια ότι θα γίνει μόνο συζήτηση επί των θεμάτων της συγκεκριμένης αίτησης και όχι ψηφοφορία, δεν ακριβολογεί, διότι συζήτηση θέματος σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δίχως ψηφοφορία δεν νοείται. Εξακολουθεί, συνεπώς, να προσεγγίζει το όλο ζήτημα επιφανειακά και υποτιμητικά.
Ωστόσο, επειδή θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί των αιτημάτων της αίτησής μας, όπως αυτά παρατέθηκαν ανωτέρω, εφόσον προβεί στην σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον συμβουλεύουμε να ανατρέξει στις προηγούμενες συνεδριάσεις για να διαπιστώσει απουσίες και να θέσει εκ νέου σε αργία δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου να εξασφαλίσει για μία ακόμη φορά την πλειοψηφία. Βέβαια, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι με την βεβιασμένη υπογραφή της Σύμβασης, που έλαβε χώρα πριν την συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλησε να επιρρίψει την ευθύνη στους δημοτικούς συμβούλους σε περίπτωση ανάκλησης της προηγούμενης απόφασης, για τις επικείμενες και μελλοντικές αξιώσεις του αναδόχου σε βάρος του Δήμου, στην περίπτωση που ακυρωθεί η Σύμβαση.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 της Διακήρυξης, ορίζόταν «Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική επιλογή Αναδόχου ή για την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ή όχι σε σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης, να ζητήσει τη βελτίωση προσφοράς από τον Προσωρινό Ανάδοχο, να ματαιώσει, να αναβάλει, να ακυρώσει, να μην κατακυρώσει ή να επαναλάβει εν όλω ή εν μέρει τον Διαγωνισμό με τους ίδιους ή με τροποποιημένους όρους ή και να προχωρήσει στην παραχώρηση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών κατά οιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο ή, αν το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο, να προσφύγει στη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς εξ αυτού του λόγου να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους ή/και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος».

Ειρήσθω, επίσης, εν παρόδω ότι ο ανάδοχος τελικά ουδεμία πρόνοια έλαβε σε σχέση με τα όσα δεσμεύτηκε κατά την συνάντηση μας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-7-2017.

Ενόψει των ανωτέρω, προκύπτει ότι το ζήτημα του λιμανιού δεν έκλεισε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος, αφού, ο ίδιος με τις προαναφερθείσες απερίσκεπτες ενέργειές του τείνει να το ανοίγει εκ νέου, προσπαθώντας να διορθώσει τις λανθασμένες και επιζήμιες για τα συμφέροντα του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, επιλογές του.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Η Διοίκηση του Σωματείου
Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων «ο Φάρος»

e-ΜΩΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα...

Η ιδιοκτησία και πολλά άλλα δικαιώματά μας ...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

Προς ενημέρωση αναγνωστών.

Πολλά γράφονται ,πολλά λέγονται, καταθέτω την σχετική εμπειρία μου:

Πρώτον : Η ιδιοκτησία και πολλά άλλα δικαιώματά μας,  προστατεύονται από το Σύνταγμα, που είναι ο υπέρτατος Νόμος .

Δεύτερον : Η δέσμευση μιας ιδιοκτησίας  ως χώρος  Κ.Χ(πλατείες-δρόμοι) ή ως κοινωφελής (διοίκηση, σχολεία, κλπ) με  έγκριση σχεδίου πόλεως και με τις διατάξεις του ΝΔ 17/7/1923 <περί σχεδίων πόλεων>,      δεν  είναι στο διηνεκές , δεν είναι για πάντα.
 Οφείλει η Τ.Α , σε εύλογο χρόνο να συντελέσει την απαλλοτρίωση, για τον σκοπό που θεσμοθετήθηκε η χρήση του  χώρου. Ο χρόνος αυτός , με την νομολογία του ΣτΕ και των Διοικητικών Πρωτοδικείων, δεν είναι  πέραν της 15ετιας.

Τρίτον : Σχεδόν σε όλους τους προβλεπόμενους  ως ΚΧ κλπ χώρους , οι ιδιοκτήτες  αυτοί, αλλά και άλλοι, έχουν πάρει αποφάσεις  περί άρσεως των δεσμεύσεων των ιδιοκτησιών τους. Με επισπεύδοντες ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ, δύναται να απαιτήσουν από την Τ.Α και τις Υπηρεσίες του Κράτους (ΥΠΕΧΩΔΕ), την αποδέσμευση και την επαναθεσμοθέτηση τους, ως Ο.Τ, μετά από την προβλεπόμενη  εισφορά σε γη ή ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥΣ από την Τ.Α και την επαναθεσμοθετηση με την ίδια χρήση ( πλατεία, δρόμο, σχολείο  κλπ). 

Τέταρτον :Θεσμικό καθεστώς , Ν. 4067/2012 άρθρο 32, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4315/2014  άρθρο 3 και ισχύουν, επίσης άρθρο 69 του ν. 4342/2015.

Σε ανάλογες περιπτώσεις , στο παρελθόν  υπήρχε ο Ν 5269/1931 βάσει αυτού έχουν κτιστεί στα Κ.Β : Μια πολυκατοικία σε προβλεπόμενη πλατεία και  4 οικοδομές μέσα στο πλάτος των προβλεπόμενων δρόμων.

Ελάχιστοι ασχολήθηκαν στο παρελθόν  και ελάχιστες πράξεις αναλογισμού εφαρμόστηκαν με τις κατάλληλες αποζημιώσεις σε ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες, οι δρόμοι που έχουν ανοιχτεί , το 95% , έχουν ανοιχτεί με την συναίνεση των  ιδιοκτήτων. Ως προς το πρόσφατο............... παρελθόν, αφήστε το καλύτερα.

 Φίλοι αναγνώστες,
διαχρονική  πολιτική εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, αλλά και έργα (διανοίξεις, αποζημιώσεις, ασφαλτοστρώσεις , συντηρήσεις κλπ) ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ως Τ.Α, πόροι για τον σκοπό αυτό έχουν θεσμοθετηθεί από τον Ν 2130 /1993 άρθρο 24  περί ΤΑΠ,( αυτά που πληρώνουμε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, συμπληρωματικά, επανήλθε η βεβαίωση του Δήμου για  την καταβολή του ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις κλπ.)

Οι πόροι αυτοί, που στο σύνολό τους, κατ έτος,  είναι ,για τα Κ.Β περίπου 100.000 ευρώ, εξανεμίζονται, για τον σκοπό που  έχουν θεσμοθετηθεί (παράγραφος 20, αρθρου 24)  και για μην παραπληροφορώ, από αυτά  ( παρακρατά 2% η ΔΕΗ, το 15% πάει  στο Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΚΑ, τα υπόλοιπα στην Τ,Α), το δε σύνολο στον Καλλικρατικό Δήμο είναι ποσό  της τάξης  των  234.125,10 ευρώ (από τα προυπολογισθεντα Ο.Ε  2017 )  

Ι.Κ. Πλατανιάς  Συντ/χος ΤΣΜΕΔΕ ΚΙΝ 6932212671

Διαβάστε περισσότερα...

16 Αυγούστου 2017

Έκθεση Ζωγραφικής από τον Σύλλογο Γυναικών Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Έκθεση Ζωγραφικής από τον Σύλλογο Γυναικών Καμένων Βούρλων την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα στην παραλία των Καμένων Βούρλων.
Ωρα έναρξης στις 20:00


Διαβάστε περισσότερα...

Λάμπρος Σκάρλας και Γωγώ Τσαμπά στην Μενδενίτσα Τρίτη 16/8

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ο Α.Ο. Αετός Μενδενίτσας σας προσκαλεί σήμερα Τετάρτη 16 Αυγούστου σε ένα παραδοσιακό πανηγύρι για μια βραδιά γεμάτη κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
Στο τραγούδι: Γωγώ Τσαμπά - Λάμπρος Σκάρλας και Νάντια Αγγελέτου!!!
Στο κλαρίνο: Παναγιώτης Πλακιάς

Είσοδος με λαχνό: 5€

Ψητά, σουβλάκια, ποτά!!!

Σας περιμένουμε να βάλουμε γκολ στη διασκέδαση!!!

Τηλέφωνο για κρατήσεις: 6979773238.


Διαβάστε περισσότερα...

10η γιορτή σαρδέλας στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου στον Άγιο Κωνσταντίνο Παρασκευή 18 Αυγούστου, ώρα 21.30

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
«Ενάλιος Δαφνούντας»
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Στέλλα Κονιτοπούλου στη 10η Γιορτή Σαρδέλας στον Αγ. Κωνσταντίνο

Ο δραστήριος Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας «Ενάλιος Δαφνούντας»  όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος την Παρασκευή 18 Αυγούστου, ώρα 21.30΄, διοργανώνει τη 10η γιορτή σαρδέλας στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου. Από τις γιορτές σαρδέλας που έχει διοργανώσει τα προηγούμενα χρόνια έχουν περάσει αξιόλογοι καλλιτέχνες. Τη φετινή εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η Στέλλα Κονιτοπούλου, μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους παραδοσιακών και νησιώτικων τραγουδιών και ο Βαγγέλης Δούβαλης, ένας εξαίρετος λαϊκός ερμηνευτής. Μαζί με αυτούς θα απολαύσουμε τον Στέλιο Τζανετή στο μπουζούκι, τον Βασίλη Κλουβάτο στο βιολί καθώς και άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες. Όλοι τους μας υπόσχονται μια [.....] αξέχαστη βραδιά με διασκέδαση και χορό. Με μια επιλογή από τα καλύτερα θαλασσινά τραγούδια. Ομοίως από παλιά και σύγχρονα λαϊκά και ρεμπέτικα.


Είσοδος 5 ευρώ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται πιάτο με ψητές σαρδέλες. Θα υπάρχουν ψησταριές και ψυγεία απ΄ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται σουβλάκια, κρύες μπύρες, αναψυκτικά, νερό και αλκοολούχα ποτά. Όλα σε τιμές προσιτές.
  
Στέλλα Κονιτοπούλου
Ακόμη και στο άκουσμα του ονόματός της, η Στέλλα Κονιτοπούλου παραπέμπει ευθέως στο γνήσιο νησιώτικο τραγούδι! Η χαρακτηριστική φωνή της έχει ακουστεί σε όλον τον κόσμο από τις συναυλίες που έχει κάνει από την μια ήπειρο στην άλλη και μέσω των συνεργασιών της με κορυφαίους έλληνες ερμηνευτές και συνθέτες.
Γεννημένη στη βασίλισσα των Κυκλάδων, τη Νάξο, και με καταγωγή από την περίφημη οικογένεια των "Κονιτοπουλέων", η Στέλλα Κονιτοπούλου γνώρισε και αγάπησε το παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι από τα παιδικά της χρόνια.
Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε σπουδές ορθοφωνίας, σολφέζ & ελαφρού τραγουδιού στο Εθνικό Ωδείο, από το οποίο αποφοίτησε 8 χρόνια αργότερα, ενώ από τα 13 της χρόνια, εμφανιζόταν ζωντανά σε γνωστό μουσικό στέκι της εποχής μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της.
Η πρώτη επίσημη συμμετοχή της σε δίσκο ήταν στα «Νησιώτικα Νο1», δίπλα στον Γιάννη Πάριο, σε ηλικία 15 ετών. Η συνεργασία αυτή επρόκειτο να λειτουργήσει καταλυτικά για την μετέπειτα πορεία της, καθώς με τον Γιάννη Πάριο συνεργάστηκαν τόσο δισκογραφικά, όσο και σε ζωντανές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό για περισσότερο από 10 χρόνια.
Από το 1982 μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 19 προσωπικούς δίσκους σε συνεργασία με σπουδαίους Έλληνες στιχουργούς και συνθέτες, όπως οι Μάνος Ελευθερίου, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Ανδρέου, Θανάσης Πολυκανδριώτης, Ηλίας Φιλίππου, Γιάννης Γιοκαρίνης κ.α. Παράλληλα, συμμετείχε και σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών («Τολμηρή Επικοινωνία» του Γιάννη Μαρκόπουλου, «Μια Ελλάδα θάλασσα» μαζί με την Μαρίζα Κωχ και την Άννα Καραμπεσίνη, «Βορεινό Λιμάνι» του Βασίλη Καζούλη κ.α.), ενώ σε επίπεδο ζωντανών εμφανίσεων συνεργάστηκε με μύθους του ελληνικού τραγουδιού, όπως οι Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Σταμάτης Κόκκοτας, Αντώνης Καλογιάννης κ.α.
Σε όλη αυτή τη διαδρομή, που την κατέταξε στις κορυφαίες φωνές του νησιώτικου τραγουδιού, συνοδοιπόρος της υπήρξε και συνεχίζει να είναι ο αδελφός της, Βασίλης Κλουβάτος, ο συνθέτης των μεγαλύτερων επιτυχιών της.Διαβάστε περισσότερα...

Προσοχή!! Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή μας!!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla bloggerΓενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα...

Άυτη είναι ίσως η πιο παλιά φωτογραφία των Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


e-ΜΩΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα...

14 Αυγούστου 2017

Πάλι φωτιά στα Καμένα Βούρλα...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η πυρκαγιά εντοπίζετε στο ύψος του ΕΟΤ κοντά στην Εθνική Οδό


Διαβάστε περισσότερα...

12 Αυγούστου 2017

Φωτιά στα Καμένα Βούρλα στο βουνό

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η φωτιά ξεκίνησε δίπλα στα σπίτια, περίπου στις 2 η ώρα το μεσημέρι.


Διαβάστε περισσότερα...

Θα ξαναγίνει Δημοτικό Συμβούλιο για το Λιμάνι των Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Δήμαρχος Καμ.Βούρλων: Έκλεισε το θέμα του λιμανιού!

Δεκτή έκανε η αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς την προσφυγή του συλλόγου ερασιτεχνών αλιέων Καμ.Βούρλων για την επανάληψη σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου όπου ελήφθη η απόφαση για παραχώρηση του λιμανιού της λουτρόπολης για 40 χρόνια σε ιδιώτη.

Στο κεντρικο δελτίο του ΛΑΜΙΑ FM-1 96,2 μίλησαν ο εκπρόσωπος του συλλόγου των αλιέων Νάκος Ανδρέου και ο Δήμαρχος Γιάννης Συκιώτης:

Ακούστε τι είπε ο Ανδρέου


Ακούστε τι απάντησε ο Δήμαρχος


lamiafm1.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος του δήμου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου για τα αδέσποτα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Διαβάστε περισσότερα...

Προσφορά Εργασίας

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ζητείται Κυρία για τη Γραμματειακή Υποστήριξη και τις Δημόσιες Σχέσεις Φροντιστηρίου Φιλολογικών Μαθημάτων, με έδρα τα Καμένα Βούρλα.
Παπαϊωάννου Τζίνα Τηλ: 6949061113

Διαβάστε περισσότερα...

09 Αυγούστου 2017

Μήδεια του Μπόστ απο την θεατρική ομάδα Palmos

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Διαβάστε περισσότερα...

Κάλεσμα στο 4o Αντάμωμα των Απανταχού Καρυωτών και Φίλων της Καρυάς

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Κάλεσμα στο 4o Αντάμωμα των Απανταχού Καρυωτών και Φίλων της Καρυάς, που θα γίνει το Σάββατο 12 Αυγούστου και ώρα 9:00 μ.μ, από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καρυάς «Η Αγία Τριάδα» στην πλατεία του χωριού μας.

Την εκδήλωση θα ανοίξουν χορευτές του Λαογραφικού Ομίλου Καμένων Βούρλων.

Θα προσφερθούν από το Σύλλογο παραδοσιακά εδέσματα.

Το γλέντι θα γίνει με ορχήστρα Δημοτικής Παραδοσιακής Μουσικής, στο ΚΛΑΡΙΝΟ θα είναι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΑΝΝΑΣ στο ΤΡΑΓΟΥΔΙ η ΛΙΤΣΑ ΜΠΡΕΛΑ, ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ, και η ΡΟΥΛΑ ΛΑΓΙΟΥ, είναι δε προσφορά του Συλλόγου.

Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί .

Από το Δ.Σ του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καρυάς «Η Αγία Τριάδα».


Διαβάστε περισσότερα...

03 Αυγούστου 2017

Τοπικό Συμβούλιο - Πρόσκληση - 07/08/2017

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγίου Παντελεήμονος 8 – Καμένα Βούρλα) στις 7 Αυγούστου 2017 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. , για να συζητήσουμε και πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.Χορήγηση παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» (Δραστηριότητες παροχής ποτών) ΓΑΛΗΝΗ Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε. που βρίσκεται στην οδό Γερασίμου Βασιλειάδη 5 στα Καμένα Βούρλα
2.Προτάσεις για σύνταξη τεχνικού προγράμματος έτους 2018
3.Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Καμένων Βούρλων Νεανικός Παλμός
4.Εξέταση αίτησης Θεάτρου Σκιών – Κίτσος Δημήτριος
5.Εξέταση Εξωραϊστικού Συλλόγου Καρυάς «Αγία Τριάδα»
6.Αποκατάσταση φθορών στους δημοτικούς δρόμους
7.Καθαριότητα οικοπέδων
8.Καθαρισμός ρεμάτων και απομάκρυνση επικίνδυνων δένδρων
9.Δημιουργία κανονισμού για την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων
10.Καταγραφή ακινήτων Δημοτικής Κοινότητας Καμένων Βούρλων
11.Κατάληψη παραλίας από μόνιμες ομπρέλες και καρέκλες παραλίας από πολίτες
12.Κατάληψη πεζοδρομίου με σταντ για διανομή βιβλίων στη θέση έναντι του ΓΑΛΑΞΙΑ επί της οδού Γερασίμου Βασιλειάδη.

Ο Πρόεδρος
Καραμανώλης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα...

Καμένα Βούρλα.Τί ψάχνουν οι...ποντικοί στα mail του Δήμου;

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Αντιπολιτευτικό δάκτυλο βλέπει ο Δήμαρχος Καμ. Βούρλων πίσω από τα όσα κυκλοφορούν στην λουτρόπολη για προβλήματα που θα στοιχίσουν στην παραλία την Γαλάζια Σημαία της σήμα καθαρότητας και υποδομών.Φαίνεται πως έχουμε ποντίκια που ψάχνουν τα fax και τα mail του Δήμου,σχολίασε με νόημα στέλνοντας μηνύματα ο κος Συκιώτης προσθέτοντας όμως πως δεν βρίσκουν τίποτα επιλήψιμο.

Η γαλάζια Σημαία βρίσκεται στη θέση της και δεν κινδυνεύει από κανέναν.Την Παρασκευή έρχεται και η Επιτροπή που ελέγχει την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα,διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος Γιάννης Συκιώτης. Παράλληλα την ερχόμενη εβδομάδα θα τοποθετηθεί και η ράμπα που βοηθά τα ΑμΕΑ να μπαίνουν ανεμπόδιστα στη θάλασσα για το μπάνιο τους.
Η ζωή στα γεμάτα επισκέπτες Καμένα Βούρλα συνεχίζεται κανονικά τονίζει ο κος Συκιώτης ενημερώνοντας παράλληλα πως μόλις σήμερα ο ίδιος με εντέλεσθε προχώρησε στην πληρωμή των συμβασιούχων της καθαριότητας.Είναι αδιανόητο να δουλεύουν και να παραμένουν τόσο μεγάλο διάστημα απλήρωτοι,τώρα μάλιστα που λόγω τουριστικής περιόδου οι υπηρεσίες τους είναι υπερπολύτιμες όπως εξήγησε.

lamiafm1.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Έργα και Ημέραι* (του Παναγιώτη Κυριάκου)

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Με αφορμή τα όσα συνέβησαν, ειπώθηκαν και γράφηκαν για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Καμένων Βούρλων, αναφερόμενος, φυσικά, στο γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή επέλεξε να εκμισθώσει έναντι ευτελούς τιμήματος και μακροχρονίως το λιμάνι σε ιδιώτη, ούτω καταστήσασα έκθετη, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, από φορείς, δημότες, αλλά και από την μειοψηφία για τους όρους της δημοσιευθείσας Διακήρυξης, η οποία υπέβαλλε αίτημα για ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δια της οποίας αποφασίστηκε η υποπαραχώρηση του λιμανιού σε ιδιώτη, το οποίο αίτημα συζητήθηκε, αφού, όμως, η Δημοτική Αρχή έστερξε, τάχιστα, να υπογράψει σύμβαση με τον ανάδοχο, σε μία προσπάθεια εγκλωβισμού των Δημοτικών Συμβούλων, στους οποίους, σε περίπτωση ανάκλησης θα επέρριπτε την ευθύνη, κι αφού τέθηκαν σε αργία δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι τάσσονταν υπέρ της ανάκλησης, θυμήθηκα μία παρόμοια περίπτωση πριν πολλά χρόνια, όπου οι τοπικοί άρχοντες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και της ευθύνης διακυβέρνησης του τόπου και συμπεριφερόμενοι με χαρακτηριστική αδιαφορία και ενάντια στα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζημίωσαν οικονομικά το ταμείο του νυν καλλικρατικού Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ, επιπροσθέτως, έπληξαν ουσιαστικά τον ίδιο τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στης οποίας τους κόλπους δραστηριοποιούνταν κατ’ επίφασιν ως αυτοδιοικητικοί.

Για τους γηραιότερους που έχουν πληρέστερη γνώση των γεγονότων, αλλά και για να μαθαίνουν οι νεότεροι, αναφέρομαι στο ζήτημα της [.....]απαλλοτρίωσης, δυνάμει της υπ’ αριθ. ΤΥ 5416/18-5-1977 (ΦΕΚ Δ’ 187/1977) απόφασης του Νομάρχη Φθιώτιδας, που ενέκρινε το σχέδιο Οικισμού του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Χρυσή Ακτή, εντός του οποίου ορισμένοι ιδιοκτήτες διέθεταν ακίνητα και της υπ’ αριθ. 15/1994 συμπληρωματικής Πράξης Αναλογισμού, που συμπλήρωσε την υπ’ αριθ. 3/1980 Πράξη Αναλογισμού.

Αρχικά, είχε εκδοθεί η υπ’ αριθ. 3/1980 Πράξη Αναλογισμού, που όριζε υπόχρεη προς αποζημίωση την τέως Τοπική Κοινότητα Καινουρίου Λοκρίδος, η οποία, όμως, υπέβαλλε ένσταση κατ’ αυτής της πράξης και έγινε δεκτή και ως εκ τούτου υπόχρεος προς αποζημίωση ορίστηκε ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός. Ακολούθως, έπειτα από αρκετά χρόνια, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 15/1994 Πράξη Αναλογισμού, η οποία συμπλήρωσε την υπ’ αριθ. 3/1980 Πράξη Αναλογισμού και όρισε, εκ νέου, υπόχρεη προς αποζημίωση την τέως Κοινότητα Καινουρίου, και εφεξής, λόγω των Ν. 2539/1997 και 3852/2010, αρχικά, τον καποδιστριακό Δήμο Καμένων Βούρλων και εν συνεχεία τον Δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου, με την υπ’ αριθ. 138/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών των ακινήτων, καθορίστηκε προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης, ενώ με την υπ’ αριθ. 222/2005 αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι της αποζημιώσεως.

Επειδή δε, δεν καταβλήθηκε η αποζημίωση στους ανωτέρω, οι τελευταίοι προέβησαν στην έκδοση των υπ’ αριθ. 75 και 76/2006 Διαταγών Πληρωμής, κατά των οποίων ο τέως Δήμος Καμένων Βούρλων, άσκησε ανακοπές οι οποίες όμως απερρίφθησαν με τις υπ’ αριθ. 349 και 350/2009 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με αποτέλεσμα και εφόσον ο Δήμος δεν άσκησε έφεση (άνευ αντικειμένου), οι Διαταγές Πληρωμής να καταστούν αμετάκλητες.

Να σημειώσω ότι το συνολικό ποσό, το οποίο επιτασσόταν να καταβάλλει ο Δήμος στους δικαιούχους, ανερχόταν τον Μάιο του 2013 στα διακόσιες έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εφτά ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά (206.957,77€).

Ας σημειωθεί, περαιτέρω, ότι το ανωτέρω ποσό υποχρεώθηκε να καταβάλλει ο Δήμος, διότι η τότε Κοινοτική Αρχή της Τοπικής Κοινότητας Καινουρίου Λοκρίδος δεν κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα ένσταση, κατά της υπ’ αριθ. 15/1994 Πράξης Αναλογισμού.

Συνεπώς, για την αδιαφορία και αμέλεια (!) μιας Κοινοτικής Αρχής, ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, υποχρεώθηκε να καταβάλλει, κατόπιν συμβιβασμού, το έτος 2013, το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00€) ευρώ.

Δυστυχώς, οι αστικές και ποινικές ευθύνες προσώπων που ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση παραγράφονται και είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι τέτοιου τύπου υποθέσεις, ουδείς από τους μετέπειτα αυτοδιοικητικούς τις συζητά. Σαν να πρόκειται για κάποιου είδους συγκάλυψη, υπό την έννοια να μην εκθέσουμε αυτόν, στην θέση του οποίου κάποια στιγμή ενδεχομένως μπορεί και να βρεθούμε.

Ευτυχώς, ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι η «ρετσινιά» ουδέποτε παραγράφεται και ακολουθεί αυτόν που κηλιδώνει εσαεί.

Πράγματι, η οικονομική ζημία της τάξεως των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00€) ευρώ, που υπέστη ο Δήμος και κατ’ επέκταση οι Δημότες του, διότι επρόκειτο για ποσό που θα μπορούσε να διατεθεί για τις ανάγκες των δημοτών, ένεκα της έλλειψης ικανότητας μιας Κοινοτικής Αρχής να προασπίσει τα συμφέροντά της, είναι ένας τεράστιος λεκές που δεν εξαλείφεται κι αυτό διότι με «μπακάλικο και τεφτέρι» δεν δύναται κανείς να διοικήσει.
Το αυτό συμβαίνει και με την νυν Δημοτική Αρχή, η οποία, ως προς το ζήτημα χρήσης και εκμετάλλευσης του λιμανιού, πρόκρινε την λύση του ιδιώτη, δεσμεύοντας για πολλά χρόνια και με χαμηλό μίσθωμα τις επόμενες διοικήσεις.
Με τα ως άνω δεδομένα, τα οποία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι ως χώρα έχουμε βρεθεί σε δεινή θέση κι εξακολουθούμε να παραμένουμε.
Ως πότε λοιπόν θα κλείνουμε τα μάτια και θα σιωπούμε μπροστά στο άδικο, στην παρανομία, στην συγκάλυψη και στην απόκρυψη της αλήθειας;

*Διδακτικό επικό ποίημα του Ησίοδου, το οποίο αναφέρεται στην αντιδικία με τον αδερφό του Πέρση, για την διανομή της πατρικής κληρονομιά και στο οποίο ο ποιητής απευθύνόμενος σε αυτόν του αναλύει την δομή της ανθρώπινης κοινωνίας, τις ηθικές υποχρεώσεις κάθε ανθρώπου και την προέλευση του κακού στον κόσμο, τονίζοντας έντονα τις χρήσιμες για τον αγώνα της ζωής αρετές της οικονομίας, της προνοητικότητας, του μέτρου, της τάξης και της κοινωνικότητας.

Παναγιώτης Λ. Κυριάκου
Πολίτης – Δημότης
Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου

Από το LamiaRreport.gr

Διαβάστε περισσότερα...

02 Αυγούστου 2017

Μουσικό event στα Καμένα Βούρλα το Σάββατο 5 Αυγούστου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτή επιστολή προς τον Κο Χ. Αλεξανδρή για το καταφύγιο σκαφών στα Καμένα Βούρλα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Αγαπητέ κ. Αλεξανδρή
Ορμώμενος από την δημόσια παρέμβασή σας λίγο πριν το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, με δημοσίευση στο διαδίκτυο, αλλά και την παρουσία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση του ξεπουλήματος του καταφυγίου (16.000 ευρώ το χρόνο ή 43 ευρώ τη μέρα) σκαφών των Καμένων Βούρλων, θέλω να επισημάνω τα παρακάτω. Αρχικά, το ρεπορτάζ που κάνατε για το δημοτικό συμβούλιο στην εφημερίδα σας ήταν αντικειμενικό.

Πέραν του θέματος του καταφύγιου υπήρξε και η απόφαση για την επαναπρόσληψη των συμβασιούχων, αλλά και η έγκριση ποσού απευθείας ανάθεσης για την μελέτη κατ’ αρχήν της υδροδότησης του Αγίου Χαραλάμπου. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα για τις οικογένειες των εργαζόμενων, αλλά και των κατοίκων του Αγίου Χαραλάμπου. Ιδιαίτερα δε, αν λάβουμε υπόψη μας τί έγινε με τους συμβασιούχους στην Λαμία και σε άλλους δήμους όπου απολύθηκαν. Το θέμα του Αγίου Χαραλάμπου θέλει στενή παρακολούθηση για την επίλυσή του.

Η διαδικασία που ακολούθησε η πλειοψηφία στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, με το «παιχνίδι» των ημερομηνιών, της υπογραφής της σύμβασης εσπευσμένα, την αργία δύο συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης - σε αντίθεση με δημοτικό σύμβουλο της συμπολίτευσης που για το ίδιο ακριβώς λόγο δεν τέθηκε σε αργία - οι αποσκιρτήσεις συμπολίτευσης αντιπολίτευσης και κάποιες εξυπηρετήσεις άλλων», φαινόταν[.....] στημένη εξαρχής. Τα ανώνυμα και κατάπτυστα δημοσιεύματα κατά των συμβούλων της συμπολίτευσης, τελικά τους συσπείρωσε και ευνόησε το ξεπούλημα του λιμανιού. Δημοσιεύματα και παρεμβάσεις σαν την δικιά σας και του λιμενάρχη Στυλίδας, έπαιξαν το ρόλο τους στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος στην ψηφοφορία υπέρ του ξεπουλήματος.

Έχουμε εμπειρία από ιδιωτικοποιήσεις. Θέλω να σας θυμίσω την προσπάθεια να δοθεί σε ιδιώτη η αποκομιδή των απορριμμάτων του καποδιστριακού δήμου Καμένων Βούρλων όπως γίνεται στην πόλη σας την Λαμία, με τους ιδίους όρους (σαν να έχει γραφτεί η σύμβαση από το ίδιο χέρι) που στοίχισε στον τόπο μου πάνω από 500 χιλιάδες ευρώ, χωρίς τα πρόστιμα της εφορίας, για μόνο 4 μήνες και μερικό καθαρισμό, με κάκιστα αποτελέσματα, και με τον πρώην δήμαρχο να εγκαλείται για τα παραπάνω.

Στο δημοσίευμά σας στο διαδίκτυο ισχυρίζεστε ότι η μόνη επένδυση που βοήθησε τα Καμένα Βούρλα ήταν η επένδυση στο Γαλήνη. Φαντάζομαι εννοείτε ότι υπήρξε επικερδής για τον επενδυτή. Ήταν όμως επικερδής για το σύνολο της κοινωνίας των Καμένων Βουρλών; Γνωρίζετε ότι έπρεπε να διατηρήσει τα ξενοδοχεία Ράδιο και Θρόνιο αναβαθμισμένα; Όπως και τον Ασκληπιό, δηλαδή, τα παλιά λουτρά; Ότι όφειλε να έχει διατηρήσει και το πάρκο των Καμένων Βουρλών; Και ακόμη χειρότερα, ενώ έπρεπε να έχει διατηρήσει το σύνολο των εργαζόμενων, κράτησε ελάχιστους; Και αυτούς με άθλιες συνθήκες και μισθούς πείνας. Πόσο βοήθησε στην τοπική κοινωνία; Πόσα ξενοδοχεία υπήρχαν και ενοικιαζόμενα δωμάτια όταν ανέλαβαν οι καινούργιοι επενδυτές; Πόσα υπάρχουν σήμερα; Ελάχιστα. Μαζί με την κρίση, τα διόδια, την οικοδομική ασυδοσία, την έλλειψη σεβασμού στο δημόσιο χώρο, ήταν η ταφόπλακα για τους μικροεπαγγελματίες του χώρου.
Καταλαβαίνετε ότι η συγκέντρωση οικονομίας σε λίγα χέρια πνίγει τους μικρότερους.

Στο καταφύγιο σκαφών σήμερα το «ψητό» δεν είναι ο θαλάσσιος χώρος και το πάρκινγκ 80 σκαφών, αλλά οι υπηρεσίες στη στεριά, δηλαδή καύσιμα, σούπερ μάρκετ, χώρος διαμονής και εστίασης, ένα μεγαλύτερο καράβι για τις γύρω εκδρομές κ.λπ. δηλαδή, ένα ακόμη πλήγμα στους μικροεπαγγελματίες.

Μία άλλη περίπτωση είναι η επένδυση στον Λεβέντη που χρωστάει 300 χιλ. ευρώ στο δήμο μας.
Σύμβουλοι που εκλέγονται διαχρονικά στον τόπο (άλλοτε με τις παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, άλλοτε με της ΝΔ, άλλοτε ως «ανεξάρτητοι»), στήριξαν άκριτα και κυρίως χωρίς να ελέγχουν ως όφειλαν, όλα αυτά που περιγράφω, ψηφίζοντας τους προϋπολογισμούς και τους ισολογισμούς της Δημοτικής επιχείρησης που διαχειρίστηκε και το λιμάνι και την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, αδιαμαρτύρητα. Μάλιστα, όλοι αυτοί τις περισσότερες φορές, ήταν σε θέσεις ευθύνης στο δήμο. Και προσπαθούν τώρα να ρίξουν τις ευθύνες τους στους ψαράδες. Στηρίζουν τις πιέσεις και τα ραβασάκια για την είσπραξη των δημοτικών τελών και των λογαριασμών νερού από τους πολίτες, όταν ανέχονται οι εφοπλιστές να το παίρνουν δωρεάν στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.

Το σύστημα ΠΑΣΟΚ - ΝΔ είναι πάντα εδώ, ως βδέλα για τον τόπο μας. Η δε παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού («ξεκάρφωμα» κατά το κοινώς λεγόμενο), κουκουλώνοντας έτσι τις ευθύνες της κυβέρνησής τους στη διατήρηση και επαύξηση του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.

Μόνη λύση είναι το αυτονόητο : δημόσιες υποδομές που να στηρίζουν και τον πρωτογενή τομέα και τον δευτερογενή, αλλά και τον λαϊκό τουρισμό, για την στήριξη των εργαζόμενων και των αυτοαπασχολούμενων στον τουρισμό, με εργαζόμενους ασφαλείς και αξιοπρεπώς αμειβόμενους που να έχουν δουλειά και μέλλον στην χώρα μας και να μπορούν να κάνουν διακοπές. Αυτά βέβαια, μπορούν να γίνουν μόνο στην κοινωνία όπου ο λαός θα έχει το πάνω χέρι στην εξουσία. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους σε αυτήν την προοπτική.

Γιάννης Φραγκούλης
Αυτοκινητιστής
Καμένα Βούρλα

Διαβάστε περισσότερα...

29 Ιουλίου 2017

Η 18η Παραδοσιακή Βραδιά στα Καμένα Βούρλα με τα χορευτικά του Ομίλου Παράδοσης-Λαογραφίας!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Συνεπής στο ραντεβού του, ο Όμιλος Παράδοσης και Λαογραφίας Καμένων Βούρλων παρουσίασε την 18η Βραδιά Παραδοσιακών Χορών στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα την Πέμπτη 27/7/2017.

Περίπου 1.400 άτομα που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, εντυπωσιάστηκαν από τα χορευτικά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καταχειροκρότησαν τους συμμετέχοντες.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς η είσοδος της αντιπροσωπείας περίπου 200 Γεωργιανών χορευτών που θα παρουσιάσουν σήμερα 28/7/2017 στον ίδιο χώρο το πρόγραμμά τους!

Ο πρόεδρος του Ομίλου Παράδοσης-Λαογραφίας Καμένων Βούρλων κ. Δημήτρης Μεγαγιάννης, ευχαρίστησε τον κόσμο που τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του και το χειροκρότημα, τους Συλλόγους απο άλλες περιοχές που συμμετείχαν και φυσικά τον χοροδιδάσκαλο του Ομίλου κ. Αναστάσιο Πενταλιό που συνεχίζει να το έργο του να διδάσκει, σε άρτιο επίπεδο, παραδοσιακούς χορούς στην νεολαία των Καμένων Βούρλων και όχι μόνο.

(Φωτογραφίες Άρης Μαρτάκος/ARoTro Adv)


Δείτε εδώ όλες τις φωτογραφίες στο fonografos.net

Διαβάστε περισσότερα...

7o Σεργιάνι παράδοσης ... Άγιος Κωνσταντίνος

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Διαβάστε περισσότερα...

26 Ιουλίου 2017

Αιμοδοσία στον Μώλο την 30 Ιουλίου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΩΛΟΥ

Η τράπεζα αίματος του Δημοτικής Ενότητας Μώλου πολλές φορές χρειάσθηκε να καλύψει έκτακτες ανάγκες συνανθρώπων – συμπολιτών μας .

Τις περισσότερες από αυτές , δυστυχώς , βρέθηκε στην ανάγκη να δανειστεί από τα νοσοκομεία διότι το δικό της δεν επαρκούσε ή είχε εξαντληθεί .

Η πρόσφατη αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε , δεν κάλυψε τις ανάγκες που προέκυψαν .

Φέτος θα έρθει η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ του ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟΥ την Κυριακή 30 Ιουλίου για να γίνει η αιμοδοσία μέχρι τις 13:00 μ.μ

Η προσφορά της τράπεζας μας είναι βαθύτατα ανθρωπιστική σε όλους όσους κατά καιρούς την είχαν ανάγκη. Για το λόγο αυτό η δικιά σου ενεργός συμμετοχή σε αυτήν εξασφαλίζει :

Tην συνέχιση της ύπαρξης της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας.

Τον έλεγχο της υγείας σου κάθε φορά που δίνεις αίμα ( γίνεται αδρός έλεγχος που μπορεί να αποκαλύψει κάποιο πρόβλημα , αναιμία , υπέρταση , καρδιολογικό , και μπορεί να θεραπευτεί έγκαιρά ).

Εκτελείς κοινωνικό καθήκον αφού η προσφορά σε αίμα θεωρείται ως ύψιστη μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης , είναι αγαθό που σχεδόν όλοι το έχουμε ανάγκη κάποια στιγμή στη ζωή μας και το οποίο προσφέρεται μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο .

Πολλές φορές δεν διστάζουμε όταν πρόκειται να προσφέρουμε αίμα για κάποιον συγγενή ή φίλο , διστάζουμε όμως όταν πρόκειται να εξυπηρετήσουμε τον άγνωστο συνάνθρωπο μας . Οι φίλοι αιμοδότες παρακαλούνται να έχουν μαζί τους την ημέρα της αιμοδοσίας τα εξής απαραίτητα έγγραφα :

Α.Μ.Κ.Α , Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο , Δίπλωμα Οδήγησης .

Υγιής άνδρας ή γυναίκα ηλικίας 18-62 ετών μπορεί να δίνει 3-4 φορές το χρόνο.
ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ : 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΩΛΟΥ , στο δημοτικό κτίριο .ΩΡΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ : 09:00 π.μ – 13:00μ.μ.

Ας γίνει η Ημέρα Κοινωνικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα...

Αίτηση ελλιμενισμού για το λιμάνι στα Καμένα Βούρλα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Αιτήσεις ελλιμενισμού για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο φυλάκιο της εισόδου της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου

Εναλλακτικά, μπορούν να αποστέλλονται συμπληρωμένες στο e-mail: kamenavourla.marine@gmail.com

Εκ της αναδόχου εταιρείας του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων

Διαβάστε περισσότερα...

25 Ιουλίου 2017

Δημοτικό συμβούλιο της 24/7/2017 στα Καμένα Βούρλα για το λιμάνι

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Μετά από αίτηση της μειοψηφίας, συζητήθηκε και ξαναψηφίστηκε η παραχώρηση του λιμανιού σε ιδιώτη. Το θέμα ‘πέρασε’ με 13-9. Το λιμάνι οριστικά και αμετάκλητα ανήκει σε ιδιώτη.

Ακούστε το σύνολο του συμβουλίου εδώ. Το θέμα για το λιμάνι είναι το τελευταίο, ωστόσο συζητήσεις, σπόντες και μπηχτές υπάρχουν σε όλη την διάρκεια … καλή υπομονή μιας και είναι 5,30 ώρες …

Διαβάστε περισσότερα...

24 Ιουλίου 2017

Λιμενάρχης Στυλίδας:Απόλυτα σύννομες οι ενέργειες του δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου για το τουριστικό λιμάνι των Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ο νέος Λιμενάρχης ανοίγει τα χαρτιά του για θέματα που καίνε.

Οι ενέργειες του δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου για το τουριστικό λιμάνι των Καμένων Βούρλων είναι απόλυτα σύννομες, επισημαίνει με δηλώσεις του ο νέος Λιμενάρχης Στυλίδας Στέφανος Καλαμίδας.

Παράλληλα αναφέρεται στο Λιβάρι και το KITESURF που γίνεται στις Ράχες, δύο θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τη τοπική κοινωνία και τη Λιμενική Αρχή.


Ο Λιμενάρχης Στυλίδας για σημαντικά θέματα που... από LAMIASTARGR

lamiastar.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Έκλυση προς τους Δημοτικούς Συμβούλους των Καμένων Βούρλων, να σκεφθούν καλά, για το τι θα ψηφίσουν αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με το Λιμάνι των Καμένων Βούρλων , αν θα παραμείνει στο Δήμο ή θα δοθεί στον Ιδιώτη.

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

Έκλυση προς τους Δημοτικούς Συμβούλους των Καμένων Βούρλων, να σκεφθούν καλά, για το τι θα ψηφίσουν αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με το Λιμάνι των Καμένων Βούρλων , αν θα παραμείνει στο Δήμο ή θα δοθεί στον Ιδιώτη.
Αύριο επανέρχεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο , με αίτημα σύσσωμης της Αντιπολίτευσης, να επανεξετασθεί η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το αν πρέπει να δοθεί το Λιμάνι στον Ιδιώτη ή πρέπει να το κρατήσει και να το διαχειριστή ο Δήμος.

Το θέμα επανέρχεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις 11 ψήφους της Αντιπολίτευσης, μετά τους αγώνες του Συλλόγου των Αλιέων «Ο ΦΑΡΟΣ» για ξεπούλημα του Λιμανιού , και μετά την επιστολή που έστειλε ο πρώην Αντιδήμαρχος Καμένων Βούρλων κ. Μακρυνίτσας στις 29-6-2017 προς τον Δήμαρχο κ. Συκιώτη και τους Δημοτικούς Συμβούλους, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο παραπλανήθηκε έχοντας λειψή ενημέρωση, και του απεκρύβησαν στοιχεία εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου, παίρνοντας έτσι την απόφαση στο να δοθεί το Λιμάνι στον Ιδιώτη.

Μεγάλη ευθύνη φέρουν στην απόφαση που θα παρθεί αύριο για το Λιμάνι, άσχετα με το τι θα κάνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Αγ.Κωνσταντίνου και του Μώλου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται από την Δημοτική Ενότητα των Καμένων Βούρλων, που είναι οι εξής: κ. Μακρυνίτσας Δημήτριος, κ.Πλατανιάς Ιωάννης, κ. Καραμανώλης Αθανάσιος, κ. Ζαγγανά-Δημητρακάκη Ελένη, κ. Σταθόπουλος Παναγιώτης, κ. Πενταλιός Λεωνίδας, κ. Κουκούλη –Ευαγγελίου Γεωργία.
Οι κύριοι αυτοί πριν πάνε να ψηφίσουν αύριο, ας καθίσουν να ξανασυζητήσουν το θέμα με τους φίλους τους ,με τους οικείους τους, με τα παιδιά τους, με ανθρώπους που θεωρούν ότι η γνώμη τους έχει βαρύνουσα άποψη , και βάζοντας το χέρι στην καρδιά να πάνε να ψηφίσουν. Δεν πρέπει με ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν, γιατί η απόφαση τους αυτή θα τους ακολουθεί μέχρι το τέλος της ζωής τους, και θα έχει μεγάλες επιπτώσεις και στην Λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων για τα επόμενα 42 χρόνια. Οι κύριοι αυτοί ανάλογα με το τι θα ψηφίσουν αύριο στο θέμα αυτό, θα το βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους , στις συζητήσεις στα καφενεία , στην καθημερινή τους επαφή με τους ανθρώπους, και δεν θα τους συγχωρεθεί ποτέ από τους Δημότες των Καμένων Βούρλων μέχρι να πεθάνουν , ότι ψήφισαν εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου και προς όφελος ενός άγνωστου Ιδιώτη που έρχεται απλά να τα κονομήσει εις βάρος το Δήμου και των Δημοτών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν πρέπει να ακούνε τι τους λέει ο Πιπίλας, που πάει να τα κονομήσει, αλλά τι τους λέει η συνείδηση τους και η καρδιά τους, αυτός σήμερα είναι , μετά από 2 χρόνια θα είναι μακρινό παρελθόν για τον Δήμο, όπως και τόσοι άλλοι προηγούμενοι Δήμαρχοι, που είχανε την ίδια πολιτική με τον σημερινό και πήγανε να τα αρπάξουν, οι οποίοι πέρασαν σαν διάττοντες αστέρες από τον Δήμο, και δεν άφησαν τίποτα κανένα έργο στο πέρασμα τους και οι οποίοι είναι σήμερα στα αζήτητα.

xxx xxx xxxxxxxxxΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΥΡΙΟ 2:30 Μ.Μ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα...

22 Ιουλίου 2017

21 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 25-07-2017 ΕΩΣ 28-07-2017

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Το τουριστικό Καταφύγιο Καμένων Βούρλων λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα παραμείνει κλειστό από Τρίτη 25 Ιουλίου έως Παρασκευή 28 Ιουλίου τόσο στον χερσαίο χώρο όσο και στον θαλάσσιο.

Δεν θα λειτουργεί ούτε η γλιστρα.

Θα επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση στην δυτική πλευρά του λιμανιού (Φαλαρέϊκα) για επιβάτες των τουριστικών σκαφών.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Εκ του διαχειριστή Τουριστικού Καταφυγίου

Διαβάστε περισσότερα...

20 Ιουλίου 2017

Ες αύριον (Δευτέρα 24/7) … τα σπουδαία … για το λιμάνι

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Μετά τον σάλο που έχει δημιουργηθεί με την υπογραφή της σύμβασης για την υποπαραχώρηση του τουριστικού καταφυγίου Καμένων Βούρλων, αφού όλοι οι ‘αντιφρονούντες’ που διαφωνούσαν τώρα ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να αντιδράσουν, λες και τόσο καιρό το παζάρευε θεωρητικά το λιμάνι ο δήμαρχος, ήρθε και η πολυπόθητη πρόσκληση από τον δήμαρχο, για την συζήτηση του θέματος, αναφορικά αν θα ακυρωθεί ή όχι η σύμβαση.

Κάντε λοιπόν υπομονή μέχρι την Δευτέρα 24/4 14:40 (click εδώ για λεπτομέρειες), ελπίζουμε ο υπεύθυνος για την πληροφορική στο δήμο να ‘μας κάνει την χάρη’ και να μεταδώσει ζωντανά το συμβούλιο για να ακούσουμε και εμείς που δεν θα παρευρεθούμε.
(μα καλά ρε δήμαρχε, πάλι εργάσιμες ώρες το κάνεις το συμβούλιο? Μάλλιασε η γλώσσα μας. Τα συμβούλια να τα κάνεις το απόγευμα να τα βλέπουμε και εμείς οι μισθωτοί)

Από την άλλη, ο δήμαρχος μας βγαίνει στα κανάλια και στα ράδια και λέει ότι ετοιμάζεται να ξανακατέβει δήμαρχος (click εδώ για λεπτομέρειες), και γελάνε και οι βάρκες μαζί με τις πέτρες …

Με αυτά και με αυτά, κυλάει το καλοκαίρι κανονικά … και μη χειρότερα δηλαδή …

Φιλικά ο Blogger

Διαβάστε περισσότερα...

19 Ιουλίου 2017

Εκδηλώσεις από τον Όμιλο Παράδοση - Λαογραφίας Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση Λαικής Συσπήρωσης ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

18/7/2017
Τεράστιες πολιτικές ευθύνες αναλαμβάνει ο Δήμαρχος κ. Γ. Συκιώτης και η παράταξή του μετά την εσπευσμένη υπογραφή σύμβασης ξεπουλήματος του λιμανιού των Κ. Βούρλων με τον επιχειρηματία χθες Δευτέρα 17/7/2017.

Από την πρώτη στιγμή, όταν το θέμα της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού είχε έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ήταν αντίθετη. Δηλώσαμε μάλιστα ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση. Στα πλαίσια αυτά, μαζί με το σύνολο των συμβούλων της αντιπολίτευσης, ζητήσαμε εγγράφως τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ανάκληση της απόφασης ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Αντί γι’ αυτό ο Δήμαρχος υπέγραψε άρον – άρον τη σύμβαση, για λόγους που μόνον ο ίδιος γνωρίζει. Επικαλούμενος τους νόμους του αστικού κράτους a la carte, παρέα με τον πρόεδρο του ΔΣ, δεν ακολούθησαν τη διαδικασία που προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων για σύγκληση ΔΣ εντός 6 ημερών.

Αλήθεια κ. Δήμαρχε τι φοβάστε, αφού έχετε την πλειοψηφία στο ΔΣ; Γιατί τέτοια πρεμούρα, όταν έχετε στα χέρια σας αίτηση του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για σύγκληση του ΔΣ;
Η θέση μας, από την πρώτη στιγμή, ήταν η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού, η αξιοποίησή του ως μοχλός ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της αλιείας και όχι πεδίο κερδοφορίας στα χέρια των επιχειρηματιών. Σε αυτή την πρότασή μας ο τότε αντιδήμαρχος Κ. Βούρλων είχε δηλώσει ότι η διοίκηση είναι ανίκανη να κάνει κάτι τέτοιο. Αν και εμείς πιστεύουμε ότι δεν το θέλει, όχι ότι δεν το μπορεί.

Η αφετηρία της πολιτικής μας είναι ριζικά αντίθετη με τη δική σας : Εσείς επιδιώκετε ανάπτυξη για τους επιχειρηματικούς ομίλους με το λαό στην πρέσα, ενώ εμείς υπερασπιζόμαστε την ανάπτυξη με άξονα τα λαϊκά συμφέροντα. Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στρέφεται σε βάρος του λαού των Κ. Βούρλων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Τίποτα δεν έχει να κερδίσει ο εργαζόμενος, ο αυτοαπασχολούμενος, ο μικροέμπορος.

Σας προειδοποιούμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να ακυρώσουμε στην πράξη την παράδοση του λιμανιού σε ιδιώτη. 

Αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη, εσείς και η διοίκησή σας, για τις οποιεσδήποτε αρνητικές εξελίξεις για το λαό μας το επόμενο διάστημα. 

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς, τους φορείς και το λαό της περιοχής μας, να υψώσουν τοίχος αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση. Να απαιτήσουν να αποδοθεί το λιμάνι σε αυτόν που ανήκει: ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

18 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την εκμετάλλευση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων.

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Σήμερα, 17/07/2017υπεγράφη η σύμβαση για την μακροχρόνια μίσθωση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων μεταξύ του Δήμου Μώλου – Αγ Κωνσταντίνου και της εταιρείας αποκλειστικού σκοπού «Μαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστ. Ανων. Εταιρεία Αποκλ. Σκοπού ΑΕΑΣ».

Ήμασταν εν αναμονή της ορθής οριοθέτησης της χερσαίας ζώνης του λιμένα, για την οποία μερίμνησε ο Δήμος Μώλου - Αγ Κων/νου.

Ακολουθεί το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και στην συνέχεια θα κάνουμε όλες τις υποχρεωτικές εργασίες βάσει της σύμβασης και της διακήρυξης όσο το δυνατό το συντομότερο για την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού καταφυγίου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αδειάσει το λιμάνι για την εκτέλεση των απαραίτητων ολιγοήμερων εργασιών.

Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό καταφύγιο πρότυπο, που θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μώλου - Αγ Κωνσταντίνου, και θα εξελίξει τον θαλάσσιο τουρισμό, σύμμαχος και πρωτεργάτης αυτού του στόχου είναι ο Δήμος Μώλου - Αγ Κων/νου.

Τα Καμένα Βούρλα είναι ένας τόπος ευλογημένος με τεράστια δυναμική τουριστικής ανάπτυξης. Προσωπική μου άποψη, όντας πολλά χρόνια στην κοινωνία αυτή, είναι ότι οι επενδύσεις σε αυτό τον τόπο έχουν καθυστερήσει, ο τόπος αξίζει ένα μέλλον λαμπρό, παρέχοντας σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τουρισμό, θαλάσσιο και μη.

Ευελπιστούμε για όσους έχουν θορυβηθεί και αναστατωθεί με αυτή την επένδυση, στο χρονικό διάστημα που έπεται, θα αναθεωρήσουν και θα δουν μόνο με θετικότητα το παρών εγχείρημα για το οποίο έχει αγωνιστεί σθεναρά και ο ίδιος ο δήμαρχος Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου κ. Συκιώτης Ιωάννης.

Νόμιμος εκπρόσωπος της
«Μαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστ. Ανων. Εταιρεία Αποκλ. Σκοπού ΑΕΑΣ»
Παπαβασιλείου Μαρία

lamiareport.gr

Διαβάστε περισσότερα...

17 Ιουλίου 2017

Τίτλοι τέλους για το λιμάνι των Καμένων Βούρλων … όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα – Υπογράφτηκε η σύμβαση παραχώρησης

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Οριστικά και αμετάκλητα λοιπόν το λιμάνι των Καμένων Βούρλων ανήκει σε ιδιώτη για πολλά χρόνια μπροστά.

Ο δήμαρχος υπέγραψε την σύμβαση και παράλληλα υπέγραψε την σύμβαση και ο νόμιμος εκπρόσωπος του επενδυτή για λογαριασμό της «Μαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ».

Τουλάχιστον μέχρι το 2048 όπως προβλέπει η σύμβαση, αλλά και για λίγα χρόνια ακόμα (όπως προβλέπεται από την σύμβαση) το λιμάνι δεν θα ανήκει στον δήμο, και η οικονομική αλλά και η επιχειρησιακή εκμετάλλευση ανήκει στην παραπάνω εταιρεία.


Διαβάστε περισσότερα...

16 Ιουλίου 2017

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Κεραυνός εν αιθρία...

«Καταμεσής του καλοκαιριού, φημολογήθηκε ότι ο Δήμαρχος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου άστραψε και βρόντηξε, στην σημερινή συνεδρίαση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, αφού, ένεκα αντιδράσεων, τους διεμήνυσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι από την Δευτέρα θα υπογράψει την πολύκροτη σύμβαση με τον ανάδοχο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Καμένων Βούρλων.

Μολονότι το Σωματείο μας έχει προβεί σε πολλές ενέργειες για την ακύρωση της υποπαραχώρησης, και μολονότι, σύσσωμη η μειοψηφία κατέθεσε αίτηση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου το θέμα της εκμίσθωσης του λιμανιού, εντούτοις, ο Δήμαρχος, αψηφά όλα τα ανωτέρω κι ωσάν να θεωρεί ότι η Διοίκηση του Δήμου του ανήκει εξ ολοκλήρου, προβαίνει σε βαρύγδουπες δηλώσεις.

Ας ελπίσουμε ότι οι απερίσκεπτες ενέργειές του, δεν θα ζημιώσουν περαιτέρω τον Δήμο μας, του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα πρόκειται να πληγούν ανεπανόρθωτα, εφόσον υπογραφεί η επίμαχη σύμβαση».

Η Διοίκηση του Σωματείου
Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων ο Φάρος

lamiareport.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Κλείνει Πεζόδρομος μετά από 22 χρόνια λειτουργίας του εντός του Σχεδίου της Λουτροπόλεως των Καμένων Βούρλων !!!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη


Έλεος   κύριοι , φτάνει πια , δεν θέλουμε άλλο τέτοια  ανάπτυξη ….

Έκλεισε  το 2017, Πεζόδρομος εντός του Σχεδίου της Λουτροπόλεως των Καμένων Βούρλων,  που προβλέπεται από το Σχέδιο του 1994.

Μπορεί να μας πει κάποιος  υπεύθυνος  κύριος από τον Δήμο Μώλου-Άγίου Κωνσταντίνου.

 1. Πότε πάρθηκε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο κλεισίματος του Πεζόδρομου δίπλα στο Λιμάνι;
2. Πότε έγινε τροποποίηση του Σχεδίου του 1994 και καταργήθηκε ο Πεζόδρομος δίπλα στο Λιμάνι ;
3.Έχει γίνει ανάκληση του Σχεδίου του 1994 στο συγκεκριμένο οικοδομικό  τετράγωνο  και αν ναι  πότε  και από ποιόν ; Και ποιος ήτανε ο υπεύθυνος Μηχανικός  που έκανε την ανάκληση του Σχεδίου και την εισήγηση για την  μετατροπή  του ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ δίπλα στο Λιμάνι.

Κύριοι της  Δημοτικής ,  επί 3 χρόνια  δεν διανοίξατε κανένα  δρόμο εντός του Σχεδίου της Λουτροπόλεως των Καμένων Βούρλων,  τουλάχιστον μην κλείνεται και τους  είδη υπάρχοντες  που λειτουργούν εδώ και 22 χρόνια.

Άκουσα δε  ότι έγινε συνάντηση  μεταξύ του Δημάρχου κ.Συκιώτη,  του Αντιδημάρχου  Καμένων Βούρλων κ. Καραμανώλη, και του υποτιθέμενου επενδυτή για το Λιμάνι κ. Παπαβασιλείου με την ιδιοκτήτρια του  Κοινόχρηστου  Χώρου δίπλα στο Λιμάνι  κ. Δημητρολοπούλου . Από τον υποτιθέμενο επενδυτή έγινε πρόταση στη κ. Δημητρολοπούλου για την αγορά του κοινόχρηστου χώρου  δίπλα στο Λιμάνι με το ποσό των 200.000 ευρώ περίπου. Με απορία η ιδιοκτήτρια ερώτησε  τι  θα το κάνετε  εσείς  , που δεν μπορώ  να το κάνω εγώ, και  θέλετε να το αγοράσετε αφού είναι  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ. Η απάντηση ήτανε εσένα τι σε νοιάζει τι θα το κάνουμε εμείς…. Εμείς είμαστε  ικανοί να το μετατρέψουμε σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΡΑΓΩΝΟ. Είναι απορίας άξιον ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος σαν τι μετείχανε στη συνάντηση  σαν Κτηματομεσίτες ή σαν  μέλλοντες  συνιδιοκτήτες ;

 Αν η πολιτική σας κύριοι  είναι αυτή που εφαρμόζετε έπρεπε να μας το είχατε πει πριν κάνουμε το λάθος  και σας ψηφίσουμε , τώρα βέβαια είμαστε υποχρεωμένοι να σας υποστούμε  ακόμη μέχρι  τις επόμενες  εκλογές, αλλά μην προκαλείται το κοινό αίσθημα με τις ανορθόδοξες  ενέργειες  σας ,  κάντε λίγο  κράτη, μην κάνετε τόσα έργα και πάθετε τίποτα.  Έλεος κύριοι, φτάνει πια, δεν θέλουμε άλλο  τέτοια ανάπτυξη …. Φτάνει πια  η  Ρεμούλα και η Μαρμίτα….. 

Διαβάστε περισσότερα...

15 Ιουλίου 2017

Pet Friendly παραλίες στα Καμένα Βούρλα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Κολυμπήστε χωρίς γκρίνιες με τον σκύλο σας 

Θέλετε να κολυμπήσετε με τον σκύλο σας αλλά δεν αντέχετε τις γκρίνιες, τις επιθέσεις και τα παράπονα άλλων που δεν τα συμπαθούν.

Πέραν του ότι πλέον ο νόμος σας καλύπτει υπάρχουν  παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί Pet Friendly.

Παραλίες δηλαδή που μπορείτε να κολυμπήσετε και να χαρείτε το καλοκαίρι (και όχι μόνο) με τον σκύλο σας άφοβα.
Τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τις παραλίες αυτές μπορείτε να τις βρείτε στο https://et.diavgeia.gov.gr/
  • Χολιοµόδι στη Σκάρφεια.
  • Camping Leonidas πλησίον στις εκβολές του χειµάρρου.
  • Μεταξύ Καλάµου και Αγίου Κων/νου από την περιοχή Κοτσιδάκος προς δυτικά του Καλάµου.
  • Στο Ασπρονέρι ανατολικά 100 µέτρα µετά την πινακίδα των έντονων ρεµάτων κάτω από την ιδιοκτησία της κτηµατικής που δεν έχουµε σπίτια.
  • Χρυσή Ακτή.
  • Τσαρεϊκα στα Καµένα Βούρλα (κάτω από ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ).

Διαβάστε περισσότερα...