21 Οκτωβρίου 2010

Ημερίδα με θέμα «Καλλικράτης : Ανάπτυξη & Ασφάλεια»

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Δελτίο Τύπου

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» και η νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οικοδομούν νέα θεμέλια στη λειτουργία και τη δομή της Πολιτείας, συγκροτούν αυτοδύναμους και ισχυρούς ΟΤΑ και δημιουργούν νέα δεδομένα για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών αλλά και την ασφάλεια των Πολιτών.

Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), διοργανώνουν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ημερίδα με θέμα «Καλλικράτης : Ανάπτυξη & Ασφάλεια», που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 17:30 στο Ξενοδοχείο ΣΑΜΑΡΑΣ, Αθ. Διάκου στη Λαμία.

Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) ιδρύθηκε το 1988. Είναι Κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και [.....]

εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κύρια αποστολή του ΕΚΕΜ είναι η προαγωγή της μελέτης των ευρωπαϊκών θεμάτων. Το Κέντρο αποτελεί συμβουλευτικό βραχίονα του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και φορέα παραγωγής καινοτόμων ιδεών και ρεαλιστικών προτάσεων στην προσπάθεια διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στη χώρα μας. Το ΕΚΕΜ είναι, επίσης, επιφορτισμένο με την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αποτελεί ένα επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό φορέας που σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την πολιτική ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, κα. Κατερίνα Διαμαντοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη, κ. Γρηγόρης Τασούλας, ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Μιχάλης Τσινισιζέλης, ο Πρόεδρός του Ε.Κ.Ε.Μ., κ. Χαράλαμπος Κουταλάκης ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Κώστας Τσαούσης από την εφημερίδα Καθημερινή.


Δεν υπάρχουν σχόλια: