04 Φεβρουαρίου 2009

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό και η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Αναρτήθηκε από… Unknown


Διεξάγεται σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας η ψηφοφορία με αντικείμενο το Χωροταξικό στον Τουρισμό. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε μια περίοδο κρίσιμη για το μέλλον των ελληνικών ακτών και νησιών, και σε μια επίσης κρίσιμη χρονιά όσον αφόρα τις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, που θα πλήξει ιδιαίτερα την περιοχή της Μεσογείου.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό διαμορφώνει τις συνθήκες για την περιβαλλοντική αναβάθμιση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και την προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Είναι όμως έτσι?

Το σχέδιο προωθεί την διάσπαρτη δόμηση μεγάλων τουριστικών μονάδων (resorts) σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νησιά και στις ακτές, με πολλαπλάσια μάλιστα δόμηση απ’ ότι επιτρεπόταν μέχρι τώρα, και με επιδότηση που - σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις – μπορεί να φτάσει και το 50%.

Σήμερα η υπερ-δόμηση έχει εξαπλωθεί με ανησυχητικούς ρυθμούς σε πολλά νησιά του Αιγαίου, και παράκτιες πόλεις τις Ελλάδας, αλλάζοντας αυθαίρετα την χρήση γης, και καταστρέφοντας το τοπικό περιβάλλον σε σημείο που θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα των επερχόμενων γενεών να έχουν ένα αξιοπρεπές και βιώσιμο μέλλον.

Το σχέδιο στηρίζεται στην παραδοσιακή και –τώρα πια – ξεπερασμένη αντίληψη για τον τουρισμό που ενισχύει την οικοδόμηση στις παράκτιες ζώνες και στις φυσικές περιοχές. Παρόμοιες τακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση μεγάλων περιοχών και μείωση (ποσοτική και ποιοτική) της τουριστικής κίνησης.

Ένα ουσιαστικό και βιώσιμο σχέδιο που πραγματικά θα προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη στην Ελλάδα θα έπρεπε να ενισχύει εναλλακτικά μοντέλα τουρισμού. Αυτό σημαίνει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα που θα ενισχύει πιο ήπιες και ποιοτικές μορφές όπως ο οικο, μορφωτικός και αθλητικός τουρισμός (ecotourism, educational / sport tourism), ενώ ταυτόχρονα θα αναδεικνύει και θα προστατεύει τις φυσικές ομορφιές, την βιοποικιλότητα και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας.

Σήμερα που η οικονομική κρίση αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες είναι κρίσιμο αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως χώρα, να μπορέσουμε να είμαστε πρωτοποριακοί και ανταγωνιστικοί. Έρευνα που έχει γίνει από AudioConexus Inc., συμπεραίνει ότι οι περιοχές που θα έχουν αυξητική τάση στον τουρισμό είναι η Αφρική, η Ασία και η Μέση Ανατολή (5.9%, 5.7% and 5.2% ανάλογα), ενώ οι ώριμες αγορές όπως αυτές της Αμερικής και της Ευρώπης θα πέσουν κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο με μια αύξηση 2.1% and 2.3 % ανάλογα. (1)

Εξετάζοντας τα νέα δεδομένα, είναι μάλλον περίεργο που το παρόν σχέδιο, το οποίο συντάθηκε το 2007, προβλέπει μια παγκόσμια μεσοπρόθεσμη αύξηση στον τουρισμό με ετήσιο ρυθμό άνω του 6%.

Ενισχύοντας την αυθαίρετη δόμηση και την εξυπηρέτηση συμφερόντων, δεν προωθούμε αποτελεσματικά την υγιή επιχειρηματικότητα, και βέβαια δεν είναι η κατάλληλη λύση για να επιτύχουμε την πολυδιαφημιζόμενη αειφόρο ανάπτυξη της Ελλάδας. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έπρεπε πριν προχωρήσει στην ψηφοφορία του χωροταξικού για τον τουρισμό, να ακούσει και να συμβουλευτεί τους κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις της χώρας. Σε μια σύγχρονη κοινωνία δεν γίνεται η οποιοδήποτε πολιτική εξουσία να προχωρεί σε αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύεται ουσιαστικά και να ενημερώνει όλους τους κοινωνικούς φορείς.

Ας μην ξεχνάμε όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Σ. Δημας (Επίτροπος στην ΕΕ για το Περιβάλλον), «την αγάπη μας προς την πατρίδα τη δείχνουμε και όταν αγαπάμε τη φύση, το έδαφος της πατρίδας μας, τις θάλασσές μας και όχι όταν τα καταστρέφουμε». (2)

(1) http://audioconexus.wordpress.com/2008/03/28/tourism-future-looks-bright/
(2) http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_11_03/02/2009_301894
(3) Foto Καμενα Βούρλα εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια: