29 Απριλίου 2022

Ιαματική Πηγή & Camping Κονιαβίτη: Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) – Ανοικτή Διαβούλευση

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) , που εδρεύει Καραγιώργη Σερβίας 6, T.K. 105 62, Αθήνα, (υπεύθυνη έργου Τώνια Τσαγκάρη, τηλ. 210 3274400) ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για το «Ακίνητο Ιαματικών Πηγών Κονιαβίτη (πρώην Camping ΕΟΤ)» στο Δήμο Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου, Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ με αρ.πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η Αρχή Σχεδιασμού όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.
β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (email: sec.dipa@prv.ypeka.gr, ή στη ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα,), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Η ΣΜΠΕ είναι αναρτημένη στην παρούσα ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΧΑΡΤΗΣ 1 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΧΑΡΤΗΣ 2 PROTASH ESXADA 1.2000 ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΣΧΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV προμελέτη Δέουσας Εκτίμησης Κονιαβίτη_final_ΔΑ_SIGNED_090421_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ φωτογραφίες
ΣΜΠΕ Κονιαβίτη 011221 signed

Διαβάστε περισσότερα...

25 Απριλίου 2022

Ένας Δήμαρχος πρέπει :

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

1.Να έχει καθαρά χέρια: Το υπ’ αριθμόν ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό, όχι μόνο για τη θέση του Δημάρχου, αλλά και για όλες τις θέσεις που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Δεδομένου ότι ο τόπος μας οδηγήθηκε στη σημερινή κατάντια του κυρίως λόγω σήψης και διαφθοράς, η νέα γενιά αξιωμα-ούχων οφείλουν στον λαό χρήστη διοίκηση. Μόνο άτομα με καθαρό (πολιτικό) μητρώο μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν τη νέα πρόκληση/προαπαιτούμενο. Πιο συγκεκριμένα, ένας δήμαρχος που προσθέτει αξιοπιστία και εντιμότητα, που δεν υπηρετεί αλλότρια συμφέροντα και λογικές και, φυσικά, που δεν είναι λερωμένος με σκάνδαλα ή τη συγκάλυψή τους.

2. Ετοιμότητα να συγκρουστεί με το κατεστημένο: Αν η καθαρότητα αρχίζει και τελειώνει στο πρόσωπο του δημάρχου, η ετοιμότητα να συγκρουστεί με το κατεστημένο επεκτείνεται και πέραν αυτού. Ένας δήμαρχος είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπος με αρκετές προκλήσεις εντός και εκτός του Δήμου. Πρακτικές που δεν συνάδουν (απόλυτα) με τη νομιμότητα, αλλά έχουν παγιωθεί και εδραιωθεί μέσα στον χρόνο, αποφάσεις βάσει προσωπικών σχέσεων και συμφερόντων αντί του γενικού καλού, ενέργειες με το άρωμα της συνδιαλλαγής παρά του ορθολογισμού, είναι μόνο μερικά από τα κατάλοιπα του κατεστημένου που (πιθανόν να) έχει να αντιμετωπίσει ένας δήμαρχος. Και απλώς και μόνο, λόγω του ότι ένας δήμαρχος έχει εκλεγεί ζητώντας την ψήφο των δημοτών του, δεν έχει το δικαίωμα να σφυρίζει αδιάφορα απέναντι στο κατεστημένο, έστω και αν ο ίδιος (ενδεχομένως) να μην είναι ενεργά μέρος αυτού... Η τυχόν ανοχή του, όμως, αυτόματα εξυπακούεται συμμετοχή

3. Προσωπικά χαρακτηριστικά: Αν και άκρως υποκειμενικό κριτήριο, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου (δημάρχου) έχουν τη δική τους σημασία στην επιτυχημένη προώθηση του κοινού καλού εντός της τοπικής κοινότητας. Το νεαρό της ηλικίας, που συνήθως συνδυάζεται με μακρο-χρόνιο όραμα, όρεξη για δουλειά και θέληση για ένα θετικό αποτύπωμα είναι τουλάχιστον επιθυμητό για αυτήν τη θέση. Εξυπακούεται, φυσικά, ότι η ηλικία δεν μπορεί να είναι από μόνη της αρκετή για να παρέχει την όποια εγγύηση, αλλά το σενάριο ενός συνταξιούχου, ή έστω ατόμου πλησίον συντάξιμης ηλικίας, στη θέση του δημάρχου μάλλον έχει ξεπεραστεί στη σημερνή εποχή που διανύουμε. Επιπρόσθετα, θα είναι καλό ο δήμαρχος να διαθέτει ευρεία ακαδημαϊκή και επαγγελματική μόρφωση/πείρα, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, κουβαλώντας έτσι γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές από ένα, όσο γίνεται, ευρύτερο πεδίο για εφαρμογή στο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, μεγάλο πλεονέκτημα παρέχεται όταν ο δήμαρχος χαίρει μιας οικογενειακής και προσωπικής σχέσης με την τοπική κοινωνία, αφού αυτό θα του δώσει ένα επιπρόσθετο κίνητρο για μια σωστή και επάξια αντιπροσώπευσή της.

4.Ανεξαρτησία - αντικειμενικότητα - αμεροληψία: Αν υπάρχει έστω μια θέση, λόγω ακριβώς και του τοπικού χαρακτήρα της, για την οποία η ανεξαρτησία και αμεροληψία είναι ακρογωνιαίες πτυχές, ενδεχομένως να είναι αυτή του δημάρχου. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη με ιδιαίτερη επιτυχία, νοουμένου ότι το επιλεγμένο άτομο έχει αναδυθεί μέσα από ζυμώσεις της ίδιας της τοπικής κοινωνίας, παρά μέσα από κομματικές ή άλλες παρόμοιες συνδιαλλαγές. Τουλάχιστον, όσον αφορά το αντικειμενικό και ανεξάρτητο της κρίσης του δημάρχου, αυτό δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί μέσω αυστηρά κομματικών προσωπικοτήτων. Ο δήμαρχος θα πρέπει να πηγάζει/αναδυθεί μέσα από την ίδια την (τοπική) κοινωνία πολιτών, και όχι απλώς να τοποθετηθεί/διοριστεί από (εξωτερικούς) κομματικούς μηχανι-σμούς και εξαρτήσεις. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει την όποια υποστήριξη πραγματικά ανεξάρτητου προσώπου, για τη θέση του δημάρχου, από κόμματα, κοινωνικά σύνολα, ακόμη και από τοπικές προσωπικότητες, αφού αυτό είναι και θεμιτό και επιθυμητό στη Δημοκρατία. Η όποια υποστήριξη, όμως, δεν πρέπει να είναι προϋπόθεση ή/και βάση συνδιαλλαγής, αλλά επιβεβαίωση και ενίσχυση της ανεξάρτητης θέσης (του ατόμου).

5. Αγάπη για τον τόπο του: Άμεσα συνδεδεμένο με το προηγούμενο σημείο, αλλά και υποκειμενικό, είναι η αγάπη του δημάρχου για τον τόπο του. Όταν ο δήμαρχος εμπλέκεται τοπικά και όχι αυστηρώς κομματικά, είναι πολύ πιο πιθανόν να τον ενώνει μια αυθεντική αγάπη για τον τόπο, τον οποίο αντιπροσωπεύει. Αν και δύσκολη η τεκμηρίωση, η λογική λέει ότι όσο περισσότερες αξίες και συνδέσεις έχει κάποιος με ένα τόπο, τόσο περισσότερη είναι η αγάπη και η θέλησή του για προσφορά.

5+1. Ηγετική φιγούρα: Τέλος, και με περισσότερη πρακτική, παρά θεωρητική ή/και ιδεολογική υφή, ένας δήμαρχος, εκτός από αντιπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι εντεταλμένος για την καθημερνή διοίκηση του Δήμου ως Οργανισμού. Αυτό εξυπακούεται τον συντονισμό (σε κάποιες περιπτώσεις, πέραν των) 100-150 συνεργατών σε ένα φάσμα περίπου δέκα κυρίως τμημάτων, προς παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς τους δημότες. Επομένως, ο Δήμαρχος θα πρέπει να ηγείται, να καθοδηγεί και να εμπνέει. Αυτές οι ικανότητες, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της αποδοτικότητας της «μηχανής» που λέγεται Δήμος, είναι η συνταγή τόσο για την επιτυχία όσο και (κυρίως) για την ευημερία των δημοτών του.Εν κατακλείδι, ο δήμαρχος θα πρέπει να συνδυάζει ηγετικές ικανότητες, ανθρώπινη φύση, αγάπη για τον τόπο του, αμεροληψία και αντικειμενική κρίση, μα προπάντων... τόλμη και αρετή, γιατί ιδιαίτερα τα δύο τελευταία είναι που κάνουν τη διαφορά

Ένας δημότηςΔιαβάστε περισσότερα...

20 Απριλίου 2022

Χρήστος Σταϊκούρας - Συνέντευξη Τύπου για ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Καμένα Βούρλα, 20 Απριλίου 2022
Δελτίο Τύπου
«16 έργα πνοής για τον Δήμο Καμένων Βούρλων».

Σήμερα, σας προσκάλεσα εδώ, στα Καμένα Βούρλα, στο πλαίσιο της συστηματικής κοινωνικής λογοδοσίας, για να σας ενημερώσω για 16 έργα που έχει υλοποιήσει, δρομολογήσει, ή σχεδιάσει η Κυβέρνηση για τον Δήμο Καμένων Βούρλων.
Είναι η 2η επίσκεψη σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, με τη μορφή της κοινωνικής λογοδοσίας και με σχετικές ανακοινώσεις, και θα ακολουθήσουν, το επόμενο χρονικό διάστημα, και στους υπόλοιπους.
Γιατί αυτά τα έργα είναι σημαντικά, για την καθημερινότητα των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής.
Γιατί είναι έργα πνοής, με σημαντική οικονομική αποτελεσματικότητα και ιδιαίτερη κοινωνική ανταποδοτικότητα.


Συγκεκριμένα:
1ο Έργο: Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Κωνσταντίνου.
Μετά από μεθοδική και συστηματική συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και τις Δημοτικές Αρχές Λαμιέων και Καμένων Βούρλων, ολοκληρώθηκε η ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Κωνσταντίνου».
Όπως είχε τονιστεί και στο σχετικό δελτίο τύπου της 8ης Απριλίου, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής, με ιδιαίτερα αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που λύνει ένα πρόβλημα δεκαετιών στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.
Λεπτομέρειες με τα χαρακτηριστικά του έργου θα ακολουθήσουν, σε δεύτερο χρόνο.

2ο Έργο: Κεντρικός Αγωγός Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων.
Σε συνέχεια συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εξασφαλίστηκε η Ένταξη της «Κατασκευής Νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται περίπου στα 3,3 εκατ. ευρώ.
Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

3ο Έργο. Ακίνητο Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων.
Η συνολική προς αξιοποίηση έκταση του ακινήτου είναι 457 στρέμματα.
Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Γαλήνη» και το υδροθεραπευτήριο «Ιπποκράτης», τα οποία είναι εν λειτουργία, καθώς και άλλα σημαντικά κτίρια (Ξενοδοχείο Ράδιο και Θρόνιο και υδροθεραπευτήριο Ασκληπιός).
Εντός του ακινήτου βρίσκεται η Ιαματική Πηγή Γεωργαλά, η οποία καλύπτει τις ανάγκες του ξενοδοχείου και του υδροθεραπευτηρίου, και η οποία αναγνωρίσθηκε με ΦΕΚ του 2020 (1444/Β/16.04.2020).
Για το ακίνητο έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ), η οποία έχει παρουσιασθεί και εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ), στις 25 Ιουνίου 2021.
Η δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ολοκληρώθηκε στις 22 Μαρτίου 2022.
Η εισήγηση της ΔΙΠΑ ολοκληρώνεται σήμερα – αύριον την.
Στην συνέχεια, θα παρουσιασθεί το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στο ΚΣΔ, πιθανώς εντός Μαΐου 2022.
Μετά την έγκριση του σχεδίου, θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, εκτιμάται Μάιο ή Ιούνιο του 2022.
Η ανάπτυξη του ακινήτου προβλέπεται να γίνει σύμφωνα με τις χρήσεις που έχουν δοθεί από το ΕΣΧΑΔΑ, ως τουριστική ανάπτυξη ευεξίας, με μίσθωση 40 ή 50 χρόνων.
Η αξιοποίηση θα περιλαμβάνει και την ανακατασκευή και ανακαίνιση των διατηρητέων κτιρίων, καθώς και την ανακαίνιση του υπάρχοντος ξενοδοχείου «Γαλήνη» και του υδροθεραπευτηρίου «Ιπποκράτης».
Επίσης, διασφαλίζεται η προστασία και η προώθηση των θεραπευτικών ιδιοτήτων της ιαματικής πηγής.

4ο Έργο: Ακίνητο Camping Καμένων Βούρλων (Κονιαβίτης).
Η αξιοποιούμενη επιφάνεια είναι 593 στρέμματα.
Εντός του ακινήτου βρίσκονται δύο ιαματικές πηγές, εκ των οποίων, η ιαματική πηγή «Καλλυντικών» είναι αναγνωρισμένη, και η δεύτερη, αυτή του «Μύλου», σε διαδικασία αναγνώρισης.
Υπήρξε, στις 9 Δεκεμβρίου 2021, η πρώτη έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ) Δημόσιας Περιουσίας.
Η διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης ξεκίνησε στις 7 Απριλίου 2022, και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περί το τέλος Ιουνίου 2022.
Στην συνέχεια, θα ακολουθήσει η έγκριση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) από το ΚΣΔ.
Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει εντός Οκτωβρίου 2022, υπό την προϋπόθεση να έχει διευθετηθεί το θέμα της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού και της μετατόπισης του αγωγού διάθεσης.
Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος θα υποβάλλει άμεσα, σχετική πρόταση χρηματοδότησης του έργου, αφού αυτή περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η αξιοποίηση του ακινήτου προβλέπει την δημιουργία τουριστικού προορισμού ευεξίας και θερμαλισμού, στοχευμένου κυρίως στον ιατρικό τουρισμό.

5ο Έργο: Έργο Επέκτασης Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου.
Το πολύ σημαντικό - για τον Δήμο, τη Φθιώτιδα, τη Στερεά Ελλάδα - έργο αναβάθμισης του Λιμένα του Αγίου Κωνσταντίνου προχωράει, με Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Το έργο, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είναι προϋπολογισμού 9,8 εκατ. ευρώ, με τον ΦΠΑ.
Κατασκευάζεται με επίβλεψη της Περιφέρειας, και, σύμφωνα με την ενημέρωση, έχει ποσοστό υλοποίησης 87%.
Κατά τη φετινή θερινή περίοδο, ο Λιμένας του Αγίου Κωνσταντίνου θα εξυπηρετεί δύο επιβατικά οχηματαγωγά με προορισμό τις Βόρειες Σποράδες, το ένα μάλιστα 1.000 επιβατών και 200 οχημάτων.
Έτερο πλοίο θα μεταφέρει καύσιμα με βυτιοφόρα οχήματα στον Διεθνή Αερολιμένα Σκιάθου, καθώς και καύσιμα στα πρατήρια των νήσων Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου.
Τέλος, ο Λιμένας θα εξυπηρετεί σκάφη που θα μεταφέρουν καθημερινά επιβάτες προερχόμενους από το εξωτερικό, με προορισμό τη νότια Εύβοια.

6ο Έργο: Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγίου Κωνσταντίνου.
Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας χρηματοδοτήθηκε με 170.000 ευρώ, προκειμένου να συνταχθεί οριστική μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Αλιευτικού Καταφυγίου του Αγίου Κωνσταντίνου.
Η μελέτη βρίσκεται στην τελική φάση δημοπράτησης.
Με την ολοκλήρωσή της, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις υλοποίησης αυτού του σημαντικού – για την περιοχή – έργου.

7ο Έργο: Τουριστικό Καταφύγιο Καμένων Βούρλων.
Μετά από συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τουρισμού και Πολιτισμού & Αθλητισμού, υπεγράφη η τροποποίηση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στα Καμένα Βούρλα.
Με την τροποποίηση χωροθέτησης, προωθείται η αναβάθμιση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, το οποίο θα μπορεί να παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού.
Τα έργα αναβάθμισης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

8ο Έργο. Χρηματοδοτικά Πρόγραμμα.
Μετά από συνεργασία του Υπουργού Οικονομικών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κατόπιν πρότασης του Δήμου Καμένων Βούρλων, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» το έργο «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, καθώς και διασφάλιση της πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε παραλίες του Δήμου Καμένων Βούρλων», με ποσό χρηματοδότησης περίπου 1,9 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για έργο που αναμένεται να παράξει σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, με ισχυρή κοινωνική ανταποδοτικότητα.

9ο Έργο. Έκτακτη Χρηματοδότηση Δήμου.
Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνέχεια στενής συνεργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών, ο Δήμος Καμένων Βούρλων χρηματοδοτήθηκε με επιπλέον 158.800 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
1ον. Με 50.000 ευρώ, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Σκάρφειας.
2ον. Με 108.800 ευρώ, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.
Μέρος του ποσού αυτού, αφορά τη Δημοτική Κοινότητα Ρεγκινίου.
Αναμένεται η υλοποίηση των σχετικών έργων από τη Δημοτική Αρχή.

10ο Έργο. Λειτουργία Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων.
Η Κυβέρνηση, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, έθεσε σε 24ωρη, πλήρη λειτουργία το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων.
Ένα Κέντρο Υγείας «κόσμημα» για την ευρύτερη περιοχή.
Ένα Κέντρο Υγείας υψηλής τεχνολογίας, με υψηλό επίπεδο κτιριακού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με εξαιρετικό ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό.

11ο Έργο. Ζητήματα αποζημιώσεων.
Σε συνέχεια συνεργασίας του Υπουργού Οικονομικών με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, αποζημιώθηκαν οι δικαιούχοι για εκτάσεις που έχουν απαλλοτριωθεί, σχετικά με το έργο «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, τμήμα Παράκαμψης Καμένων Βούρλων», με ποσό ύψους περίπου 24,8 εκατ. ευρώ.
Το Υπουργείο Οικονομικών, ως εποπτεύον Υπουργείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακολούθησε στενά τη σχετική διαδικασία, διασφαλίζοντας τον ελάχιστο δυνατό χρόνο αναμονής των δικαιούχων.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν.

12ο Έργο. Ανακατασκευή παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου.
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργού Οικονομικών, συντονίστηκαν οι ενέργειες μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Υπουργείο Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών, Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας) και εκδόθηκε σχετική απόφαση για τον επανακαθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού – παραλίας και τον καθορισμό παλαιού αιγιαλού, στη θέση «Λιμένας Αγ. Κωνσταντίνου».
Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρεται το διοικητικό όριο του αιγιαλού εκτός της Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, επιλύοντας το χρόνιο πρόβλημα νομιμοποίησης αυτής.
Έτσι, καθίσταται δυνατή η έναρξη εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας μετακίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.
Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 8,6 εκατ. ευρώ, και η σύμβαση του 2016, ήταν περίπου στα 3,9 εκατ. ευρώ.
Οι εκτελεσθείσες εργασίες ήταν περίπου 475.000 ευρώ.
Για την επανα-δημοπράτηση του έργου, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 10,5 εκατ. ευρώ, απαιτούνται:
1ον. Επικαιροποίηση – συμπλήρωση των μελετών που αφορούν τις υπολειπόμενες εργασίες της διαλυθείσας σύμβασης, καθώς και μελετών που τυχόν απαιτηθούν για νέες εργασίες από αναπροσαρμογή του φυσικού αντικειμένου.
2ον. Έλεγχος κατά πόσο περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και έκδοση τυχόν άλλων αναγκαίων αδειοδοτήσεων.
3ον. Ένταξη του επαναδημοπρατούμενου έργου σε ΣΑΕ και ενάριθμο έργου.
4ον. Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας (Προκήρυξη - Δημοπράτηση).
Για την επίτευξη των παραπάνω, προωθείται η ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών στη Σύμβαση του Συμβούλου που προκήρυξε η Διεύθυνση Δ11 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

13ο Έργο. Χρηματοδότηση Καμένων Βούρλων.
Δρομολογείται, σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, η χρηματοδότηση της Κοινότητας Καμένων Βούρλων, ύψους 250.000 ευρώ, για την αποκατάσταση τοπικού οδικού δικτύου μέσω εργασιών ασφαλτόστρωσης.
Η σχετική πρόταση, μαζί με το επισυναπτόμενο Τεχνικό Δελτίο, υποβλήθηκε από τον Δήμο Καμένων Βούρλων, στις 6 Απριλίου 2022.
Η σχετική απόφαση αναμένεται αύριο, Μεγάλη Πέμπτη.

14ο Έργο. Βελτίωση Προαύλιου Χώρου Εκκλησίας Αγίου Κωνσταντίνου.
Με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών, εξασφαλίστηκε σημαντική χορηγία ύψους 25.000 ευρώ για την ανάπλαση του προαύλιου χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
Τα έργα ανάπλασης έχουν ολοκληρωθεί.

15ο Έργο: Έχει κατατεθεί αίτημα του Δήμου, και θα επιδιωχθεί η άμεση χρηματοδότησή του, ύψους 200.000 ευρώ, για την αποκατάσταση καθιζήσεων στο τοπικό οδικό δίκτυο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.
 
16ο Έργο: Η μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση της χώρας προχωράει, με την προκήρυξη των πρώτων 15 Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που περιλαμβάνει ο δεύτερος - από τους συνολικά τέσσερις - κύκλους του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων και Αγίου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ, έχουν ενταχθεί σε μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων στον Γ’ κύκλο του Προγράμματος.
Η Κυβέρνηση, με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, υλοποιεί μία πολύ σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση στη χώρα, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
Προσπάθησα, συνοπτικά, να αποτυπώσω τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για τον Δήμο και τους Δημότες του την τελευταία τριετία.

Συνεχίζουμε!
Συνεχίζουμε, και σε αυτόν τον Δήμο, βήμα - βήμα, με σοβαρότητα, ρεαλισμό και υπευθυνότητα.

Καλή Ανάσταση!

Διαβάστε περισσότερα...

16 Απριλίου 2022

Ιαματικές πηγές στο Δήμο Κ. Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Μετά την ανακίνηση του ζητήματος των Ιαματικών Πηγών του Δήμου Καμένων Βούρλων και τη συζήτηση που έχει ανοίξει, η Λαϊκή Συσπείρωση τοποθετείται ως εξής:

Έχουμε σαφή, διαχρονική και ξεκάθαρη θέση ότι οι ιαματικές πηγές αποτελούν λαϊκή περιουσία. Γι’ αυτό επιβάλλεται να μπορούν να απολαμβάνουν όλοι, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, τις ευεργετικές τους ιδιότητες σε αξιοπρεπείς συνθήκες και σωστά οργανωμένες υποδομές.

Οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα αστικά κόμματα εγκατέλειψαν τις ιαματικές πηγές και τα συνοδά τους ακίνητα στο έλεος του χρόνου. Επειδή διέπονται από τη λογική «ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας», ψήφισαν και εξασφάλισαν ένα νομικό οπλοστάσιο που παραδίδει -μαζί με πολλά άλλα- τις ιαματικές πηγές στους ιδιώτες και τους επιχειρηματικούς τουριστικούς ομίλους. Μετέτρεψαν έτσι τη λαϊκή περιουσία σε χρυσοφόρο πεδίο δράσης ώστε να κερδίζουν οι ΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕΪΤΟΡΣ και οι μεγαλοξενοδόχοι. Εξαφάνισαν, σχεδόν, τους μικροξενοδόχους, τους άλλους επαγγελματίες και, βέβαια, τη λαϊκή πελατεία από την οποία αυτοί ζούσαν. Ο τελευταίος σχετικός για «την τουριστική ανάπτυξη» νόμος πέρασε από τη Βουλή το Δεκέμβρη του 2021 με τις ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα από τους υπόλοιπους, στο Δήμο Κ. Βούρλων η Λαϊκή Συσπείρωση και το ΚΚΕ κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να ενημερώσουν τους κατοίκους της περιοχής και να εμποδίσουν αυτή την πορεία απαξίωσης και παράδοσης του λαϊκού πλούτου σε λίγα χέρια.

Θεωρούμε ότι στο ζήτημα του τουρισμού, προηγείται η αναψυχή και η ανάπαυση των συνταξιούχων, των νέων, αλλά και της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Πρέπει να έχουν τη δουλειά τους, τον ελεύθερο χρόνο τους, τη δυνατότητα διακοπών και ξεκούρασης κατά την άδειά τους -στο βουνό ή στη θάλασσα- μέσα από ένα κεντρικά σχεδιασμένο πρόγραμμα λαϊκού τουρισμού. Βέβαια αυτό είναι υπόθεση των ίδιων και υποχρέωσή τους να αγωνιστούν για μια διαφορετική κοινωνία και εξουσία που θα πορεύεται και θα κυβερνά με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών του λαού.

Στις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν τις ιαματικές πηγές του Δήμου Κ. Βούρλων τοποθετούμαστε ως εξής, σημειώνοντας από την αρχή ότι απαιτείται διεκδίκηση και πάλη από όλους τους φορείς της περιοχής μας και φυσικά από όλους τους δημότες:

Να μην πουληθούν ή παραχωρηθούν στους περίφημους ιδιώτες επενδυτές. Να μην μοιράζεται το θερμό νερό σε κανένα ξενοδοχείο. Με κρατικά κονδύλια να επισκευαστούν και να διορθωθούν όλες τους οι εγκαταστάσεις ώστε να προσφέρονται σωστές υπηρεσίες στους λουόμενους. Η κατοπινή τους συντήρηση να γίνεται από ενιαίο πανελλαδικού χαρακτήρα φορέα, συνδεδεμένο με την κρατική χρηματοδότηση. Το κράτος δεν μπορεί μόνο να «τα παίρνει» από τον κόσμο, επιβάλλεται να του τα δίνει και πίσω με διάφορους τρόπους. Ακόμα, είμαστε αντίθετοι με την καθιέρωση εισιτηρίου, γιατί μετατρέπει την παροχή των υπηρεσιών σε εμπόρευμα και μπάζει την ανταποδοτικότητα από το παράθυρο.

Υπάρχουν Προγράμματα για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και των εγκαταστάσεων και θα συναινούσαμε στην αξιοποίησή τους από το Δήμο Κ. Βούρλων αρκεί α) να αποκλειστούν οι ιδιώτες, η δράση των ΣΔΙΤ, ΜΚΟ ή Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ β) να εξασφαλιστούν διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες στην υλοποίησή τους.

Τέλος, δηλώνουμε ότι με τα παραπάνω κριτήρια θα αντιμετωπίσουμε κάθε άλλη πρόταση που θα κατατεθεί.


ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Διαβάστε περισσότερα...

13 Απριλίου 2022

Δίκη Δημάρχου - Δήλωσε ασθένεια και δεν παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο ο Δήμαρχος Συκιώτης

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

Σήμερα θα εκδικαζόταν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας η μήνυση που είχε υποβάλλει ο Δήμαρχος κ. Συκιώτης στον Πολίτη κ. Σκούφια με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Η υπόθεση είχε να κάνει με το ότι ο κ. Σκούφιας το 2019 είχε ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας να προβούν σε φορολογικό έλεγχο των Δηλώσεων Πόθεν Έσχες του κ. Συκιώτη, λόγω των μηδενικών εισοδημάτων που παρουσίαζε από την άσκηση του ιατρικού του επαγγέλματος.

Ο κ. Σκούφιας ήταν παρών, ενώ ο κ. Συκιώτης, αν και μηνυτής, μέσω των δικηγόρων του δήλωσε ασθένεια και δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.
Οι πληροφορίες μου, μέσα από το Δημαρχείο, λένε ότι όλο το πρωϊνό βρισκόταν στο Γραφείο του στο Δημαρχείο.

Άραγε τι «φοβήθηκε» και προφασιζόμενος ασθένεια… ζήτησε αναβολή ?
Μηνυτής ήταν, δεν ήταν κατηγορούμενος !

Μήπως έμαθε κάτι για τα νέα «όπλα», που όπως πληροφορήθηκα, έχει στη φαρέτρα του ο κ. Σκούφιας και φοβήθηκε μήπως γίνει «ρόμπα» ενώπιον ακροατηρίου ?
Ότι και να είχε στο μυαλό του ο Δήμαρχός μας, ένα είναι σίγουρο.

Στις 11/1/2023 που θα επαναληφθεί η Δίκη έχουμε να μάθουμε πολλά.
Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι και Έτος Εκλογών !


Ένας αυτόπτης μάρτυρας 

Διαβάστε περισσότερα...

12 Απριλίου 2022

Άγιος Κωνσταντίνος-Καμένα Βούρλα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 12 Απριλίου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η ενημέρωση από την"Νέα Οδό"

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων για την εκτέλεση Άσκησης Ετοιμότητας

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι την Τρίτη 12 Απριλίου θα πραγματοποιήσει Άσκηση Ετοιμότητας πλήρους κλίμακας, στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και πιο συγκεκριμένα εντός της σήραγγας Κνημίδος (παράκαμψη Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας), με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και γνώμονα το μέγιστο δυνατό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή στελεχών της εταιρίας μας, της τροχαίας αυτοκινητοδρόμων, του ΕΚΑΒ, και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης και πιο συγκεκριμένα από τις 07:30 έως τις 18:30, θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός του τμήματος μεταξύ Αγίου Κωνσταντίνου και Δυτικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Αθήνα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Λογγού, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Αντίστοιχα οι οδηγοί που θα κινούνται με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λογγού και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Τέλος επισημαίνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης της άσκησης, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προκαθορισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Διαβάστε περισσότερα...

10 Απριλίου 2022

Πρόβλημα με τα κουνούπια

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη


Δεν έχω ξαναγράψει, αλλά αυτό που έζησα ήταν πρωτόγνωρο.

Πως γίνεται να έχει τόσα πολλά κουνούπια η περιοχή;

Είναι δυνατόν να θέλετε να λέγεστε τουριστική περιοχή και να μην μπορείς να κάτσεις στο μπαλκόνι με τίποτα γιατί σε κάνουν κόσκινο τα κουνούπια που είναι και απίστευτα καλοαναθρεμμένα ενώ τα τσιμπήματα προκάλεσαν σχεδόν μόλυνση στο παιδί.;

Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά να έρθω το Πάσχα.

Δεν υπάρχει διαδικασία που ο Δήμος φροντίζει για αυτό το πρόβλημα?

Ν.Γ.

φωτό αρχείου 


Διαβάστε περισσότερα...

Που θα πάτε το Πάσχα?

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Διαβάστε περισσότερα...

09 Απριλίου 2022

Εθελοντικός καθαρισμός παραλιών σε Καμένα Βούρλα, Αρκίτσα, Μαλεσίνα, Αταλάντη 17 Ιουλίου 2021

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τους δήμους Λοκρών, Καμμένων Βούρλων και Ιστιαίας – Αιδηψού και με το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» καθαρίζουν παραλίες του Βόρειου Ευβοϊκού, το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021.

Στη δράση αυτή, θα συμμετέχουν εθελοντές καθώς και οι δήμοι με καθαριστικά μηχανήματα, προκείμενου ο κόσμος να απολαύσει καθαρές παραλίες και αυτό το καλοκαίρι.

Οι παραλίες που θα καθαριστούν και τα σημεία συνάντησης των εθελοντών στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου 17 Ιουλίου είναι:

Στην Αρκίτσα, η Παραλία Μικρή Σουβάλα.
Σημείο συνάντησης: η αρχή της Παραλίας.
Στην Αταλάντη , η Παραλία Παλιομάγαζα.
Σημείο συνάντησης: ο χώρος στάθμευσης της Παραλίας.
Στη Μαλεσίνα, η Παραλία Βλυχάδα.
Σημείο συνάντησης: ο χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Στα Καμένα Βούρλα, η Παραλία Καμένα Βούρλα.
Σημείο συνάντησης: μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα.
Στην Αιδηψό, η Παραλία Γρεγολίμανο.
Σημείο συνάντησης: ο χώρος στάθμευσης της Παραλίας.

Στα σημεία των καθαρισμών, θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

«Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε πολίτη που αγαπά τη Φύση. Όλοι μαζί μπορούμε, αλλά και οφείλουμε να φροντίζουμε για την καθαριότητα και την προστασία του Περιβάλλοντος.Ζητούμε λίγο από τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο σας, στη νέα εκστρατεία καθαρισμού ακτών του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου.
»Καθαρίζουμε τις ακτές μας, γιατί αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε εμείς, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, οι επισκέπτες της Στερεάς Ελλάδας, να τον χαιρόμαστε σε όλο του το μεγαλείο, σε όλη του την ομορφιά. Αλλά και για να δώσουμε το καλό παράδειγμα σε χιλιάδες άλλους αυριανούς εθελοντές»

δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Διαβάστε περισσότερα...

Εθελοντική Δράση – Καθαρισμός Παραλίας Καμένων Βούρλων Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ONE TEAM ONE DREAM» που φιλοξενεί στα Καμένα Βούρλα ο Σύλλογος Δράσεων και Εθελοντισμού FTHIA IN ACTION με θέμα την ένταξη των νέων σε κοινωνικές ομάδες μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, θα έχουμε τη χαρά να διοργανώσουμε έναν καθαρισμό της παραλίας των Καμένων Βούρλων την Τετάρτη 13 Απριλίου.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Καμένων Βούρλων, θα βρεθούν μαζί δεκάδες νέοι από το Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων και 35 νεαροί συμμετέχοντες της ανταλλαγής «ΟΝΕ ΤΕΑΜ ΟΝΕ DREAM» από 7 διαφορετικές χώρες,

θα ενημερωθούν για τη σημασία της ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την οικολογία και την ανακύκλωση, θα έχουν τη χαρά να αλληλεπιδράσουν και θα προωθήσουν μία όμορφη ενέργεια με στόχο να δραστηριοποιήσουν και άλλους νέους ώστε να καλλιεργήσουν μία κουλτούρα φιλική προς το περιβάλλον.

Φυσικά στη συγκεκριμένη δράση είναι ευπρόσδεκτοι όλοι! Όλοι οι συμμετέχοντες της συγκεκριμένης δράσης θα βρεθούν στον υπαίθριο χώρο μπροστά από την εκκλησία Αγ. Παντελεήμονος στα Καμένα Βούρλα την Τετάρτη 13 Απριλίου στις 10:00. Παροχή υλικού καθαρισμού όπως ατομικά γάντια μιας χρήσεως και σακούλες θα δοθούν από τον Δήμο Καμένων Βούρλων.

Μετά το τέλος της δράσης, θα μιλήσουμε για τις εντυπώσεις από τον καθαρισμό, θα αναπτύξουμε ιδέες για το πως μπορούμε να μειώσουμε το περιβαλλοντολογικό μας αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το καλοκαίρι μιας και τα μέρη που αγαπάμε πρέπει να τα φροντίζουμε συνεχώς και να τα κρατάμε καθαρά!

Έλα και εσύ μαζί μας σε αυτήν την όμορφη εθελοντική δράση! Έλα να συμβάλλουμε όλοι μαζί στο να κρατήσουμε το περιβάλλον μας καθαρό! Έλα και εσύ μαζί μας ώστε να εμπνεύσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα...

07 Απριλίου 2022

Η γιορτή του αθλητικού τουρισμού έρχεται στον Δήμο Καμένων Βούρλων!!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

1ο τουρνουά ακαδημιών Βαλένθια από 26 έως 29 Απριλίου!!

Εκατοντάδες νεαροί αθλητές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ξετυλίγουν το ταλέντο τους στα γήπεδα Αγ.Κωνσταντίνου, Μώλου, Αγ.Σεραφείμ και Ρεγγινίου και μαζί με τους συνοδούς και γονείς, γεύονται την μοναδική φιλοξενία του τόπου μας!!

Οικοδεσπότης Δήμος Καμένων Βούρλων Συν διοργανωτής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Υπό την Αιγίδα της Ε.Π.Σ.Φθιώτιδας

Χορηγός Επικοινωνίας Σταρ Κεντρικής Ελλάδας


Διαβάστε περισσότερα...

03 Απριλίου 2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η καταβολή των αποζημιώσεων για την παράκαμψη του Αγίου Κωνσταντίνου καθυστερεί .

Αν και η σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου εκδόθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν έχουν συνταχθεί ακόμα από το αρμόδιο Τμήμα Απαλλοτριώσεων του ΥΠΟΜΕ οι καταστάσεις παρακατάθεσης της αποζημίωσης . Λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης της τηρητέας διαδικασίας μέχρι την παρακατάθεση της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και του ελέγχου που θα επακολουθήσει από αυτό προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις είναι φανερό είναι πολύς ο δρόμος, που θα διανυθεί μέχρι οι δικαιούχοι να εισπράξουν τις αποζημιώσεις τους.

Γι’ αυτό παρακαλούμε τους κ.κ. Υπουργούς και τους βουλευτές του Νομού μας να συνδράμουν ώστε να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...