31 Αυγούστου 2010

ΤΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Γράφει ο Δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Ηλ. Τσίχλης

Το σημερινό δημαρχοκεντρικό σύστημα επιχειρείται να καταργηθεί με τον «Καλλικράτη» με τη σύσταση νέων δομών.
Στα πρότυπα της κυβερνητικής επιτροπής θα λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, αρμόδια για όλους τους τομείς πολιτικής.

Τα οικονομικά του δήμου θα περνούν πλέον από τη δικαιοδοσία της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και από 6 έως 10 μέλη ανάλογα με το μέγεθος του δημοτικού συμβουλίου. Ανάλογος θα είναι ο τρόπος συγκρότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που προβλέπεται για δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και θα αναλάβει ζητήματα χωροταξίας, πολεοδομίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Γνωμοδοτικό όργανο σε δήμους πάνω από 10.000 κατοίκους θα είναι η νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, αποτελούμενη από 25 έως 50 μέλη- εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες. Καταγγελίες και αναφορές πολιτών για κακοδιοίκηση στους δήμους θα δέχεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος θα είναι πρόσωπο κύρους και θα επιλέγεται σε δήμους άνω των 20.000 κατοίκων από τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όσοι δήμοι έχουν υποχρεώσεις ή χρέη τα οποία υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό των ετήσιων τακτικών εσόδων τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης θα γίνει μέσω ειδικού Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, που θα συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών προς τον πολίτη το πρόγραμμα προβλέπει μια σειρά καινοτόμων αλλαγών, όπως είναι, π.χ., η «έξυπνη» κάρτα δημότη και τα 1.200 ηλεκτρονικά δημοτικά ΚΕΠ.

Με περισσότερες από 220 αρμοδιότητες φαίνεται ότι θα ενισχυθούν οι δήμοι μετά τον «Καλλικράτη», ενώ για τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά 304 νέων αρμοδιοτήτων. Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής των αρμοδιοτήτων θα είναι και οι μαζικές μετακινήσεις προσωπικού, ενώ οι Δήμαρχοι ανησυχούν και θεωρούν τους πόρους ανεπαρκείς και αβέβαιους ως προς την είσπραξή τους , παρά τις δεσμεύσεις του Υπ. Εσωτερικών ότι οι νέες αρμοδιότητες θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους.

Συγκεκριμένα,ο νόμος Καλλικράτη προβλέπει:

1) Συνολική ετήσια εξοικονόμηση 1.185.000.000 ευρώ από τον περιορισμό λειτουργικών δαπανών και την ορθολογική αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων. Επιπλέον εξοικονόμηση 75.000.000 ευρώ ανά εκλογική περίοδο λόγω της σύμπτωσης με τις ευρωεκλογές. Για παράδειγμα, ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων από 16.150 που είναι σήμερα περιορίζεται στους [.....]

μισούς περίπου. Οι 195 θέσεις Αντινομαρχών αντικαθίστανται από τις μισές Αντιπεριφερειαρχών και οι 1.496 νομαρχιακοί σύμβουλοι αντικαθίστανται από 703 περιφερειακούς συμβούλους. Συνολικά οι περισσότερες από 50.000 θέσεις πολιτικού προσωπικού μειώνονται σε 25.000 θέσεις. Μόνο από τη μείωση αυτών των θέσεων πραγματοποιείται εξοικονόμηση της τάξης του 60%.

2) Τα 6.000 ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις των Δήμων που υπάρχουν σήμερα περιορίζονται σε λιγότερα από 2.000 ( Άρθρα 194-204 του νόμου). Τα 60.000 περίπου μέλη των διοικήσεων μειώνονται κατά 40.000 σε 20.000 μέλη Διοικητικών Συμβουλίων δημοτικών επιχειρήσεων. Δημιουργείται ένα πλαίσιο διαφανούς και ορθολογικής λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων και των ΝΠΔΔ αντίστοιχα.

3) Οι εκλογές πλέον γίνονται κάθε (5) χρόνια μαζί με τις ευρωεκλογές, (άρθρα 9 και 114--η πενταετία θα εφαρμοσθεί απο τις επόμενες εκλογές και όχι από τις ερχόμενες).Δίνεται περισσότερος ωφέλιμος χρόνος σε κάθε αυτοδιοικητική αρχή να εφαρμόσει τις πολιτικές της. Εκτός από τις προφανείς εξοικονομήσεις από την ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών, δημιουργούνται συνθήκες και για μεγαλύτερη συμμετοχή στις ευρωεκλογές.

4) Μεταφέρεται στην Περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό. Στην αρμοδιότητα αυτή εντάσσεται όχι μόνον η κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και η συμμετοχή στην όλη διαδικασία, κατάρτισης και εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. (άρθρο 186Α). Οι αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες γίνονται το θεσμικό όχημα της πράσινης ανάπτυξης.

5) Οι Δήμοι αποκτούν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τοπικά ζητήματα όπως η έκδοση οικοδομικών αδειών, η κοινωνική πρόνοια και επαγγελματικές άδειες. Οι πολίτες εξυπηρετούνται άμεσα για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους.

6) Οι Περιφέρειες αποκτούν ευρύτατες αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται από υπουργεία, όπως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, η Δημόσια Υγεία και η κατασκευή έργων.

7) Τίθενται προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη λήψη δανείου από τους ΟΤΑ. (άρθρο 264). Για να μην υπάρξουν στο μέλλον ξανά περιπτώσεις υπερδανεισμένων Δήμων καθιερώνονται αυστηρά όρια και κριτήρια δανεισμού. Γιατί οι υπερβολικοί αυτοί δανεισμοί δεν έχουν αντίκτυπο μόνο στα χρέη κάθε δήμου, αλλά συνυπολογίζονται και στο δημόσιο χρέος της χώρας μας.

8) Θεσμοθετείται ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο υπάγονται οι υπερχρεωμένοι Δήμοι, (άρθρο 262). Στις περιπτώσεις που η εξυγίανση αφορά μόνο έναν από τους ΟΤΑ που συνενώνονται, το πρόγραμμα εφαρμόζεται για τον συγκεκριμένο συνενούμενο υπερχρεωμένο δήμο που αποτελεί μέρος του νέου καλλικράτειου Δήμου.

9) Οι δαπάνες όλων των δήμων και των περιφερειών, όλων των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων τους, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (άρθρο 275). Για να μην ξοδεύεται ούτε ένα ευρώ με αδιαφανείς διαδικασίες. Μέχρι σήμερα 500 Δήμοι δεν υπάγονταν στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μέχρι σήμερα καμία επιχείρηση ή ΝΠΔΔ δεν υπαγόταν στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10) Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί γενικευμένο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σε συμβάσεις άνω των 100.000 ευρώ την οποία συνάπτουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις τους, (άρθρο 278). Μέχρι σήμερα ο προσυμβατικός έλεγχος πραγματοποιείτο μόνο για συμβάσεις άνω του 1.000.000 ευρώ και δεν αφορούσε ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης.

11) Ο ελεγκτής νομιμότητας, που προΐσταται της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., είναι ανώτατος υπάλληλος με πενταετή θητεία. Η επιλογή του γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), (άρθρο 216). Μέχρι σήμερα τον έλεγχο νομιμότητας ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετακλητός υπάλληλος δηλαδή, διορισμένος από την εκάστοτε κυβέρνηση.

12) Κάθε αρμοδιότητα, κάθε εξουσία πλησιάζει τον πολίτη στο εγγύτερο δυνατό σημείο. Σε κάθε συνενούμενο δήμο παραμένει το σύνολο των υπηρεσιών ενώ προβλέπεται αντιδήμαρχος που θα μεριμνά για τις τοπικές υποθέσεις. Θεσμοθετούνται αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες με τοπική αρμοδιότητα, (άρθρα 59 και 160 αντίστοιχα).

13) Συστήνονται παντού Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που αντικαθιστούν τα σημερινά Τοπικά και Δημοτικά Διαμερίσματα. (άρθρα 79,80-93). Γιατί η Κοινότητα, Δημοτική (πάνω από 2.000 κατοίκους) και Τοπική (κάτω από 2.000 κατοίκους), είναι το κύτταρο των νέων ισχυρών Δήμων που αναζωογονεί ο «Καλλικράτης». Επιπλέον ενισχύεται η ενδοδημοτική αποκέντρωση με την απόδοση ενισχυμένων αρμοδιοτήτων στις κοινότητες.

14) Oι νέοι μπορούν να εκλέγονται και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά από 18 ετών. Αίρεται το ελάχιστο του 21ου έτους για συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. (άρθρο 13). Στόχος να δώσουμε στους νέους από 18 ετών την ευκαιρία να διαμορφώσουν το μέλλον του τόπου τους.

15) Καθιερώνεται ο θεσμός του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια με αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αυτοδιοικητικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση αιρετών οργάνων του δήμου και της περιφέρειας από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών, (άρθρο 77).

16) Στους Δήμους και τις Περιφέρειες συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, (άρθρο 76).

17) Δημιουργούνται δίπλα στα σημερινά 1.000 ΚΕΠ άλλα 1.200 επιπλέον «Δημοτικά e-ΚΕΠ», σε κάθε γειτονιά ή χωριό ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης, με τα οποία παρέχονται διοικητικές υπηρεσίες όσο το δυνατόν εγγύτερα στο πολίτη.

18) Συστήνεται αρμόδια υπηρεσία(π.χ. δημοτικός ταχυδρόμος) υπεύθυνη για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στους δήμους ή στα ΚΕΠ, (άρθρο 98), για όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν ή να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα δημοτικά e-ΚΕΠ.

19) Εισάγεται η έξυπνη «κάρτα του Δημότη», ξεκινά η υλοποίηση της «κάρτας του πολίτη». Για την άμεση ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη και έκδοση πιστοποιητικών αλλά και για συμμετοχή σε τοπικά δημοψηφίσματα.

20) Για κάθε όργανο των Δήμων, και όλων των Νομικών Προσώπων τους εισάγεται υποχρέωση ανάρτησης κάθε απόφασής τους στο διαδίκτυο, προκειμένου αυτή να είναι εκτελεστή, (άρθρο 71). Πλήρης διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις, ίση πρόσβαση στην πληροφορία για όλους τους πολίτες. Για να γνωρίζει ο πολίτης πού πηγαίνει κάθε ευρώ από τη φορολόγησή του.ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
1. Το σύστημα διακυβέρνησης

Τι ίσχυε μέχρι χθες: Τι αλλάζει με το νόμο Καλλικράτη:
Ο Νομάρχης συγκέντρωνε στο πρόσωπό του σχεδόν το σύνολο των εξουσιών Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες, γίνεται το συλλογικό όργανο άσκησης, συντονισμού και λογοδοσίας της εκτελεστικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η συγκέντρωση εξουσίας στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη και ενισχύεται η συλλογική λειτουργία της Περιφέρειας.
Οι αντινομάρχες ήταν αποκλειστικά θεματικοί. Αντιπεριφερειάρχες με τοπική αρμοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μέριμνα για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα της περιφερειακής ενότητας.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελούσε εκτελεστικό όργανο με διάφορες αρμοδιότητες Η Νομαρχιακή Επιτροπή μετονομάζεται σε Οικονομική και αναβαθμίζεται, ως προς τις λειτουργίες οικονομικού ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Οι αποφάσεις του Νομάρχη, του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των ΝΠΔΔ της Νομαρχίας δημοσιεύονταν στο κατάστημα της νομαρχίας Όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών καθώς και όλων των νομικών τους προσώπων υποχρεωτικά δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, σε διαφορετική περίπτωση απλά δεν ισχύουν.

2. Διαβούλευση

Τι ίσχυε μέχρι χθες: Τι αλλάζει με το νόμο Καλλικράτη:
Δεν υπήρχε κάποιος θεσμός που να δίνει τη δυνατότητα οργανωμένης διαβούλευσης και έκφρασης των τοπικών φορέων. Καθιερώνεται η Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.
Τα μέλη του συμβουλίου της Επιτροπής Διαβούλευσης προέρχονται κατά 1/3 από πολίτες μετά από κλήρωση και από τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας (Εκπρόσωποι Εργαζομένων, Επιχειρήσεων, Επιστημονικοί Σύλλογοι, Αθλητικοί - Πολιτιστικοί Σύλλογοι)
Ο πολίτης που είχε παράπονα από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας απευθυνόταν κυρίως στο Νομάρχη. Καθιερώνεται ο θεσμός του «Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης» με αρμοδιότητα την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των περιφερειακών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του Περιφερειάρχη και άλλων αιρετών οργάνων της Περιφέρειας από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.

3. Τα οικονομικά των αυτοδιοικούμενων Περιφερειών

Τι ίσχυε μέχρι χθες: Τι αλλάζει με το νόμο Καλλικράτη:
Οι Νομαρχίες μπορούσαν να δανείζονται με απόφαση του Συμβουλίου. Δεν υπήρχε κανένα όριο στα ποσά που μπορούσε να δανειστεί κάποιος Δήμος ή Νομαρχία, ούτε συνδεόταν η λήψη δανείου με προϋποθέσεις δυνατότητας αποπληρωμής του. Τίθενται προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη λήψη δανείου από τις Περιφέρειες: α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε Περιφέρειας να μην υπερβαίνει το 5,5% των ετήσιων τακτικών της εσόδων
β) το συνολικό χρέος της Περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό να μην υπερβαίνει το ποσοστό των συνολικών εσόδων της. Ως συνολικό χρέος θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
Οι Νομαρχίες δεν υποχρεούνταν να πραγματοποιούν 4ετή σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής Οι Περιφέρειες καταρτίζουν πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πρώτο 9μηνο κάθε πενταετίας.
Δεν υπήρχε συγκεκριμένη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των Νομαρχιών. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον προϋπολογισμό και τα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης του κάθε πολίτη στην πληροφόρηση για τα οικονομικά της Νομαρχίας. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως ψηφίσθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο, και τριμηνιαία έκθεση πορείας του αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Ο προϋπολογισμός κάθε Νομαρχίας αποστέλλονταν για αξιολόγηση στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος και μπορούσε να ζητήσει την αναμόρφωσή του και επανυποβολή του στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας. Εάν ο Ελεγκτής Νομιμότητας διαπιστώσει ουσιαστικά ή τυπικά προβλήματα επιστρέφει τον προϋπολογισμό και καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να τον αναμορφώσει κατάλληλα εντός 30 ημερών
Δεν υπήρχε κάποια ρύθμιση που να προβλέπει την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών της, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

4. Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και μεταφορά πόρων και προσωπικού

Τι ίσχυε μέχρι χθες: Τι αλλάζει με το νόμο Καλλικράτη:
Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός ανήκε στην Κρατική Περιφέρεια Το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό μεταφέρεται στην Περιφέρεια. Στην αρμοδιότητα αυτή εντάσσεται όχι μόνον η κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και η συμμετοχή στην όλη διαδικασία κατάρτισης και εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.Στον ίδιο τομέα εντάσσονται και αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Οι Αυτοτελείς Υγειονομικές Περιφέρειες εποπτεύονταν από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οι αρμοδιότητες των Δημοσίων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) μεταφέρονται στην Περιφέρεια.
Η επισκευή και η συντήρηση των οδικών δικτύων ανήκε και στην Κρατική Περιφέρεια και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα πολλές δυσλειτουργίες Τομέας έργων: απονέμονται αρμοδιότητες στην Περιφέρεια, που αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση οδών, οι οποίες ασκούντο από την Κρατική Περιφέρεια και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η αρμοδιότητα αυτή συμπεριλαμβάνει και τις αντίστοιχες μελέτες.
Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και η συντήρηση αντιπλημμυρικών, συγκοινωνιακών, κτιριακών κλπ έργων ανήκε και στην Κρατική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με συνέπεια πολλές δυσλειτουργίες Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων, η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, η αντιμετώπιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεσθεί από τις Ε.Υ.Δ.Ε. μεταφέρονται στην Περιφέρεια.

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα ανήκαν στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων
Αρμοδιότητες σχετικές με την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΓΟΕΒ) μεταφέρονται στην Περιφέρεια.
Θέματα κατάρτισης, εποπτείας Δημοσίων ΙΕΚ και λειτουργικής υποστήριξής τους ανήκαν στο Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Θέματα κατάρτισης, εποπτεία Δημοσίων ΙΕΚ και λειτουργική υποστήριξη μεταφέρονται στην Περιφέρεια.
Σήμερα 25 Αθλητικά Κέντρα Περιφερειακού Χαρακτήρα ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Το σύνολο των αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία και εποπτεία των Αθλητικών Κέντρων Περιφερειακού χαρακτήρα μεταφέρονται στην Περιφέρεια.

Τέλος,στη θέση των σημερινών 13 Διοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται έως 7 Γενικές
Διοικήσεις.
Στην έδρα κάθε Γενικής Διοίκησης συνιστάται Γενική Διεύθυνση της
οποίας προΐσταται μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Στις υπηρεσίες της
Γενικής Διοίκησης εντάσσονται οι υπάλληλοι των υφιστάμενων
Περιφερειών έκτος από εκείνους που μετατάσσονται στις Περιφερειακές
Αυτοδιοικήσεις.
Στις αρμοδιότητες των Γενικών Διοικήσεων :
• ανήκουν οι γενικές κρατικές υποθέσεις, οι οποίες ασκούνταν μέχρι
σήμερα από τις Διοικητικές Περιφέρειες και λόγω της φύσης τους ή
για συνταγματικούς λόγους δεν μπορεί να μεταφερθούν στην
περιφερειακή αυτοδιοίκηση και παραμένουν στην κρατική διοίκηση,
π.χ. χωροταξία – πολεοδομία, περιβαλλοντική πολιτική, δασική
πολιτική ή μεταναστευτική πολιτική,
• εντάσσονται όσες κρατικές αρμοδιότητες σταδιακά
αποκεντρώνονται επειδή δεν είναι απαραίτητο να ασκούνται από
την κεντρική διοίκηση, διευκολύνοντας την αποτελεσματική
άσκηση του επιτελικού, συντονιστικού και ελεγκτικού της ρόλου,
• εντάσσονται, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, και κλαδικά
αποκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες των υπουργείων, που έως
σήμερα δεν είναι ενταγμένες στις διοικητικές περιφέρειες.

Διαβάστε περισσότερα...

Τα δελφίνια αγαπούν τον Μαλιακό

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Αναγνώστης του Blog, κάνοντας πρόσφατα βόλτα με την βάρκα του στην ευρύτερη περιοχή στα Λιχαδονήσια, είχε μια πολύ ευχάριστη εμπειρία από επίσκεψη πολλών δελφινιών που παίζανε περιφερειακά της βάρκας.

Αποθανάτισε τις πολύ ωραίες στιγμές και μας τις έστειλε προς τέρψιν και των δικών μας οφθαλμών.

Απολαύστε την πολλή όμορφη παρουσίαση.

Ευχαριστούμε Αλέξη και Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα...

Μπακογιάνννη: "Μπορούμε να βγούμε από την κρίση"

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Αυτή την εποχή στην Ελλάδα δεν υπάρχει σταθερά λόγω της οικονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει ρότα σε ορισμένους τομείς διαφορετικά τα πράγματα θα χειροτερεύσουν, δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Πρώτη Γραμμή», η Ντόρα Μπακογιάννη

Ανέφερε πως όλοι πρέπει να δώσουμε μάχη για να βγει η χώρα από αυτό το τούνελ. Επισήμανε πως όλες οι χώρες πέρασαν μια μορφή κρίσης –όχι του μεγέθους της Ελλάδας- και βγήκαν από την κρίση.

Εκτίμησε ότι το ίδιο θα γίνει και με την Ελλάδα, λέγοντας ότι «θα περάσουμε δύσκολα αλλά θα βγούμε από την κρίση».

Η κ. Μπακογιάννη είπε πως πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά και να εντοπίσουμε τις αδυναμίες μας.
skai.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για φωτοβολταϊκά

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ιωάννα Μουτσανά
Από την Τετάρτη 1η του Σεπτέμβρη ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 KW για επαγγελματίες αγρότες. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ, από τους ίδιους τους αγρότες που θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα, και θα καταβάλλουν το ποσό των 300 ή 500ευρώ κατά περίπτωση. Να σημειωθεί ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας γι αυτό όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να σπεύσουν.

lamiastar.gr

Διαβάστε περισσότερα...

No Man’s Land Live : Παρασκευή 3/9/2010

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Οι “ΠΡΟΒΟμάστορες” παρουσιάζουν σε μια Rock βραδιά τους
No Man’s Land
στο Café Bar Cokatlan στον Άγιο Κωνσταντίνο την
Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 22:30.
Να είστε όλοι εκεί!

Διαβάστε περισσότερα...

Απευθείας κλήσεις στους παραβάτες

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Μίκα Κοντορούση
Νέα μέτρα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων επεξεργάζεται το υπουργείο Μεταφορών. Ραντάρ και κάμερες που θα κόβουν κλήσεις, χωρίς τη μεσολάβηση αστυνομικών. Ολοήμερη αστυνόμευση των επικίνδυνων σημείων

Ολοήμερη αστυνόμευση των δρόμων και των εθνικών οδικών αρτηριών με κάμερες που θα κόβουν απευθείας κλήσεις στους παραβάτες οδηγούς , χωρίς να μεσολαβούν αστυνομικοί σχεδιάζει να εφαρμόσει το υπουργείο Μεταφορών.

Το μοντέλο βασίζεται στο γαλλικό πρότυπο της πόλης Λιλ και έχει ως στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και το δραστικό περιορισμό των παραβάσεων σε όλους τους δρόμους της χώρας. Αφορά κυρίως την αστυνόμευση της υπερβολικής ταχύτητας και της παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη και απαιτεί την άριστη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Τα Νέα", το μοντέλο "πιλότος" σε όλη την Ευρώπη λειτουργεί με επιτυχία στη Γαλλία από το 2003.

Το γαλλικό δημόσιο έχει εγκαταστήσει εκεί το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Προστίμων, το οποίο συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες που μεριμνούν για τη γρήγορη εκτύπωση και αποστολή στους παραβάτες οδηγούς όλων των κλήσεων που κόβουν αυτόματα οι κάμερες και τα ραντάρ.

Αποτέλεσμα του χειρισμού αυτού είναι [.....]

μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων (κυρίως των θανατηφόρων) και των παραβάσεων που αφορούν τα όρια ταχύτητας.

Στόχος του υπουργείου με την υιοθέτηση αυτού του συστήματος είναι σε πρώτη φάση να μπει φρένο στην υπερβολική ταχύτητα μέσω της ευρείας χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων, ραντάρ και καμερών στις μεγάλες εθνικές οδούς, σε συνεργασία με τον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) και τις κάμερες που αυτό διαθέτει.

Το ελληνικό σύστημα θα χρησιμοποιεί συνολικά περίπου 400 κάμερες, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε σημεία - καρμανιόλες όλων των εθνικών οδών, στα εθνικά και στα τοπικά οδικά δίκτυα.

Αντίστοιχες μελέτες θα γίνονται μία φορά τον χρόνο, με στόχο οι κάμερες να μετακινούνται και να ελέγχουν κάθε φορά τα πλέον επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου.

Στα πλεονεκτήματα του συστήματος, εμπειρογνώμονες του υπουργείου Μεταφορών συγκαταλέγουν:

*Τη συνεχή αστυνόμευση των εθνικών οδών και τον εντοπισμό σε 24ωρη βάση όλων των παραβάσεων υπέρβασης των ορίων ταχύτητας, αντί των ελάχιστων δειγματοληπτικών τροχονομικών ελέγχων που διενεργούνται σήμερα από τους αστυνομικούς.

*Την αυτόματη, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και αποτελεσματική πιστοποίηση των παραβάσεων, όπως και την ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής των ποινών.

*Τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αφού λόγω της συνεχούς λειτουργίας του συστήματος οι οδηγοί θα αναγκάζονται να τηρούν τα όρια ταχύτητας. Επιπλέον, θα υπάρχει και εξοικονόμηση αστυνομικών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για άλλους ελέγχους σχετικά με παραβάσεις στους δρόμους
news247.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ημερίδα με θέμα : 'Jessica'

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Λαμία 30 – 08 - 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιεί την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 πμ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 6 στη Λαμία), ημερίδα με θέμα :

« Κοινοτική Πρωτοβουλία Jessica, Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές»

Στην ημερίδα θα παραβρεθούν η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα Κατερίνα Διαμαντοπούλου, ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κος Ευάγγελος Κακκαβής, το στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κος Ιωάννης Λυπιρίδης και το Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κος Χρήστος Κοντογεώργος.

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός JESSICA αποτελεί ένα νέο εργαλείο αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές.
Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός JESSICA καλύπτει δράσεις[.....]

ανάπτυξης αστικών κέντρων όπως ενεργειακή αποδοτικότητα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημόσια κτήρια, οικίες υπό προϋποθέσεις, «καθαρές» αστικές μεταφορές, υποδομές πολιτιστικής κληρονομιάς για τουριστικούς σκοπούς, αστικές αναπλάσεις, ανάπλαση παλαιών βιομηχανικών χώρων, δημόσιες μεταφορές, ύδρευση - αποχέτευση κ.λπ., με την μορφή επιστρεπτέας χρηματοδότησης.

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις , οι Δήμοι, τα Επιμελητήρια καθώς και Κοινωνικοί Φορείς της Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας

Διαβάστε περισσότερα...

30 Αυγούστου 2010

Εξελίξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση με φόντο τις εκλογές του Νοεμβρίου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ακούω συχνά την ίδια στερεότυπη ερώτηση ’τι γίνετε ρε παιδιά με τις εκλογές’?.

Τρέξαμε λοιπόν, ρωτήσαμε, μάθαμε και σας παρουσιάζουμε τα δεδομένα αλλά και τι ακούγεται στην πιάτσα (από πρώτο χέρι)

Μετά την πρόθεση λοιπόν του Τριαντάφυλλου Μπέλλου (αιφνίδια θα έλεγα) να είναι υποψήφιος Δήμαρχος στον διευρυμένο δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου με έδρα τα Καμένα Βούρλα, αλλάζει το μέχρι πρόσφατα αυτοδιοικητικό σκηνικό ως προς τις εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο.

Οι μέχρι τώρα έγκυρες και επίσημες υποψηφιότητες είναι του,
1)νυν Δημάρχου Μάκη Αντωνίου που έχει καταθέσει την υποψηφιότητα του με πολλούς τρόπους,
2)του Μακρινίτσα Δημήτρη που πρόσφατα εξέδωσε δελτίο τύπου με ομάδα 10 ανθρώπων
3)και τέλος προστίθεται και ο πρώην Νομάρχης Μπέλος στην σκακιέρα ως διεκδικητής του δήμου μετά από προφορικές δηλώσεις του.

Ο Τριαντάφυλλος Μπέλλος λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν ή για τους άλλους που δεν θυμούνται, είναι δικηγόρος και διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Λαμία, διετέλεσε βουλευτής 1990-1998 και νομάρχης για την περίοδο 1998-2002.
Όλοι βέβαια θυμόμαστε ότι στις εκλογές του 2004 δεν εκλέχθηκε (γιατί άραγε), μάζεψε απελπιστικά λίγους σταυρούς (και πάλι γιατί άραγε) και έκτοτε αγνοείτε πολιτικά η τύχη του. Σήμερα λοιπόν ως από μηχανής θεός έρχεται να ‘σώσει’ τον τόπο (έτσι νομίζει τουλάχιστον) έχοντας σοβαρότατο πολιτικό βαρίδι τον γέρο Σταικούρα αλλά και την μνήμες του ψηφοφόρων ακόμα νωπές.
Ακόμα βέβαια δεν έχει ανακοινώσει την ομάδα του, αφού θα ακολουθήσουν ζυμώσεις, (χέρι χέρι με τον γέρο) συνεννοήσεις και ατέρμονες συζητήσεις με τους πιθανούς υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, αλλά δεν βλέπω να έχει χαίρι με την τακτική που ακολουθεί.
Το μεγάλο του λάθος,(για όσους δεν κατάλαβαν), επικοινωνιακό καθαρά, κατ εμάς, είναι ότι διέρρευσε από την αρχή ότι στηρίζεται ανεπιφύλακτα από τον Σταικούρα.
(μέχρι και λεφτά λένε κάποιες γλώσσες στην πιάτσα, ότι του έδωσε ο Χρηστάρα …, από πίσω βέβαια είναι ο γέρος όπως είπαμε αλλά μην το κάνουμε και θέμα), αυτόματα λοιπόν έχει τον μισό νομό (από τους δεξιούς) απέναντι του ο Τριαντάφυλλος, ως Σταικουρικός, και να δούμε πως θα το μαζέψει αυτό.

Έχουν ακουστεί κατά καιρούς και άλλα ονόματα ότι ενδιαφέρονται, να κατέβουν στην πολιτική σκηνή αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η πρόθεση τους ακόμα με σχετικό δελτίο τύπου στα ΜΜΕ της περιοχής, προφανώς κάπου σκάλωσε η όλη ιστορία όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς και κάποιοι κάνανε πίσω. Προφανώς θα ενταχθούν σε κάποιο συνδυασμό..

Άξιο ανάλυσης είναι τι θα κάνουν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας, μιας και ο Κεφάλας φοβερίζει μεν αλλά δεν πρόκειται να ηγηθεί συνδυασμού δε, οπότε προκύπτουν αρκετοί ’αδέσποτοι’ δημοτικοί σύμβουλοι, που πολλοί εξ αυτών βρίζανε όπου βρισκόντουσαν και όπου στεκόντουσαν τον Μάκη, ενώ από την άλλη ακούγεται στην πιάτσα (ναι ναι στην πιάτσα μαθαίνεις πολλά) ότι θα πάνε μαζί του στο τέλος. (κακό του κεφαλιού τους)

Επίσης άξιο ανάλυσης είναι ότι έχει ’σφυρίξει σιωπητήριο’ από κάποιους που ήταν ορκισμένοι εχθροί του. Τι να πω … μάλλον ο δήμαρχος μας θα έχει δυνατή ’πειθώ’

Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, ο Τετριμίδας έχει την ανεπιφύλακτη στήριξη του ΠΑΣΟΚ που και είναι ο σοβαρότερος διεκδικητής του δήμου, ενώ η νέα δημοκρατία δεν έχει επίσημα απαντήσει.
Αναλυτικότερα, ο Σταυρογιάννης στηρίζει Μάκη, ο Σταικούρας Μπέλλο ενώ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ακόμα ο Γιαννόπουλος.

Έτσι έχει η τρέχουσα πολιτική και παραπολιτική σκηνή στον δήμο μας, θα έχουμε τα αυτιά και τις κεραίες μας σε εγρήγορση και σύντομα θα επανέλθουμε με περισσότερα νέα.

Φιλικά ο Blogger

Διαβάστε περισσότερα...

Ασιατών … παραλειπόμενα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla bloggerΑπό εφημερίδα 'σέντρα'

Διαβάστε περισσότερα...

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας ‘σέντρα’

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Διαβάστε περισσότερα...

29 Αυγούστου 2010

Σεισμός 4,3R στη Μαλεσίνα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ασθενής σεισμική δόμηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:51 τα ξημερώματα, στο θαλάσσιο χώρο του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου, 80 χλμ βορειοδυτικά της Αθήνας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου ανατολικά-βορειοανατολικά της Μαλεσίνας.

zougla.gr

Διαβάστε περισσότερα...

28 Αυγούστου 2010

Έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Αυξημένη περίπτωση για έντονο αέρα (μπουρίνι) υπάρχει για την περιοχή μας (Καμένα Βούρλα), από τώρα (βράδυ Σαββάτου) μέχρι και αύριο, το απόγευμα της Κυριακής.

Τα δεδομένα που έχουμε είναι η πτώση της βαρομετρικής πίεσης που διακρίνουμε από τοπικό μετεωρολογικό σταθμό αλλά και την εμπειρία των ντόπιων ψαράδων.

Αυτοί που ξέρουν λένε ότι θα υπάρξει ξέσπασμα του καιρού, που θα συνοδευτεί από δυτικό - νοτιοδυτικό αέρα, που δεν θα κρατήσει πολύ (το πολύ για μια ώρα), και προέρχεται από την υψηλή για την εποχή θερμοκρασία.

Προσοχή λοιπόν από τους επίδοξους ερασιτέχνες ψαράδες και όσους ασχολούνται με την θάλασσα.

Διαβάστε περισσότερα...

«Τέλος τα ψέματα». Ότι καπνίσατε, καπνίσατε. Από 1 Σεπτεμβρίου τέλος το κάπνισμα …

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Λίγες μέρες απέμειναν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου όπου τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή ο νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους. Τη Δευτέρα θα γίνει ευρεία σύσκεψη όπου θα ενημερωθούν όλοι οι εκπρόσωποι των μηχανισμών ελέγχου, δημοτική αστυνομία, λιμενικό και επόπτες υγείας.

Το υπουργείο Υγείας αλλά και οι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι αυτή τη φορά ο νόμος θα εφαρμοστεί καθώς έχει ωριμάσει στην ελληνική κοινωνία το αίτημα για χώρους καθαρούς χωρίς καπνό.

Οι λεπτομέρειες του τρόπου ελέγχου εφαρμογής του νόμου για την[.....]

απαγόρευση του καπνίσματος έχουν σχεδιαστεί και από την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου, δημοτική αστυνομία, επόπτες υγείας και λιμενικό πιάνουν δουλειά. Καταρχήν με συστάσεις και στη συνέχεια με την επιβολή τσουχτερών προστίμων.

Από την Τετάρτη λοιπόν το κάπνισμα θα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους εκτός από τα καζίνο και τα κέντρα με ζωντανή μουσική όπου θα απαγορευθεί στις 31 Μαΐου.
Άλλη εξαίρεση δεν θα υπάρχει. Οι ιδιοκτήτες καφέ και εστιατορίων εξακολουθούν να εκφράζουν την αντίθεσή τους.

Πρόσφατη έρευνα του ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι 7 στους 10 Έλληνες καπνιστές και μη είναι υπέρ της εφαρμογής του νόμου. Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί που πιστεύουν ότι θα επηρεαστεί συνολικά ο τρόπος διασκέδασης.

Τη Δευτέρα το υπουργείο υγείας διοργανώνει μεγάλη σύσκεψη στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου θα ενημερωθούν για τις τελικές λεπτομέρειες όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς

lamianews.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα...

Φάτε μάτια ψάρια

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Οι σαπουνόπερες ήταν πάντα μέρος του τρόπου με τον οποίον πολιτεύεται ο Μ. Αντωνίου.

Η υπόθεση του βιολογικού καθαρισμού ανήκει στις κορυφαίες στιγμές της
δημαρχιακής του διαδρομής.

Τώρα, στάς δυσμάς της θητείας του ανέλαβε να μετατρέψει τα Καμένα Βούρλα σ’ επιχειρηματικό Ελντοράντο. Τι επενδύσεις Ασιατών, τι γκλαμουράτα καζίνα, τι εγκαταστάσεις τύπου «Disneyland» καιροφυλακτούν.

Άλλο αν δεν εμπλέκεται ο ίδιος σε κάποιο επίπεδο.

Προφανώς αναφέρεται σ’ εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Τ. και της Ε.Τ.Α οι οποίες, στο πνεύμα της πώλησης των πάντων -κατά τις γραφές της τρόικα του Δ.Ν.Τ.- ετοιμάζονται να εκποιηθούν. Ωσάν η δικιά του δράση να δρομολογεί εξελίξεις που πιστεύει πως μπορεί να τις πουλήσει επικοινωνιακά.

Όμως ο θόρυβος είναι το μόνο προϊόν μιας φούσκας που σκάει.

Από εφημερίδα Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα...

27 Αυγούστου 2010

Πρόσκληση για το 2ο Φεστιβάλ Χορωδιών στον Μώλο

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Την Παρασκευή 27 Αυγούστου και ώρα 09:00 μ.μ θα διεξαχθεί το 2ο Φεστιβάλ Χορωδιών Δήμου Μώλου , στο προαύλιο Γυμνασίου - Λυκείου Μώλου .

Συμμετέχουν οι χορωδίες :

1) Α ΚΑΠΗ Δήμου Μώλου
2) Μικτή χορωδία Δήμου Μώλου Ενηλίκων,
3) Παιδική Χορωδία Δήμου Μώλου .
4) Η Μικτή Χορωδία Μουσικού Ομίλου Δήμου Στυλίδας ,
5) Η Έντεχνη Χορωδία Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Δήμου Μηχανιώνας.

Σας περιμένουμε όλους να μας τιμήσετε με την παρουσία σας , να σιγανοτραγουδήσετε τα τραγούδια από τις χορωδίες και να περάσουμε όλοι μαζί ένα υπέροχο Αυγουστιάτικο βράδυ.

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Και ο καιρός … σύμμαχος μας

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


meteo.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου 27/8/2010

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla bloggerΔιαβάστε περισσότερα...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.ΚΑ.

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Λαμία 25.08.2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είχε χθες Τρίτη (24-8-2010) η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου.
Συμμετείχαν η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη, η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης, ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ κ. Γιάννης Πάσσιος και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αποφασίστηκε η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να αναβαθμιστεί και επεκταθεί το διυλιστήριο νερού Οινοφύτων-Σχηματαρίου με τροφοδοσία του από τον Μόρνο καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων δικτύων ύδρευσης στον Ελαιώνα και στο Νεοχωράκι.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα δημοπρατήσει τα έργα σε συνεργασία και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα...

«Παιδί και θάλασσα» την Κυριακή 29 Αυγούστου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Για μία ακόμη χρονιά ο Ναυτικός Όμιλος Αταλάντης υλοποίησε το πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα» από την 1η Ιουλίου έως το τέλος Αυγούστου.

Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώνεται την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου στις 29/8/2010 στις 10:00 το πρωί στη Σκάλα Αταλάντης, με την διοργάνωση των κολυμβητικών αγώνων του Ομίλου όπου θα συμμετέχουν όλα τα παιδιά.

Ο Όμιλος σας καλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση αυτή και να ενθαρρύνετε την προσπάθεια του Ομίλου.

www.paratiritisfthiotidas.gr

------------------------------------------------------

Ο δικός μας Ναυτικός Όμιλος (Καμένων Βούρλων) τι κάνει??
(ναι ναι έχουμε και από αυτόν)

Δεν είδαμε καμία εκδήλωση φέτος, γιατί ??

Διαβάστε περισσότερα...

Αγριεύει ο Αντώνης …

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Από εφημερίδα Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα...

26 Αυγούστου 2010

Λαγούς με πετραχήλια …

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Από Lamiareport.gr

Ασιάτες κάνουν τα Καμένα Βούρλα... Monte Carlo
Στην πιο δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα, αλλά και για το νομό μας, που η ανεργία έχει φτάσει στα ύψη, έρχεται μια πολύ μεγάλη επένδυση να δώσει πνοή και τροχιά ανάπτυξης στη Φθιώτιδα.

Μεγάλη επενδυτική Ασιατική εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επένδυση 5 δισεκαμμυρίων ευρώ, ίσως και παραπάνω, στα Καμένα Βούρλα.
Η περιοχή που βρίσκεται το Camping του Ε.Ο.Τ. αλλά και χιλιάδες άλλα στρέμματα θα μετατραπούν σε "Monte Carlo" της Ελλάδας.

Μαρίνα μεγάλης χωρητικότητας σκαφών, Καζίνο, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με ιαματικά και τεράστιες πισίνες, ακόμη και Disneyland έχουν στα σχέδιά τους, μεταξύ άλλων, οι Ασιάτες επενδυτές. Ακόμη στα σχέδιά τους είναι και κατασκευή αεροδρομίου για πτήσεις τσάρτερ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του LamiaReport οι επενδυτές έχουν επισκεφθεί από το 2008, τουλάχιστον 6 φορές την περιοχή, με απόλυτη μυστικότητα.

Ο μόνος που γνωρίζει λεπτομέρειες και έχει προσπαθήσει πολύ γι'αυτό, είναι ο[.....]

Δήμαρχος Καμένων Βούρλων κ.Μάκης Αντωνίου. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι τα master plans έχουν βασιστεί στις αναπτυξιακές μελέτες που είχε κάνει το Πολυτεχνείο την περίοδο 2007-2008 για το Δήμο Καμένων Βούρλων.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν τη μεγάλη επένδυση και αυτό θα γίνει με συνέντευξη τύπου στην Αθήνα μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου και παρουσίαση της επένδυσης στα Καμένα Βούρλα.
Οι ημερομηνίες θα εξαρτηθούν από το αν θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Δ.Ε.Θ.

Οι γνωρίζοντες λεπτομέρειες, υποστηρίζουν ότι η επένδυση αυτή θα αλλάξει το status της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας έτσι δυναμική ανάπτυξης σε όλο το νομό.

Εκτός από τις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, λόγω της γεωγραφικής στρατηγικής θέσης του νομού μας, θα υπάρξουν και άλλες παράπλευρες επενδύσεις μικρότερου μεγέθους, αλλά σημαντικές για την τροχιά ανάπτυξης του νομού.

Διαβάστε περισσότερα...

Το τραγούδι της ημέρας

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Διαβάστε περισσότερα...

25 Αυγούστου 2010

Να δημοσιευτεί η οικονομική - διαχειριστική κατάσταση των Δήμων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Δημοσίευση της οικονομικής - διαχειριστικής κατάστασης
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Δήμων - Κοινοτήτων


Λαμία, 25.8.2010

Σε περίπου τρεις μήνες θα έχουμε τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής και Δημοτικής. Όλοι όσοι ασχολούνται με την Αυτοδιοίκηση ή θα ασχοληθούν με τις εκλογές, καλούνται να συγκλίνουν και να υπηρετήσουν τα νέα δεδομένα. Και πρέπει να την υπηρετήσουν με διαφάνεια και οργανωτική ανασυγκρότηση των φορέων της, σε όφελος των πολιτών και για την ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 θα αναλάβουν να λειτουργήσουν τα νέα όργανα, που θα προκύψουν από τις εκλογές. Η συγκυρία είναι και δύσκολη και πολύπλοκη. Στα πολλά που απαιτούνται σήμερα είναι: οι συνδυασμοί που θα συγκροτηθούν, οι υποψήφιοι που θα αποφασίσουν να εκτεθούν και τα προγράμματα που θα προταθούν για να ψηφίσουν οι δημότες, θα πρέπει να έχουν μια, περίπου, εικόνα της οικονομικής – διαχειριστικής κατάστασης των Δήμων που προκύπτουν με τον “Καλλικράτη”, αλλά και της ίδιας της Περιφέρειας.

Άρα θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να γίνει προσπάθεια να δημοσιευθεί, με ευθύνη και συντονισμό της ΤΕΔΚ, για τους Δήμους, και της ίδιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για το Νομό, μέχρι την [.....]

επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου το πολύ, πλήρης και με κάθε λεπτομέρεια, η οικονομική και διαχειριστική κατάσταση της Νομαρχίας και των Δήμων και Κοινοτήτων. Να δημοσιευθούν και οι υποχρεώσεις που έχουν προγραμματιστεί μέχρι 31/12/2010.

Με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών να ρυθμιστούν όλες οι εκκρεμότητες και τα κενά σε συμβάσεις, παραστατικά, διαφορές με δικαιούχους. Να ανακοινωθεί με σαφήνεια ότι πέρα των δημοσιευμένων δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή η αναλυτική ανακοίνωση, με τα ονόματα των δικαιούχων και των υπόχρεων, να δεσμεύει τους υπεύθυνους της ανακοίνωσης, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο. Να οριστούν οι υπεύθυνοι, οι οποίοι θα μπορούν να επεξηγούν και να παρέχουν στοιχεία.

Πέρα από τον έλεγχο κατά την παράδοση - παραλαβή και τις ευθύνες, που θα αποδοθούν για κάθε παράλειψη ή πράξη μη παραδεκτή, να μην αναγνωριστεί καμιά υποχρέωση ή συμφωνία, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω ή γνωστοποιήθηκε με αναληθή ή ανεπαρκή στοιχεία, η δε συνενοχή του φερόμενου ως δικαιούχου συνέβαλε στην αλλοίωση του προγράμματος των υποψήφιων συνδυασμών.

Να δημιουργηθεί τέλος, στις ιστοσελίδες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της ΤΕΔΚ ειδική καταχώρηση, στην οποία να αναρτηθούν όλα τα παραπάνω ή και άλλα αναγκαία στοιχεία, αλλά χωριστά για καθένα Δήμο και Κοινότητα.

Λεωνίδας Κωστόπουλος
Μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

Διαβάστε περισσότερα...

Θερμοπύλια 2010

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Διαβάστε περισσότερα...

Πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla bloggerΔιαβάστε περισσότερα...

Αφίσες και αφισορύπανση

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
http://www.pepla.gr - http://pepla.blogspot.com
info@pepla.gr
---------------------------------

Λαμία, 24.8.2010

Το θέαμα είναι καθημερινό και θλιβερό. Ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι αυτό το θέαμα το συνήθισαν οι κάτοικοι της πόλης. Παντού αφίσες, στους τοίχους, στα δέντρα, στις κολόνες της ΔΕΗ, στις κολόνες φωτισμού με τη μορφή “σάντουιτς”, στα ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ. Τώρα βγήκαν και πρόχειρα ταμπλό σε διασταυρώσεις και στις εισόδους της πόλης. Αφίσες για θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, πάρτυ, διαφημίσεις, κηδειόχαρτα, ενοικιαστήρια, όλα στον «χορό» μιας αισθητικής μιζέριας, που, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, προκαλεί όχι μόνο το απλό, κοινό αίσθημα, αλλά και το[.....]

οικολογικό. Γενικά έχει κανείς την εντύπωση ότι κάθε σημείο της πόλης είναι εύκολο να αντιμετωπισθεί σαν χώρος τοποθέτησης αφισών…

Φυσικά η αφισοκόλληση δεν επιτρέπεται (άρθρο 57, παρ.2 του Ν.1416/84, άρθρο 8, παρ.5 και άρθρο 10 του Ν.2946/01) εκτός από ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Και φυσικά δεν εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία, όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει κι αν εφαρμόζεται ο νόμος για… το αυτονόητο: την καθαριότητα και την αξιοπρεπή εμφάνιση των δημόσιων χώρων και των κτηρίων.

Το σοβαρό ερώτημα είναι πού είναι ο Δήμος αυτής της πόλης και τι κάνει για την αφισορύπανση. Πού είναι οι πολίτες. Αυτό το χάλι με τους παραμελημένους βρώμικους και αφισοκολλημένους δρόμους μαρτυρεί καθημερινά στους περαστικούς και στους επισκέπτες την αδιαφορία των κατοίκων της πόλης για τα “κοινά”. Κοινά, με την έννοια ότι ο δρόμος, ο ελεύθερος χώρος, η αισθητική, η νοικοκυρεμένη εμφάνιση, είναι κοινά αγαθά.

Πού είναι οι πολίτες να απαιτήσουν ευπρεπισμένους δρόμους και μια αξιοπρεπή εμφάνιση της πόλης. Να διεκδικήσουν προστασία του αστικού περιβάλλοντος από την αφισορύπανση. Ο πολίτης είναι αυτός τελικά που επιλέγει την καταπάτηση του ελεύθερου χώρου, την εμπορευματοποίησή του με κάθε τρόπο λες και είναι κάτι ξένο και όχι δικό του. Αν όμως γινόταν αυτό στο σπίτι του ή στον δικό του τοίχο προφανώς θα δυσφορούσε.

Πώς αναλύεται το φαινόμενο; Κατ αρχήν η διαχείριση της αφισορύπανσης υπάγεται στις αρμοδιότητες του Δήμου. Κι ενώ υπάρχει το νομικό καθεστώς, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στους παρανομούντες. Στην χειρότερη περίπτωση θα μπορούσε ο Δήμος να εκμεταλλευτεί οικονομικά την ανάγκη κάποιων επαγγελματιών να διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσιο χώρο και με ανταποδοτικό τρόπο να βελτίωνε την κατάσταση.

Το σοβαρότερο κατά τη γνώμη μας είναι ότι αυτή η κατάσταση και η εικόνα ανάγεται στο επίπεδο της κουλτούρας και της νοοτροπίας του Λαμιώτη, για το πώς αντιλαμβάνεται το δημόσιο χώρο. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται αρνητικά στο υποσυνείδητο των νέων και οδηγεί στην παραίτηση και των ελάχιστων πολιτών, που εναντιώνονται, μπροστά στις μάζες που συνήθισαν στην αθλιότητα.

Η πρότασή μας ωστόσο είναι, σε ένα καινοτόμο επίπεδο για τα δικά μας δεδομένα: ο Δήμος να εισαγάγει μια νέα αισθητική για τον αστικό χώρο. Να σταματήσει την ασυδοσία της αφισορύπανσης και να κατασκευάσει ειδικά καλαίσθητα πλαίσια – κορνίζες, στα οποία να τοποθετούνται οι αφίσες, απαιτώντας έναν εικαστικό χαρακτήρα στην αφίσα, όποια κι αν είναι αυτή· κι αυτό να λειτουργήσει ανταποδοτικά. Το παράβολο που επιβάλει ο νόμος να διατίθεται ολόκληρο στη βελτίωση των συνθηκών διαφήμισης και προβολής των ενδιαφερομένων στα αισθητικά πλαίσια - κορνίζες.

Γιάννης Κούτσικος

Μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

Διαβάστε περισσότερα...

Η στήριξη του ΚΚΕ στον δήμο Μακρακώμης

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Νομαρχιακή Επιτροπή Φθιώτιδας του ΚΚΕ
Καποδιστρίου 5, Λαμία 35100
Τηλ. 2231021027


Δελτίο Τύπου

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Φθιώτιδας του ΚΚΕ , ανακοινώνει τη στήριξη της στο Ψηφοδέλτιο της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» του Δήμου Μακρακώμης.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Ράμμος Παναγιώτης Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μακρακώμης

Δημοσιογράφος, μέλος του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, στέλεχος του ΚΚΕ, από την Μάκρη Μακρακώμης.

Η παρουσίαση του υποψήφιου Δημάρχου Μακρακώμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Αυγούστου στο Συνεδριακό Κέντρο Σπερχειάδας στις 8:00 μ.μ.

Ομιλητές: Ράμμος Παναγιώτης
Χρονάς Τάσος υπ. Αντιπεριφερειάρχης
ΛΑΜΙΑ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Φθιώτιδας του ΚΚΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Τουλάχιστον ο καιρός … είναι καλός

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


meteo.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Λόγια μεγάλων αντρών …

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

Η προεκλογική Δραστηριότητα έχει ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΣΤΡΟΦΕΣ.....
Γιαυτό καί εγώ χαρίζω σέ όλους τούς έχοντες ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
(Μέ τήν προτροπή νά μήν πιαστούμε ΚΟΡΟΪΔΑ γιά μιά φορά ακόμη)

Τήν ακόλουθη ΡΗΣΗ:

Διπλωμάτης είναι ο άνθρωπος που σου λέει να πας στο διάβολο με τέτοιο τρόπο, που πραγματικά αδημονείς να αρχίσεις το ταξίδι.

Caskie Stinnet

Ζαγγανάς Νίκος
studio1kamenavourla@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα...

Γκρινιάζουν, στα Καμένα, τα JUMBOREE! Ότι η δημαρχία Μάκη είναι ανήμπορη !

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Από τα IN και τα OUT της εφημερίδας Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα...

24 Αυγούστου 2010

Έχει πανσέληνο απόψε και είναι ωραία …

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η πανσέληνος Αυγούστου 2010 είναι σήμερα 24 του μηνός και ως συνήθως θα είναι η μεγαλύτερη πανσέληνος του καλοκαιριού.
Η πανσέληνος Αυγούστου γιορτάζεται τα τελευταία χρόνια με ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι φιλοξενούν συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις.

Στις εκδηλώσεις για την πανσέληνο θα συμμετέχουν φέτος 90 αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά οι χώροι και οι εκδηλώσεις για την πανσέληνο στις 24 αυγούστου 2010 της ευρύτερης περιοχής μας:

* Κάστρο Λαμίας
* Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας: δημοτική μουσική
* Αρχαιολογικός χώρος Δελφών: μουσική εκδήλωση
* Φρούριο Καράμπαμπα Χαλκίδας
* Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης: μουσική εκδήλωση
* Αρχαιολογικός χώρος Νέας Πλευρώνας (Αιτωλοακαρνανία): «Ατροπον»
* Αρχαιολογικό μουσείο Χαιρώνειας: αφιέρωμα στον Χατζιδάκι και στον Θεοδωράκη
* Αρχαιολογικός χώρος Φούρκας Σκύρου: μουσική εκδήλωση
* Πύργος Βασιλικού (Εύβοια)

Διαβάστε περισσότερα...

Πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla bloggerΔιαβάστε περισσότερα...

23 Αυγούστου 2010

ΥΠ.ΕΣ.: Ο αριθμός των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Tον αριθμό των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων καθορίζει με δύο Υπουργικές Αποφάσεις ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.

- Η πρώτη απόφαση αφορά στον καθορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια. Υπενθυμίζεται ότι ο «Καλλικράτης» προβλέπει τη διατήρηση των σημερινών δήμων και κοινοτήτων ως περιφέρεια για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων προκειμένου να υπάρχει πλήρης και ουσιαστική αντιπροσώπευση όλων των δημοτικών ενοτήτων ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Επιπλέον, στις μεγάλες πόλεις που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα, ως εκλογική περιφέρεια ορίζονται τα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία μετονομάζονται από 1-1-2011 σε δημοτικές κοινότητες με αυξημένες αρμοδιότητες.

- Η δεύτερη απόφαση αφορά στον ορισμό του αριθμού των[.....]


περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια. Υπενθυμίζεται ότι κατά κανόνα ως εκλογική περιφέρεια ορίζεται η γεωγραφική περιοχή των σημερινών νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, με εξαίρεση την Νομαρχία Αθηνών, η οποία οργανώνεται σε 4 περιφερειακές ενότητες και τις Νομαρχίες Πειραιώς, Μαγνησίας, Κεφαλληνίας και Καβάλας, των οποίων οι νησιωτικές περιοχές οργανώνονται σε ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα. Στη περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα όρια των εκλογικών περιφερειών ακολουθούν κατά βάση τα όρια των επαρχιών. Όπως προβλέπουν οι διατάξεις του προγράμματος «Καλλικράτης», οι άμεσα αιρετοί αντιπεριφερειάρχες ορίζονται σε επίπεδο νομού, με εξαίρεση την Αττική που ορίζονται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Για να διαβάσετε την Υ.Α. σχετικά με τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων κάντε κλικ εδώ: arithmos_dimotikon_symvoulon_aftodioikisi.doc
Για να διαβάσετε την Υ.Α. σχετικά με τον αριθμό των περιφερειακών συμβούλων κάντε κλικ εδώ: arithmos_perifereiakon_symvoulon_aftodioikisi.docaftodioikisi.gr

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΝΝΕΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΑΝΑΣΗ ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ο.Ν.ΝΕ.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαμία, 23-8-2010

Οι εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διεξάγονται σε περίοδο κρίσιμη για το μέλλον της χώρας και τη ζωή των πολιτών.
Οι θεσμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δοκιμάζονται. Η πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ (σχέδιο «Καλλικράτης», περικοπή χρηματοδοτήσεων) έχει ωθήσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ακινησία και αδιέξοδο.

H Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Φθιώτιδας στηρίζει καταξιωμένους ανθρώπους για το ήθος και τις ικανότητές τους, όπως είναι ο Θανάσης Χειμάρας, για τη θέση του αιρετού περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Ο αγώνας της νεολαίας του κόμματος ξεκινά!

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΝΝΕΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Λύματα έριχνε σήμερα το πρωί βυτιοφόρο σε αρδευτική τάφρο της Ροδίτσας

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η ασυδοσία της ρύπανσης συνεχίζεται…

Λαμία, 23.8.2010


Όσο κι αν φωνάζουμε, όσο κι αν καταγγέλλουμε η ασυδοσία των ασυνείδητων συνεχίζεται. Σήμερα το πρωί στις 5 και τέταρτο, βυτιοφόρο λυμάτων άδειαζε τα λύματα στην αρδευτική τάφρο της Ροδίτσας, δίπλα στον Βιολογικό Καθαρισμό της Λαμίας.

Ο αγρότης, που το είδε, δεν μπόρεσε να πάρει τα στοιχεία του οχήματος, το οποίο εξαφανίστηκε αφήνοντας πίσω τα βρόμικα ίχνη του στο χώμα, λόγω και του σκοτεινού της ώρας.

Η τάφρος αυτή είναι κεντρική τάφρος με την οποία οι αγρότες ποτίζουν τις καλλιέργειές τους. Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ροδίτσας και οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από την τακτική των αρμοδίων υπηρεσιών της Νομαρχίας και της πολιτικής ηγεσίας του Νομού, γιατί μετά από τόσες συζητήσεις και υποσχέσεις, δεν πήραν κανένα μέτρο για να αντιμετωπιστεί το θέμα της παράνομης απόρριψης βοθρολυμάτων.

Είναι γνωστό σε όλους πια, ότι η[.....]

ασυδοσία δεν έχει όρια. Καταγγελίες έρχονται από παντού. Στην περιοχή της Γλύφας, στις αρδευτικές τάφρους της Ροδίτσας, στη Γερμανική Τάφρο, στο Σπερχειό στο ύψος των Λουτρών Υπάτης, αλλά και σχεδόν σε όλο το μήκος του, στο Θεολόγο της Μαλεσίνας είναι μερικές από τις πρόσφατες καταγγελίες. Μόνο η Νομαρχία δεν έχει καταγγελίες. Γιατί, λέμε, αν είχε, έπρεπε κάτι να κάνει.

Πού είναι ο έλεγχος αναφορικά με τα Δελτία Αποστολής και τα Τιμολόγια του Βιολογικού Καθαρισμού, πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί σε ιδιοκτήτες βυτιοφόρων, πόσες άδειες έχουν αφαιρεθεί. Είχαμε προτείνει να απαγορευτεί η κυκλοφορία των βυτιοφόρων τις νυχτερινές ώρες. Να υπάρξει μια στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους του Βιολογικού Καθαρισμού για να ενισχυθεί ο έλεγχος. Να γίνουν αυστηρές συστάσεις στους ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων. Τίποτα δεν έγινε

Βέβαια το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων στο Νομό αφορά κυρίως στις καθυστερήσεις στην κατασκευή και λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών και των Δικτύων Αποχέτευσης. Η πολιτική ευθύνη ανήκει σε όλους: και στην Περιφέρεια, και στη Νομαρχία και στους Δήμους, και στην ΤΕΔΚ του Νομού. Τα αποτελέσματα τα γευόμαστε όλοι.

Και η λύση δεν είναι «να πάρουμε τα τουφέκια» που απειλούν οι αγρότες. Η λύση βρίσκεται στα χέρια της οργανωμένης πολιτείας όπως εκφράζεται τοπικά Πάντως οι ίδιοι οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν νυχτερινές περιπολίες στον κάμπο για να μπορέσουν να αποτρέψουν στο μέλλον τέτοια φαινόμενα· και προειδοποιούν τους ασυνείδητους ρυπαντές ότι θα τους βρουν μπροστά τους.

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων

Διαβάστε περισσότερα...

Αγαπητέ υποψήφιε Δήμαρχε ... αγαπητέ υποψήφιε δημοτικέ σύμβουλε

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Απευθύνομαι σε εσένα που θα καταθέσεις την υποψηφιότητα σου, διεκδικώντας την ψήφο μου για να γίνεις δήμαρχος η δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Εγώ είμαι, με θυμάσαι? Με αναγνωρίζεις? Ο ψηφοφόρος σου ντε!!
Που σε ψηφίζει και σε ξαναψηφίζει και σε εκλέγει τελικά αυτό που είσαι σήμερα.

Θα ήθελα να σου εκμυστηρευτώ ότι δεν είμαι και πολύ ευχαριστημένος μαζί σου.

Άλλωστε νομίζω το έχεις καταλάβει και εσύ ότι η ‘σχέση’ μας περνάει μια κρίση.

Θέλω λοιπόν να σου πω μερικά πράγματα για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, γιατί κάτι το ΔΝΤ κάτι η οικονομική ύφεση, μου κατσικώθηκες και εσύ τώρα ζητώντας μου ψήφο τάζοντας μου λαγούς με πετραχήλια , λες και δεν είχα να ασχοληθώ με τίποτα άλλο καλύτερο.
Μιας και έφτασε όμως ο καιρός άκουσε τα για να μην λες ότι δεν στα έχω πει.

Καταρχήν θέλω να πιστεύω ότι δεν είσαι επαγγελματίας πολιτικός (τοπικής αυτοδιοίκησης) αλλά απλά αγαπάς τον τόπο σου και θέλεις το καλύτερο για αυτόν.
Επίσης δεν θέλω να περνάει καθόλου από το μυαλό μου ότι, ότι κάνεις, το κάνεις γιατί σου αρέσουν απλά τα αξιώματα και σου διαφεύγει η ουσία του πράγματος του να συμμετέχεις ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση πάντα για το καλό του τόπου και όχι για ιδίο όφελος.

Άσε λοιπόν τις ‘κωλοτούμπες’ και τις πρακτικές του ‘αμύνεσθαι περί πάρτης’, γιατί θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
Ασχολήσου με αυτόν τον έρμο τον τόπο που κάθε χρόνο όλο και χειρότερα πάει και βάλε και εσύ το λιθαράκι σου για το καλό του τόπου.

Δεν χρειάζεται δα να είσαι πυρηνικός επιστήμονας για να καταλάβεις τι θέλει ο τόπος, απλά παραμέρισε το ίδιο όφελος στο αξίωμα που θα πάρεις και θα το δεις ξεκάθαρα.

Τώρα που το σκέφτομαι,
υπάρχουν δυο κύριες ‘ράτσες’ τοπικοαυτοδιοικητικών, αυτούς που τους φτύνουμε εμείς οι δημότες και αυτούς που τους βγάζουμε το καπέλο, εσύ σε ποια ανήκεις???

Ελπίζω να σέβεσαι τον εαυτό σου και να καταλάβεις τι εννοώ, διαφορετικά αν δεν κατάλαβες την παραπάνω επιστολή θα σε παρακαλούσα να πας σπίτι σου και να αφήσεις τον τόπο στην ησυχία του.
Δεν χρειάζεται ο τόπος άλλους δυνάστες κύριοι κύριοι παρτάκηδες.

Ο τόπος θέλει δουλειά και αποτελεσματικότητα, όραμα και προγραμματισμό.

Με τιμή
Ο Blogger

Διαβάστε περισσότερα...

21 Αυγούστου 2010

Θα του αλλάξουμε τα φώτα …(updated)

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Συζητούσα με κάτι ηλικιωμένους εχθές, ντόπιους και τουρίστες, και άκουγα τα παράπονα τους για τον δήμαρχο μας….

Εκτός των άλλων λοιπόν, από τις τραγελαφικές και αστείες (με την καλή έννοια) απόψεις που ακούστηκαν, αναφέρθηκε το θέμα του φωτισμού.
Ναι ναι, το θέμα του φωτισμού κύριοι, ξέρω ότι θα κάνει εντύπωση σε πολλούς που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα για τον ηλεκτροφωτισμό αλλά δυστυχώς υπάρχει θέμα

Ρε λεβέντες του δημοτικού μεγάρου, μπροστά από το δημαρχείο, στην παραλία, από τα όρια της πλαζ μέχρι τις ταβέρνες έχουν καεί όλες οι λάμπες και επικρατεί συσκότιση.

12 λάμπες καμένες!!! (αναφωνούσαν τα γερόντια όλα μαζί)
είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια εγκατάλειψη??

Τσακίστηκε και μια γριά και δεν είχαν την να την κάνουν νυχτιάτικα.

Ξέρετε πόσοι ηλικιωμένοι αράζουν στα παγκάκια σε εκείνη την περιοχή???

Αναρωτιέμαι … την πρακτική του … κάνω βόλτα και συζητώ με τους δημότες και τους παραθεριστές για τα μικροπροβλήματα τους, οι επικοινωνιολόγοι
σας, δεν σας την έχουν προτείνει??
Το νου σας γιατί εγώ άκουσα ότι τα γερόντια στις εκλογές θα σας αλλάξουνε τα φώτα μιας και δεν τους αλλάζετε εσείς τις καμένες λάμπες και … τσακίζονται …

Τα γερόντια είναι ’δύσκολη’ υπόθεση Δήμαρχε … άσε που μετράνε και τις καμένες λάμπες ….

Πέρα από την χιουμοριστική διάθεση, παρακαλώ τους αρμοδίους για τα δέοντα …

Φιλικά ο Blogger

---------------------------------------------

Για να λέμε και τα καλά … μπράβο στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου που ανταποκρίθηκε άμεσα και αντικατέστησε τους καμένους λαμπτήρες στην παραλία μπροστά από το δημαρχείο. Τα γερόντια νομίζω θα το λάβουν υπόψη …

Διαβάστε περισσότερα...

Συγκοινωνιακά και Κοινωνικά προβλήματα στη Λαμία

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

Όσα συμβαίνουν στην πόλη της Λαμίας με τη μεταφορά επιβατών και τη διένεξη ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τους οδηγούς ταξί και τα ευτράπελα που βλέπουμε, να περνάνε λεωφορεία των ΚΤΕΛ μέσα από λαϊκές αγορές και ο κόσμος να κυνηγάει τα λεωφορεία μην γνωρίζοντας πού είναι οι στάσεις, δεν είναι καθόλου τυχαία. Ούτε πρόκειται για μία συντεχνιακή αντιπαλότητα.

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας για την απελευθέρωση των μεταφορών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Οδηγία Μπολκενστάϊν και η άμεση και πιεστική εφαρμογή των παραπάνω με πρόσχημα το Μνημόνιο που υπέγραψαν 172 έλληνες βουλευτές (μεταξύ των οποίων και 3 της Φθιώτιδας) έφεραν την κατάσταση σε αδιέξοδο. Τα ΚΤΕΛ με τη μετατροπή τους από Συνεταιρισμό σε Ανώνυμη Εταιρεία, επιδιώκουν να μονοπωλήσουν τη μεταφορά επιβατών ακόμη και μέσα στην πόλη της Λαμίας. Οι προσπάθειες για δημιουργία εταιρειών ταξί, η ενοποίηση των εδρών ταξί στους διευρυμένους Δήμου�! � με βάση τον «Καλλικράτη», το παζάρεμα από την Ομοσπονδία Ταξί για ταξί 7-9 θέσεων, όπως και εταιρειών ενοικίασης ΙΧ με οδηγό και τέλος, η απελευθέρωση του κομίστρου, δημιουργούν συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού. Από την άλλη ο Δήμος της Λαμίας και η Νομαρχία Φθιώτιδας ποιούν τη νήσσαν. Όμως η πόλη της Λαμίας διαθέτει δίκτυο αστικής συγκοινωνίας. Θα έπρεπε κατά συνέπεια να έχει ήδη εναρμονιστεί η κυκλοφορία των λεωφορείων του ΚΤΕΛ με τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων της πόλης με ενιαίο εισιτήριο, ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι όλων των συνοικιών της Λαμίας και των άλλων περιοχών της Φθιώτιδας. Ακόμη, θα έπρεπε να καθοριστεί διακριτός χώρος για τα ταξί στο Σταθμό των ΚΤΕΛ.

Η λύση είναι δημόσιο σύστημα συγκοινωνιών για τους πολίτες της Λαμίας και της Φθιώτιδας που να είναι προσιτό σε όλους.
Τα ταξί πρέπει να οργανωθούν κατ’ αρχήν σε συνεταιρισμούς για την αντιμετώπιση του νέου ανταγωνιστικού πλαισίου που δημιουργείται.
Οι ταξιτζήδες πρέπει να συμπαραταχθούν με όλο τον κόσμο απέναντι στο Μνημόνιο που μειώνει κάθετα τα εισοδήματά μας γιατί «κόσμος χωρίς λεφτά, ταξί χωρίς δουλειά».
Η συσπείρωση των ταξιτζήδων με την Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία και την Επιτροπή Αυτοαπασχολουμένων στα Ταξί, μέλος της ΠΑΣΕΒΕ-ΠΑΜΕ, είναι αναγκαία για την επιβίωση του κλάδου.

Γιάννης Φραγκούλης, Καμένα Βούρλα
Ταξιτζής, Μέλος της Επιτροπής Αυτοαπασχολουμένων και της ΕΠΣ-ΤΑΞΙ

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν. ΧΟΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν. ΧΟΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής σχετικά με την χθεσινή έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία, δήλωσε τα εξής :

«Η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία, που δόθηκε χτες στη δημοσιότητα, είναι συνέχεια της προσπάθειας διαρκούς συρρίκνωσης των δικαιωμάτων και του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού προσαρμόζοντάς τα στην προκρούστεια κλίνη που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ετοιμάσει μαζί με το Δ.Ν.Τ. σε βάρος των λαών της Ευρώπης.

Οι νέες υποδείξεις της Κομισιόν για πρόσθετες συνταξιοδοτικές και φορολογικές «μεταρρυθμίσεις», οι προτροπές για περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις σε κύριους τομείς της οικονομίας, που ακόμα και δεξιές κυβερνήσεις αρνούνται να παραχωρήσουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο, αλλά και οι εισηγήσεις για τυφλές «προσαρμογές» σε βάρος πολλών επαγγελματιών της χώρας μας, αποτελούν τη σίγουρη συνταγή μεγαλύτερης βύθισης της οικονομίας στην κρίση.

Δυστυχώς η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει αποδείξει ότι είναι πάντα πρόθυμη να εφαρμόσει αυτού του είδους τα μοντέλα κι ότι δεν ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της χώρας αλλά μόνο για τα δικά της, που τα έχει ταυτίσει με τα πιο αντιδραστικά, νεοφιλελεύθερα κέντρα.»

20.08.2010 Το Γραφείο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα...

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Διαβάστε περισσότερα...

Πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου 21/8/2010

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla bloggerΔιαβάστε περισσότερα...

19 Αυγούστου 2010

Λαμία - Πώς θα γίνει πιο φιλική για τους πεζούς;

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Λαμία, 18.8.2010

Σκέψου μια πόλη που να σε προσκαλεί να την περπατήσεις και:
- να κάνεις άνετα τις καθημερινές σου δουλειές περπατώντας με ασφάλεια στα πεζοδρόμια και τους πεζόδρομους
- γονείς με παιδιά και καρότσια να κυκλοφορούν ελεύθερα και να μπορούν να διασχίζουν χωρίς κίνδυνο τα πεζοδρόμια και τους δρόμους
- τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα να κινούνται χωρίς δυσκολία αφού η καθημερινότητα ανήκει και σ΄ αυτούς
- οι πεζόδρομοι και τα πεζοδρόμια να ανήκουν στους πεζούς και δε θα σκοντάφτεις πάνω σε μηχανάκια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα και διάφορα εμπορεύματα
- να μπορείς να πηγαίνεις παντού με τα πόδια και με ποδήλατο
- τα αυτοκίνητα να περιορίζονται στους δρόμους και τους χώρους στάθμευσης και οι οδηγοί να σέβονται την παρουσία των πεζών


Είμαστε κάτοικοι αυτής της πόλης. Καθημερινοί άνθρωποι, εργαζόμενοι, υπάλληλοι και επαγγελματίες, νοικοκυρές και επιχειρηματίες, μαθητές και συνταξιούχοι, φοιτητές και άτομα με ειδικές ανάγκες, γονείς με παιδιά. Κι εμείς, όταν χρειάζεται, κινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας, αλλά όταν είμαστε πεζοί θέλουμε να περπατούμε ελεύθερα στην πόλη μας.

Πιστεύουμε ότι η έλλειψη ελεύθερων χώρων, ο μικρός αριθμός πεζοδρόμων και η κατάληψη των πεζοδρομίων, η άναρχη κυκλοφορία και στάθμευση αυτοκινήτων και δικύκλων, η έλλειψη κάθε σεβασμού προς τους πεζούς, περιορίζουν τις δυνατότητες μετακίνησης των πεζών, αποκλείουν από τους δημόσιους χώρους[.....]

τις ασθενέστερες κατηγορίες και ιδίως τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.Επιθυμούμε μια πόλη με ισότιμη και αρμονική συνύπαρξη πεζών και τροχοφόρωνΖητούμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε μια πόλη φιλική, προσπελάσιμη με τα πόδια και το ποδήλατοΘεωρούμε ότι ο καθένας μας ως πεζός έχει δικαίωμα να ζει και να κινείται σε ένα υγιές περιβάλλον και να απολαμβάνει ελεύθερα τους δημόσιους χώρους σε κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική του υγεία.

Έχει δικαίωμα να ζει σε μια πόλη οργανωμένη, έτσι ώστε τα μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς να περιορίζονται στο ρόλο και τους χώρους, που τους ανήκουν, και οι άνθρωποι, κάτοικοι ή επισκέπτες, να ζουν τους δρόμους και τις γειτονιές της.

Παναγιώτης Στασινός

Μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας


Διαβάστε περισσότερα...

Σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


meteo.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla bloggerΔιαβάστε περισσότερα...

18 Αυγούστου 2010

2500 ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΖΑΜΠΟΡΗ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την ίδρυση των Ελλήνων Προσκόπων.

Επέτειο που από την αρχή της χρονιάς τιμούν με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα σημερινοί και παλιοί πρόσκοποι.

Κορωνίδα αυτών των εκδηλώσεων εορτασμού της 100ετίας του Ελληνικού Προσκοπισμού, αποτελεί το 4ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Τζάμπορη.

Μία πολύ μεγάλη κατασκήνωση παιδιών ηλικίας 11 έως 14 ετών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 21 μέχρι τις 29 Αυγούστου στα Καμμένα Βούρλα (Camping Ε.Ο.Τ.) και στην οποία θα πάρουν μέρος περισσότερα από 2.500 παιδιά και ενήλικοι βαθμοφόροι

ΑΠΕ ΜΠΕ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: ΑΣ, ΑΟΠ, ΥΟΠ ΠΕ Ανατολικής Αττικής
ΚΟΙΝ: ΕΠ Αττικής, Λοιποί Βαθμοφόροι ΠΕ Ανατολικής Αττικής

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Π.Ε. Αν. Αττικής για το 4o Πανελλήνιο Προσκοπικό Jamboree

Αγαπητοί μου,

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από την κορυφαία στιγμή στον εορτασμό της [.....]

100ετίας, το 4o Πανελλήνιο Προσκοπικό Jamboree, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Καμένα Βούρλα από τις 21-29 Αυγούστου 2010.

Η Περιφέρεια μας ήδη οργανώνει τις Ομάδες που θα την εκπροσωπήσουν στο Jamboree. Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθούν τα Επιτελεία των Ομάδων καθώς και οι Ενωμοτίες που θα στελεχώσουν τις τέσσερις (4) Ομάδες της Περιφέρειάς μας.

Πριν γίνει όμως αυτό, για την καλύτερη οργάνωση των Ενωμοτιών και των Ομάδων, θα θέλαμε από τους ΑΟΠ, οι Πρόσκοποι των οποίων θα συμμετάσχουν στο Jamboree:

Να ολοκληρώσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες (εάν υπάρχουν).
Να παραδώσουν τις ιατρικές βεβαιώσεις των συμμετεχόντων (με υπογραφή ιατρού).
Να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα (Δηλώσεις Συμμετοχής Π.Ε.) με την οποία επεξηγείται πώς οι συμμετέχοντες Πρόσκοποι είναι χωρισμένοι σε Ενωμοτίες κατά την προσκοπική χρονιά, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά το σχηματισμό των Ενωμοτιών των Ομάδων της Περιφέρειας και να την αποστείλουν στα email: liapanos@hol.gr και k.efremidis@hotmail.com
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες της ΠΕ πριν την αναχώρηση των Ομάδων για το 4o Πανελλήνιο Προσκοπικό Jamboree:

Τετάρτη 14/7, 20:30 - Ανακοίνωση Επιτελείων των Ομάδων και σύνθεση Ενωμοτιών, (γραφεία ΠΕ - 3ο Σύστημα Προσκόπων Αγίας Παρασκευής)
Σαββατοκύριακο 24-25/7 - Συνάντηση Επιτελείων Ομάδων με Στελέχη Ενωμοτιών για λεπτομερή οργάνωση των Ενωμοτιών (μία από τις δύο ημέρες, με διάρκεια περίπου 2 ώρες). Η κάθε Ομάδα επιλέγει μέρος και ώρα συνάντησης.
Παρασκευή 20/8, 17:30 - Γνωριμία Ομάδων / Ενωμοτιών και υποχρεωτική διανυκτέρευση στο κατασκηνωτικό Κέντρο της ΠΕ στο Σούνιο.
Σάββατο 21/8, 08:00 - Αναχώρηση για Καμένα Βούρλα από Σούνιο.
Κυριακή 29/8, 20:00 - Άφιξη Προσκόπων στην Αθήνα, στο parking του OAKA (γωνία Σπύρου Λούη & Λεωφόρου Κύμης)
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον Έφορο Κλάδου Προσκόπων της ΠΕ Πάνο Παπαδόπουλο (τηλ. 6936 766 470, email liapanos@hol.gr)

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Α. Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

http://www.peanattikis.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=55&id=651&Itemid=2

Διαβάστε περισσότερα...