10 Νοεμβρίου 2011

Νόμος Καλλικράτη (Ν.3852) Άρθρο 68 Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

1.Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.

2.Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

3.Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις(3)συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης.
Σύμβουλος, που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα(30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του
συμβουλίου.

4.Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις(3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί,σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 το υπαρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.

5.Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις(3) συνεχείςμήνες.

Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτόν τον νόμο 68 τώρα γιατί τον έβαλες;; όλοι ξέρουμε ότι ο μάκης δεν έχει πατήσει το πόδι του για 3 δημοτικά συμβούλια γιατί γίνονταν συζητήσεις για τα οικονομικά και δεν θα είχε τι να απαντήσει. το θέμα τώρα είναι τι θα κάνει ο πρόεδρος του δσ θα τον δώσει στεγνά ή θα το κουκουλώσει;;

Ανώνυμος είπε...

Κάτι που δεν γνωρίζετε είναι ότι ο Μάκης έχει 4 και όχι 3 απουσίες από τα δημοτικά συμβούλια. Το προτελευταίο συμβούλιο ήταν διπλό.

Εξαφανίστηκε από προσώπου γης ρε παιδάκι μου. Γιατί άραγε;; μήπως γιατί τον ψάχνει ο ορκωτός λογιστής για τα οικονομικά του δήμου ή γιατί αυτά που προκύπτουν από την δεπακαβ είναι ποινικά κολάσιμα;;