20 Μαΐου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 25/5/2015

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καμένα Βούρλα, 20-5-2015

Γραφείο: Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καμένα Βούρλα
Τηλ.: 2235350029, 2235350037
E mail: kvourla@hol.gr

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παπαγρηγορίου Χρήστος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών έτους 2015, για τις ανάγκες του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης»
Εισηγητής: Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος

3. Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

4. Συμπλήρωση της αριθμ. 7/107/2015 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου και των Δήμων Λαμιέων, Αμφίκλειας Ελάτειας, Δελφών, Καρπενησίου, Αγράφων και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ) για την ενδιάμεση διαχείριση απορριμμάτων κατ’ εφαρμογή του ΦΕΚ 3242/2014
Εισηγητής: Τσώμος Δημήτριος , Δημοτικός Σύμβουλος

5. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»
Εισηγητής: Κριτσόβας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος

6. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου και Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

7. Αίτηση παράτασης συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Καμένων Βούρλων»
Εισηγητής: Καραμανώλης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

8. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αναμόρφωση , τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου σχεδίου δράσης έτους 2015
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας

9. Λήψη απόφασης περί μεταφοράς ή μη των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Ν. 4323/2015)
Εισηγητής: Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος

10. Μίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην παραλία Αγίου Κων/νου, θέση ΣΥΚΙΕΣ
Εισηγητής: Τριανταφύλλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης, την ανάγκη εκτέλεσης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»
Εισηγητής: Καραμανώλης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

12. Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Άγιος Δημήτριος
Εισηγητής: Τριανταφύλλης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος

13. Λήψη απόφασης για θέματα Παιδικών Σταθμών Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου ενόψει της νέας σχολικής περιόδου 2015 -2016
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη, Αντιδήμαρχος

14. Ανάληψη υποχρέωσης προς Δ.Ο.Υ. από οφειλή πρώην Δήμου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη, Αντιδήμαρχος

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαμόρφωση κειμένου που να αφορά τις προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μώλου – Αγίου Κων/νου σχετικά με το μέλλον των δύο εκτάσεων του Δημοσίου στα Καμένα Βούρλα
Εισηγητής: Μακρυνίτσας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος


Οι φάκελοι των θεμάτων θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαγρηγορίου Χρήστου, προς ενημέρωση των Συμβούλων

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΓΝΩΘΙ Σ'ΑΥΤΟΝ

Το τελευταίο θέμα 16 είναι εκτός τοπου και χρόνου διότι:

α] Δέν υπάρχει προγραμματική αποτύπωση προεκλογικής δέσμευσης του συνδυασμού "ΑΝΑΤΡΟΠΗ"
β]Είναι πλημμελώς προετοιμασμένο,πρόχειρο και ασύνδετο
γ] Δεν ανταποκρίνεται στην ουσία του πυρήνα της δομής του σημερινού Δήμου
δ] Κινείται στην σφαίρα του επιθυμητού και μη εφικτού και αρκούντως Ιδεοληπτικό.
ε] Και μη ώριμο για θετική απάντηση.

Αναλύωντας τα ανωτέρω ένα, ενα συμπληρώνω:

Πρώτον η μη καταγραφη αλλα και επεξεργασία του ως κεντρική κατεύθυνση του προγράμματος του Συνδυασμού
που είναι σήμερα διοίκηση στον Δήμο δείχνει ότι ή δεν ήταν καθόλου στα υπ'όψιν ή γνώριζαν
το ατελέσφορο του ολου αυτού πρότζεκτ,ή και την αδυναμία να σηκώσουν στις πλάτες τους ένα μεγάλο φορτίο.

Δεύτερον η προχειρότητα είναι εκδηλη διότι ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να υποκαταστήσει το
BRUSSEL GROUP[ομάδα εργασίας],όταν το THINK TANK[δεξαμενή σκέψης]της περιοχής συνεδρίασε μόνο μία
φορά[Εντός του Δημαρχείου] και ήταν περισσότερο γνωριμία μελών και γενικόλογης συζήτησης.
Επίσης δεν συνοδεύει καμμία οικονομοτεχνική μελέτη ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΟΣ που θα επέτρεπε την ευκρινή πορεία
ενός χρηματοδοτούμενου προγράμματος ,εκτός αν είναι θαλλασοδάνεια που στο μέλλον θα ήταν απαιτητά.

Τρίτον ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας αλλα θεσμός, και όταν δοκίμασε να απλωθεί[περίπτωση καμπιγκ ΕΟΤ] δημιουργήθηκαν σκάνδαλα οικονομικής φύσης κλπ.
Δεν είναι σε θέση εφ' οσον υπολειτουργεί σε υπηρεσίες ανταποδοτικές[καθαριότητα,προσωπικό κλπ]να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενα σύνθετα διαχειριστικά θέματα που είναι καθαρά στην σφαίρα του ιδιωτικού κέρδους άρα και στην εξ αυτού ενταση των επενδυμένων κεφαλαίων.

Τέταρτον θα μπορούσε ιδεατά να επιθυμούμε ανάπτυξη των εκτάσεων ΕΟΤ-ΤΑΥΠΕΔ στα Καμένα Βούρλα αλλά
άλλο η επιθυμία και άλλο η πραγματοποίηση και μάλιστα να πιστεύουμε ότι έτοιμη μονάδα[ΓΑΛΗΝΗ]θα
δοθεί στα λαικά δικαστήρια των καφενείων και στην ιδεοληψία κάποιων που αν η οπτική τους για το
μείζον αυτό θέμα είναι οπως η προσωπική τους μακροοικονομία,σίγουρα οδηγεί σε κλείσιμο[τρανταχτό
και συναφές παράδειγμα η κοινωνοικοποίηση της ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ την δεκαετία του 80]

Τέλος η ανάγκη χρημάτων του κράτους από "φιλέτα" ιδιοκτησία του δεν θα αφήσει περιθώρια για
"πράσινο" φώς έστω και η ιδεολογία είναι αντίθετη.

Προτείνω αναβολή,και περαιτέρω επεξεργασία στο πλαίσιο της όποιας σοβαρότητας διαθέτουμε.

ΚΡΙΤΩΝ

Ανώνυμος είπε...

επί της ουσίας έχει τα δίκια του ο ΚΡΙΤΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Σιγουρα ναι,ομως σε ποιους απευθυνεται:

Ανώνυμος είπε...

η οικονομική επιτροπή,εγκρίνει και διαθέτει ποσό 24.600,00 ευρώ , για την αποκατάσταση βατότητας δασικών δρόµων ορεινού όγκου.

Διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση βατότητας των δημοτικών δρόμων από τις λακκούβες, μέσα στον ιστό της πόλης , πότε θα ασχοληθούν, μετά τον Σεπτέμβριο ;;;