07 Ιανουαρίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 11/1/2015 για το όνομα του Δήμου μας

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Γραφείο: Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καμένα Βούρλα
Τηλ.: 2235350029, 2235350037
E mail: kvourla@hol.gr

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο θέμα την

"Μετονομασία Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου "
Εισηγητής: Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: