29 Απριλίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/4/2015

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Δ/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καμένα Βούρλα
Τηλ.: 2235350029, 2235350037
E mail: kvourla@hol.gr


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παπαγρηγορίου Χρήστος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 29-4-2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5.270/23-4-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2. Έκδοση ψηφίσματος καταγγελίας για την ψήφιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης περί μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγητής: Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος

3. Καθορισμός όρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Τριανταφύλλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

4. Αποδοχή ένταξης της αριθμ. 22388/24-12-2014 απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μώλου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»
Εισηγητής: Παντράς Χρήστος, Αντιδήμαρχος

5. Έγκριση, αποδοχή της μελέτης «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μώλου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου» και έγκριση τρόπου δημοπράτησης
Εισηγητής: Παντράς Χρήστος, Αντιδήμαρχος

6. Αποδοχή ένταξης της αριθμ. 18920/3-10-2014 απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμένων Βούρλων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»
Εισηγητής: Μακρυνίτσας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

7. Έγκριση, αποδοχή της μελέτης «Βελτίωση αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμένων Βούρλων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου» και έγκριση τρόπου δημοπράτησης
Εισηγητής: Μακρυνίτσας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

8. Αποδοχή ένταξης της αριθμ. 18920/3-10-2014 απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγίου Κων/νου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»
Εισηγητής: Τριανταφύλλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

9. Έγκριση, αποδοχή της μελέτης «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγίου Κων/νου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου» και έγκριση τρόπου δημοπράτησης
Εισηγητής: Τριανταφύλλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

10. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου « Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις «Τραγάνα» Δ.Ε. Καμένων Βούρλων και «Μουρτίτσα» Δ.Ε. Αγίου Κων/νου του Δήμου Μώλου – Αγίου Κων/νου»
Εισηγητής: Καραμανώλης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

11. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) και του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση εγκαταστάσεων, κατασκευή οικισμών και δικτύου πυρόσβεσης, εξοπλισμός στις κατασκηνώσεις Α΄ και Β΄ Καμένων Βούρλων»
Εισηγητής: Καραμανώλης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

12. Εξέταση αίτησης Νικολάου Ιωάννη για χορήγηση παροχής νερού
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

13. Κανονισμός πρασίνου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Μακρυνίτσας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

14. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου και των Δήμων Λαμιέων, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δελφών, Καρπενησίου, Αγράφων και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ) για την ενδιάμεση διαχείριση απορριμμάτων κατ’ εφαρμογή του ΦΕΚ 3242/2014
Εισηγητής: Τσώμος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κων/νου»
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων» πρώην Δήμου Μώλου
Εισηγητής: Κριτσόβας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος

17. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση στη θέση Βράχος Μενδενίτσας
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Κατασκευή αγωγού όμβριων Τ.Κ. Σκάρφειας»
Εισηγητής: Καραμανώλης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

19. Λήψη απόφασης επί της διέλευσης του αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής των λυμάτων του οικισμού Μώλου του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς των λυμάτων μέχρι τη θέση της ΕΕΛ»
Εισηγητής: Παντράς Χρήστος, Αντιδήμαρχος

20. Εκμίσθωση παραλιών του Δήμου, για τα έτη 2015, 2016
Εισηγητής: Καραμανώλης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

21. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2015
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας

22. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αναμόρφωση, τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου σχεδίου δράσης έτους 2015
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας

23. Αποδοχή επιχορήγησης 2ης δόσης έτους 2015 και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας

24. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών Λαϊκών αγορών στον Καραγκούνη Αθανάσιο
Εισηγητής: Τριανταφύλλης Νικόλαος Αντιδήμαρχος

25. Καθορισμός αδειών υπαίθριου εμπορίου
Εισηγητής: Τριανταφύλλης Νικόλαος Αντιδήμαρχος

Οι φάκελοι των θεμάτων θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαγρηγορίου Χρήστου, προς ενημέρωση των Συμβούλων

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Λοιπόν δε ξέρω αν το προσέξατε, αλλά σήμερα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα,
χαλαρώστε λοιπόν και απολαύστε τα ωραία κόλπα που κάνει το Νο 10.

Ανώνυμος είπε...

ΚΛΑΝΕΙ Ο ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ;

Προσπάθεια στα Καμένα Βούρλα να δωθεί "μπούσουλας" στον Δήμο για πιθανές αναπτυξιακές δράσεις με "επιλεκτικές μαζώξεις κλειστού τύπου" φορέων[ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΌΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΛΠ] ανάκατα με τοπικούς Δημοτικούς συμβούλους,με κοινό χαρακτηριστικό [περίπου όλων]την προσωπική -ατομική επιδίωξη[για διάφορους λόγους] με έντονα θνησιγενή χαρακτηριστικά[ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα,για θέματα όπως:

Α]ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΓΚ ΕΟΤ
Β]ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ "ΚΟΥΝΙΑΒΙΤΗ"
Γ]ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ "ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ" ,"ΡΑΔΙΟ"

Γιατί όμως;

Πρώτον είναι συζήτηση που από χρόνια δεν μπορεί να ευοδωθεί,λόγω πάγιας κατεύθυνσης του Κράτους να δωθούν σε
ιδιώτες μεε επενδυτικά κεφάλαια εντάσεως κεφαλαίου.

Δευτερον η δεδόμενη ανεπάρκεια διαχείρισης πιό σύνθετων μορφών εκμετάλλευσης από το "ανάπηρο"πολιτικό εμψυχο υλικό της περιοχή μας για ανταπόκριση και βασικών υποχρεώσεων απέναντι στους δημότες.

Τρίτον η νοητική ανεπάρκεια για το λογικό-εφικτό σε σχέση με την επιδιωκομένη στα όρια του νοσηρού ανέφικτη πρόταση
ως αποτέλεσμα πολιτικής διεργασίας για να τονισθεί η υπαρξιακή ανάγκη του αξιώματος του Αυτοδιοικητικού και μόνο.

Τέταρτον η έλλειψη σαφέστατου πολιτικού προγράμματος ανα περιοχή και ειδικά εδώ στα Καμμένα Βούρλα δείχνει τώρα πόσο
κακό κάνει στήν ανάγκη για ανάπτυξιακή κατεύθυνση μη αναπληρωμένη απο τις "επιλεκτικές μαζώξεις κλειστού τύπου και
μάλιστα απουσία του πρώτου Πολίτη.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη η επικεφαλλίδα αν και κακόηχη είναι αναλογική με την πραγματικότητα διότι ο
Αυτιστικός τρόπος διεκπαιρέωσης σοβαρών "κοινών "ζητημάτων δεν οδηγεί σε απότέλεσμα αλλά μόνο στήν ικανοποίηση περί
κάποιας μορφής ουτοπικής μόχλευσης.

Προτείνω ανοικτή συνέλευση με συγκεκριμένη ατζέντα και με αρχική επαρκή ωρίμανση [θετική ή αρνητική] γία θέματα που
ολοι μας γνωρίζουμε ότι επείγουν π.χ ΣΧΈΔΙΟ ΠΟΛΗΣ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ,ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΕΛ,ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ,ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΖ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ,ΠΑΡΚΙΓΚ,ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ,ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ,ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΛΠ.

Επιτέλους ας προσγειωθούμε στα εφικτά,που στην Λουτρόπολη θα έδιναν κάποια μικρή αναπτυξιακή ανάσα προς όφελος όλων.

ΚΡΙΤΩΝ

Ανώνυμος είπε...

O Μαης είναι μουσική από παλιό τραγούδι
από κλαδί ροδακινιάς και από λεύκας χνούδι
δεν έχει λάμδα ούτε ρο στη γλώσσα να βουλιάζει
είναι από άλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει

Θαλασσινός

Ανώνυμος είπε...

βρωμησαμε ρεεεε δημος δεν ειναι μονο ο αγ κωνσταντινος και η παραλιακη των καμμενων.