16 Απριλίου 2015

Πρόσκληση για διαβούλευση για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό 16/4/2015

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Δ/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καμένα Βούρλα
Τηλ.: 2235350029, 2235350037
E mail: kvourla@hol.gr
                   

Προς: -Δημοτικούς Συμβούλους
-Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
-Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
-Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
-Φορείς και Συλλόγους του Δήμου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση»
  
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνάντηση εργασίας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μώλου,  στις 16 Απριλίου   2015,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., με θέμα:
«Διαβούλευση  για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2019
και του ΕΣΠΑ 2014-2020»
Στη συνάντηση θα παραβρεθεί και  ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας  κ. Κώστας Μπακογιάννης.

  
Ο Δήμαρχος

Συκιώτης Ιωάννης

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την πενταετή περίοδο 2014-2019, που είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου οι δήμοι όλης της χώρας, καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των ΟΤΑ. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων των δήμων και αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας τους. Για την κατάρτισή τους πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από τα θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα.
Στα Πενταετή Προγράμματα συμπεριλαμβάνονται και οι δράσεις των Νομικών Προσώπων των δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά συμβούλια.
Οι δράσεις ιεραρχούνται και προγραμματίζονται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συσχετίζονται με τις οικονομικές πηγές. Επίσης πρέπει να καταγραφούν οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησής τους, να εκτιμηθούν τα έσοδα των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους και να υπολογιστούν συνοπτικά οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες για κάθε έτος της πενταετίας.

Ανώνυμος είπε...

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Πενταετές Πρόγραμμα μπορεί να είναι οι υπηρεσίες των δήμων και των νομικών τους προσώπων, οι σύνδεσμοι ΟΤΑ, στους οποίους συμμετέχει ο ΟΤΑ ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις με συνεργασίας του ΟΤΑ με άλλος φορείς.
Για την παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος.
Ο χρόνος κατάρτισης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι το πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.
Για το έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται έκθεση εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μετά την έγκριση το Πενταετές Πρόγραμμα αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.
Το αρχικό Πρόγραμμα μπορεί να αναθεωρηθεί μετά τη σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης, η οποία μπορεί να γίνει στο τρίτο έτος υλοποίησης του προγράμματος.

Ανώνυμος είπε...

Το Πενταετές Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, όπου προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του Πενταετούς. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ή να περιλάβει και νέες δράσεις.
Να σημειωθεί ότι και οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι που είναι υποστελεχωμένοι και στερούνται της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής.

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΩΛΟ

Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η διαβούλευση Περιφέρειας με τον Δήμο μας στο
Μώλο ήταν μία ακόμη τυπικότητα προς ικανοποίηση των συμμετοχόντων ότι κάτι έκαναν στα
πλαίσια ενός θεσμικού πλαισίου.

Η κατάληξη μιάς εγκυκλίου περί του τρόπου υποβολής ενός αναπτυξιακού σχεδίου σε επίπεδο
Δήμου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε γραπτά μορφώματα ιδεων μή υλοποιήσιμα για τους κάτωθι λόγους.

Πρώτον δεν υπάρχει[στο Δήμο] υποστήρικτικά εμψυχο υλικό επιπέδου,που να μπορεί να δομεί αναπτυξιακή σκέψη,ρεαλιστικής μορφής αλλα και εφικτότητας με τελικό στόχο αυτό που θα
πραγματοποιηθεί δεν θα είναι πρόχειρο αλλα κυρίως διαχρονικό.Π.Χ αποχετευση Καμ. Βουρλων

Δευτερον ότι ξεκινησε ή ξεκινά απο το κοινό ταμείο είναι μη αντικειμενική και εξ αυτού επιβεβλημένη για εργο ή ενέργεια καθαρά παραγωγική άρα και επωφελή.Π.Χ.υπόθεση ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ τελικού
κόστους 750.000 ευρώ,περίπτωση ΚΟΤΤΑΚΟΥ τελικού κόστους 300.000 ευρώ.

Τρίτον το διεκδικούμενο ως απαιτητό ή ως κεκτημένο είναι σχετικό με τον χρόνο που γίνεται η μόχλευση και τα πιθανά οφέλη.Π.Χ. δεν απαιτείς σήμερα τουριστική σχολή,ούτε ιδιοκτησιακά
δικαιώματα στο Γαλήνη,αλλα νέο τουριστικό αγκυροβόλιο.

Τέταρτον δεν δύνασαι να απαιτείς γιγάντωση υπηρεσιών ή νέες αναλήψεις υποχρεώσεων όταν δεν υπάρχει λύση στις παλαιές υποχρεώσεις προς τους δημότες.π.χ εφαρμογή σχεδίου πόλης-επέκταση.

Πέμπτον το κάθε μαχητό θέμα [μειζον] είναι συνυφασμένο και άρρηκτα συνδεδεμένο με την λαική αποδοχή
σε real time χρόνο[ανανεωση έγκρισης]αλλιώς καταπίπτει ως σύνδρομο ΔονΚιχωτισμού Π.Χ.διεκδίκηση ιαματικών πηγών σε ακίνητα Ε.Ο.Τ.

Σε όλα τα ανωτέρω και επειδή ο Δήμος επρεπε να έχει συνέχεια τουλάχιστον σε ζητήματα που είναι
έξω απο την καθημερινότητα [σκουπίδια,λύματα,δημοτικό φωτισμό και πόσιμο νερό],δηλ καθαρά αναπτυξιακά η απάντηση είναι αξιολόγηση και όχι προχειρότητα.

Έτσι η προσπάθεια είναι μεν επαινετή άλλα μάλλον χωρίς αποτέλεσμα,άρα η συνάντηση στο Μώλο είναι
τυπική ο δε Περιφεριάρχης το έχει δηλώσει ότι θα είναι επιτυχημένος αν και μόνο επι θητεία του
γίνει ο δρόμος Λαμίας -Καρπενησίου.


ΚΡΙΤΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Α, ρε ΔΗΜΑΡΧΑΡΑ...! Έπρεπε πρώτα να ζητήσεις κανά φροντιστήριο από τον Μπακογιάννη, που διετέλεσε Δήμαρχος επιτυχημένος και μετά να προχωρήσεις στο βαθιά...

Ανώνυμος είπε...

νομιζω οτι για αλλη μια φορα αραδιαζει θεωριες ο ΚΡΙΤΩΝ.
ΞΕΚΟΛΑ ΡΕ ΦΙΛΕ, τεθηκαν σοβαρα θεματα και ο Μπακογιαννης δεσμευτηκε να βοηθησει. να ξερεις οτι οταν λεει κατι, το κανεικαι πανω απ'ολα δεν ειναι καρυωτης Γιαννακη.
ο ζωγραφος

Ανώνυμος είπε...

φίλε Ζωγράφε,θα ήθελα ειλικρινά να συμφωνήσω μαζί σου οχι στο γενικόλογο και
εξόχως εξπρεσιονιστικό περί Μπακογιάννη και Καρυά που πρέπει πρώτα να δούμε δείγματα ,
αλλα επι τών σκεψεών σου για κάθε καταγεγραμμένο-υπαρκτό πρόβλημα που εσύ θα έθετες.
Τα σοβαρά θέματα που οι αυτοδιοικητικοί του Δήμου μας ανέλυσαν για να ακούσει
ο περιφερειάρχης με την προσδοκία να βοηθήσει,ήταν μία διαδικασία δημοκρατικής
διαβούλευσης-καταγραφής και όχι επίλυσης ουτε καν αρχή ωρίμανσης.
Αν εσύ διέγνωσες στήν συνάντηση χρωματικές καινοτόμες κατευθύνσεις,τότε οφείλεις
να τις πείς.
Εγώ είδα ένα ανελαστικό-σφικτό περιφερειακό πρόγραμμα τύπου Περγαντά,με πολύ
πράγματι καλή διάθεση αλλά ως εκεί.