28 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση για διαβούλευση στρατηγικού σχεδιασμού Ε.Π. 2015-2019

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Παρακαλείσθε την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα 13.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)

Ο Πρόεδρος
Συκιώτης Ιωάννης

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 , την ίδια ώρα , όπου θα θεωρηθεί σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία ( παρ. 3 άρθρου 76 του Ν. 3852/2010)


8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Β φάση .
Η Α φάση έχει περάσει .
Με την Β φάση θα ολοκληρωθεί το σύνολο του Στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος

Ανώνυμος είπε...

Το κείμενο που έχετε αναρτήσει θέλει ενημέρωση . Πρεπει να βαλετε το επιχειρησιακό και οχι το στρατηγικό ...

Ανώνυμος είπε...

Σωστα η παρατηρηση του 2.41 ,μάλλον υπαρχει στον εισηγητικό φακελο του Προεδρου,απο οπου καποιος που θέλει μπορεί να ενημερωθεί.

Η γνώμη μου επι της ουσίας του θέματος και οχι επι του διαδικαστικού ειναι η εξής.

Κατ'Αρχήν είναι μονόδρομος νομοθετικός και άσχετα αν κάποιος εχει αντίρρηση επι αυτού η
διαδικασία και ο τύπος θα τηρηθεί,και η όποια ενσταση θα πρεπει να επικεντρωθεί
στις Δράσεις και κυρίως στους Στόχους.

Ειδικά αυτό που ακολουθεί δηλ το ετήσιο τεχνικό είναι αυτό που λαικά "θα λέγαμε Ολα τα λεφτα",υπο την εννοια οτι εκεί θα βλέπαμε καθαρά τι περίπου να περιμένουμε
ως Δημοτικό εργο και ασχετα με τον βαθμό υλοποίησης,ακι τηρουμένων των αναλογιών
[βαθμός ωρίμανσης,υπαρξη χρηματοδοτησης ,ενστασεις και απρόβλεπτα].

Εδώ θα έλεγα οτι οι Δημότες μέσω τις επιλογης της σημερινής παράταξης στην διοίκηση του Δήμου,επέλεξαν και το προεκλογικό πρόγραμμα της που σαφώς είναι ο "μπούσουλας" βασει του οποίου σχεδιάζεται το τεχνικό.

Οποιαδήποτε παρέκκληση απο το προγραμματικό ή εν πάσει περιπτώσει απο τα συμφωνηθέντα και
λεχθέντα απο μικροφώνου,θα ήταν δυνατή εφ΄όσον ομως εξηγηθούν επαρκώς σε ολους τους
εμπλεκόμενους με τα πολιτικά του Δήμου[αντιπολίτευση,Δημότες ,εργολάβοι κλπ].

Εν πάσει περιπτώσει η δημοτική συνεδρίαση της 6\4\16 είναι συνέχεια τηςς προηγούμενης περι
της διαβούλευσης του θεματος και οχι τεχνικός προγραμματισμός που καθ΄ύλην αρμοδιότητα εχει
η υπηρεσία κατ΄εντολήν της διοίκησης.

Κρατάμε λοιπόν μικρό καλάθι και χαμηλούς τόνους επι του θέματος διότι ως τυπικό άρα και ανούσιο θα μας προκαλέσει υπνηλία ασχετα απο την παπαρολογία που τυχόν θα αναπτυχθεί
εκεί μέσα για λόγους "συνήθως κυβερνητικού ελέγχου"


Ανώνυμος είπε...

Αυτό που αναρτήθηκε από τον μπολκερ , είναι το στρατηγικό σχέδιο που εγκρίθηκε από το Δημ. Συμβούλιο. Εάν προσπαθήσει κανείς να το τρέξει , ιδιαιτέρα προς τις τελευταίες σελίδες, θα δει και στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος σε γενικές κατευθύνσεις (όραμα-στόχους, δράσεις κλπ)
Τι θα πείραζε στην πρόσκληση προς τα 33 μέλη της επιτροπής διαβούλευσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου , να υπάρχει έστω μια –δυο σελίδες συνοπτική εισήγηση. Είναι σωστό κάθε μέλος να αναζητά τον φάκελο του Προέδρου της επιτροπής, που είναι ο Δήμαρχος, για την εκ των προτέρων ενημέρωση ;;;
Εάν πράγματι είναι τυπικό και ανούσιο, μέχρι υπνηλίας, τότε τα μέλη ας πάρουν και τα μαξιλάρια τους ή μάλλον ας κοιμηθούν στα σπίτια τους και ας προεδρεύει ο Δήμαρχος του εαυτού του, απαρτία θα έχει, το τυπικό και οχι το ουσιαστικό θα έχει συντελεσθεί.

Ανώνυμος είπε...

To επιχειρησιακό είναι αυτό , που περιγράφει , αυτά που προγραμματίζονται (ανάλογα και τίς συνθήκες και προυποθέσεις) να γίνουν στο Δήμο την επόμενη περίοδο 2015-2019. Αποτελεί την ουσία του θέματος . Το τεχνικό πρόγραμμα είναι σε ετήσιο χρονοπρογραμματισμό.

Ανώνυμος είπε...

1.3.2 Στόχοι
• Προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου (οικιστικό περιβάλλον και τεχνικές υποδοµές) περιβάλλοντος της περιοχής του ΟΤΑ.
• Επίσπευση της ωρίµανσης και της υλοποίησης των δράσεων.
• Περιορισµό της αποσπασµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων.
• Ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου.

Σύµφωνα µε τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.∆. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 2 του Π.∆.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
"1. Η αρµόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήµου, υπηρεσία επί θεµάτων προγραµµατισµού συγκεντρώνει τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήµου, των νοµικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήµου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήµου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.
2..............
3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού στο δηµοτικό συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
4. (3).Το εγκεκριµένο από το δηµοτικό συµβούλιο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, τίθεται προς συζήτηση στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα δηµοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδοµάδες, µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήµου, καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Κατά τη διάρκεια της δηµοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά."

Στις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
"4.Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας µε απόφαση που λαµβάνεται ένα µήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
5.Στη συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εµπρόθεσµα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου καταρτίζεται χωρίς αυτήν." Στη συνέχεια η υπηρεσία προγραµµατισµού του ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου, αφού συγκέντρωσε τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήµου, των νοµικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήµου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήµου, συνέταξε σχέδιο στρατηγικού

1.3.3 Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
► Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τη Συµµετοχή Όλων των Εµπλεκόµενων. Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συµµετέχουν µε σαφώς καθορισµένο τρόπο:
• Αιρετά όργανα (∆ηµοτικό Συµβούλιο, επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Αντιδήµαρχοι, ∆Σ επιχειρήσεων, Τοπικά συµβούλια).
• Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάµενοι υπηρεσιών, ∆ιευθυντές Επιχειρήσεων, στελέχη της ∆ιέυθυνσης Προγραµµατισµού).
• Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ.
• Φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας (πχ Περιφέρεια)

Ανώνυμος είπε...

τι εγινε ρε παιδια ποιοι βγήκαν για συνεδροι ή προεδρος της τοπικης της Νοδούλας εδω ,για να ξερουμε ποιοι θα τσιμπολογήσουν πρώτοι οταν ο Κυριάκος θα εκλεγει Πρωθυπουργος.

Ανώνυμος είπε...

ola ta staikourakia mesa!!!!!! ta kaimena ta probatakia.......