04 Νοεμβρίου 2015

Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν από τόκους στα χρωστούμενα προς τον Δήμο μας...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μώλου - Αγ. Κων/νου, ανακοινώνει ότι στην παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
«Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.
Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
ββ. η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από τηντελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και
γγ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.»

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι οφειλέτες με βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, προκειμένου να εξαιρεθούν των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης υποβολής, όπως υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
i.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από το οποίο προκύπτει αν ο οφειλέτης έχει δηλώσει εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητεςκαθώς και το ύψος του εισοδήματος του και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
ii.Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης-πράξης προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως τις 30/11/2015 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Αγ. Παντελεήμονα 8, Καμ. Βούρλα 35008.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22353-50025, 22353-50022.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΑ ΛΕΝΕ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΤΑ 107 ΔΙΣ.
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΤΕΜΠΕΛΙΔΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΠΙΑΝΟΥΝ,
ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Η ΤΑΧΑ ΜΟΥ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΑΛΛΙ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΑΜΟΙΒΑΔΑΣ ΝΑ ΠΕΙ ΤΙ.
ΑΝΤΕ ΡΕ ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΤΕ ΣΤΟΝ ΣΦΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ
ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΙΣ ΥΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΚΟΡΟΙΔΩΝ.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΝΤΑΒΑΤΖΙΛΙΚΙ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΧΩΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΟΥΣΤ ΑΡΓΟΜΙΣΘΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχως φιλε 7.36 εχουμε εναν απο τους πλέον μνημονιακους δημους στην Ελλάδα!!!!