20 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 23/3/2015

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Γραφείο: Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καμένα Βούρλα
Τηλ.: 2235350029, 2235350037
E mail: kvourla@hol.gr

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μώλου»
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων οδού Τ. Κ. Σκάρφειας»
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

3. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μώλου αναδόχου Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.»
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

4. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών που δεν παράγουν έργο για το έτος 2015
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την κατανομή επιδόματος ΕΝΔΕΙΑΣ στους δικαιούχους για το έτος 2014
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη, Δημοτική Σύμβουλο

6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. μεγίστης διάρκειας σύμβασης έως 8 μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη, Δημοτική Σύμβουλος

7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη, Δημοτική Σύμβουλος

8. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, καθαρίστριες σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2015-2016 (Ν. 4186/2013)
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη, Δημοτική Σύμβουλος

9. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας 2015
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου στο πλαίσιο της δράσης της ΕΕΤΑΑ ΑΕ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1551/2-7-2014 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ»
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

11. Λήψη απόφασης για συνδρομές έτους 2015 σε εφημερίδες, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, Υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας

12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για δαπάνες προμήθειας τροφίμων ως βοήθημα απόρων δημοτών, για τις ημέρες του Πάσχα
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

13. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων με θέμα «Ασφαλής πλοήγηση και διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου»
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

15. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

16. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αναμόρφωση, τροποποίηση προϋπολογισμού , τεχνικού προγράμματος και ετήσιου σχεδίου δράσης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας

17. 1η κατανομή ειδικευμένων πιστώσεων Σ.Α.Τ.Α. σε δαπάνες, έργα , μελέτες, οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας

18. Εξέταση αίτησης Θεοδοσόπουλου Γεώργιου του Κων/νου για τον χαρακτηρισμό του ξενοδοχείου «ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ» ως εποχικής
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

19. Εξέταση αίτησης Συλλόγους Ενεργών Δημοτών Καμένων Βούρλων περί παραχώρησης χώρου
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

20. Εξέταση αίτησης Ζαχαραροπούλου Αντωνίας περί παραχώρησης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

21. Εξέταση αίτησης Εκπολιτιστικού Συλλόγους Γυναικών Καμένων Βούρλων περί παραχώρησης τουριστικού περιπτέρου
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

22. Έγκριση χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής των λυμάτων του οικισμού Μώλου & του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς των λυμάτων μέχρι τη θέση της ΕΕΛ»
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κων/νου»
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης καμένων Βούρλων»
Εισηγητής: Καραμανώλης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δίδυμου αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής στην Κόμνηνα»
Εισηγητής: Καραμανώλης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

26. Επικαιροποίηση της μελέτης προμήθειας «Προμήθεια υπόγειου συστήματος κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4400LT»
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

27. Λήψη απόφασης για την ανάγκη προμήθειας «Προμήθεια υπόγειου συστήματος κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4400LT»
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

28. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2015
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

29. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου» για το έτος 2015
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

30. Λήψη απόφασης για ανάθεση της συντήρησης του πρασίνου του Δήμου
Εισηγητής: Μακρυνίτσας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος

31. Καθαρισμός πυθμένα λιμανιού παραλίας Καινούργιου
Εισηγητής: Μακρυνίτσας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος

32. Εξέταση αίτησης Χαρμαντζή Ιωάννας του Νικολάου για χορήγηση παροχής νερού
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

33. Εξέταση αίτησης Μελάκου Αναστασίας για χορήγηση παροχής νερού
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

34. Διευθέτηση αγωγού ομβρίων υδάτων στη θέση «Λειβαδάκι» της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Τριανταφύλλης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος

35. Προτάσεις για την οριστική κατάρτιση και σύνταξη των τοπικών σχεδίων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Τσώμος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος

36. Ανώτατος αριθμός θέσεων πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη , Δημοτική Σύμβουλος

37. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη, Δημοτική Σύμβουλος


Οι φάκελοι των θεμάτων θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαγρηγορίου Χρήστου, προς ενημέρωση των Συμβούλων

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

παρακολουθησα απο το διαδυκτιο το συμβουλιο'ειδα εναν δημαρχο να μενει αμηχανος καιαμιλητος να μην μπορει να δικαιολογησει στο θεμα 17 τις 24000 ευρω για καθαρισμο γεωτρησεων που τον ρωτησε ο γιαννακοπουλος.

Ανώνυμος είπε...

ΩΧ ΡΕ ΦΙΛΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΟ ΟΤΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΟΛΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΕΙ. ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕΤΟ ΟΤΙ Ο ΠΙΠΙΛΑΣ ΖΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΕ. ΘΑ ΑΝΑΠΩΛΗΣΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ..........

Ανώνυμος είπε...

ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΙΠΙΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΟΤΣΟΥ. ΣΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕ? ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΣΑΝΕ ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΟΤΙ ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΛΕΓΑΝΕ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΜΠΕΔΩΣΟΥΜΕ. ΡΕ ΤΙ ΚΑΡΑΒΛΑΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ. ΜΑΣ ΕΠΙΑΣΕ ΚΟΤΣΟΥΣ Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΟΤΣΟΣ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΡΩΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
OF CAMERA ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ,ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ -ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΩ
ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ,ΙΑΤΡΙΚΗ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΠ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΙΣΑΞΙΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΥ ΣΑΒΑΛΑΣ "ΚΟΤΖΑΚ"

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΣΑΠΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΠΙΠΙΛΑ ΣΕ ΚΟΤΖΑΚ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΙΠΙΛΑΣ ΗΤΑΝ ΠΙΠΙΛΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ)......

Ανώνυμος είπε...

δηλαδή τι παραπάνω εχει ο αλογαταρης Γκλέτσος ππου τον δήμο του τον δείχνει ολοι η ελλάδα,
εμεις θα λανσάρουμε φαλάκρα βερυ ταμπλ αλλα Κοτζακ,χειλάρες για αλκο τεστ,και ντύσιμο αλα
Βαρουφάκη και μη το γελάτε μία ταινία να κάνει στο χολυγουντ απογειωθήκαμε ουλοι.

Ανώνυμος είπε...

Βρομοκοπησε ο τοπος απο το ξεχυλισμα στο οδοστρωμα της Γ. Βασιλειαδη των φρεατιων της αποχετευσης,λογω
οτι το τελικο αντλειοστασιο βγηκε εκτος λειτουργειας.ΝΤΡΟΠΉ.

Ανώνυμος είπε...

Ναί ρε 6,45, μαζί σου να γίνει ηθοποιός του Χολυγουντ ο Δήμαρχος μας με το καλλιτεχνικό
όνομα new kotsak ,αφού όμως πρωταγωνιστησει στην πολεμική ταινία ΣΟΚ και ΠΕΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

παραιτήθηκε σήμερα ο δήμαρχος λογω αυξημένων προσωπικών υποχρεωσεων και την θέση του παίρνει η κ. Μπεζάτη για ολη την
υπόλοιπη θητεία???????

Ανώνυμος είπε...

ΟΧΙ Η ΜΠΕΖΑΤΗ, Η ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ Η 23ΧΡΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΩΡΑ, ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΚΩΤΣΟΥ. ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ 4% ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ;